ABB Capital Markets Day 2021: Suorituksen lujittaminen

ABB Capital Markets Day 2021: Suorituksen lujittaminen

  • Liikevaihdon kasvutavoite nostettu 4–7 prosenttiin suhdannejakson aikana.
  • Konsernin liikevoittomarginaalitavoite (EBITA) korotettu vähintään 15 prosenttiin vuodesta 2023 alkaen.
  • Kestävä liikenne tukee keskipitkän aikavälin kasvua.
  • Pääjohtaja: ”Kysyntä on pysynyt vahvana tähän asti, ja odotamme markkinan kehittyvän myönteisesti vuonna 2022, mutta toimitusketjun häiriöiden hallinnassa riittää vielä tehtävää.”
  • E-mobility-divisioonan listautumisanti Sveitsissä on suunnitteilla vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.
  • Talous- ja rahoitusjohtaja: ”Kassavirta jatkuu vahvana ja tukee orgaanista kasvua sekä yritysostoja ja fuusioita.”
  • ABB:n kiertotalousohjelman käyttöönotto osana vuoteen 2030 ulottuvaa kestävän kehityksen strategiaa.

ABB järjesti pääomamarkkinapäivän 7. joulukuuta klo 12.00 CET alkaen. Tapahtumassa pääjohtaja Björn Rosengren, talous- ja rahoitusjohtaja Timo Ihamuotila ja muut johtokunnan jäsenet kertoivat ABB:n käynnissä olevasta muutoksesta vahvemmin kasvavaksi, kannattavammaksi konserniksi. He kävivät läpi myös päivitettyjä taloudellisia tavoitteita ja portfolion hallintaa sekä kertoivat konsernin kestävää liikennettä edistävistä teknologioista ja tarjonnasta.

”ABB on viimeisen 24 kuukauden aikana edistynyt vahvasti hajautetun organisaation toteutuksessa ja liikevaihdon laadun parantamisessa. Emme kuitenkaan ole vielä tavoitteessamme”, sanoi pääjohtaja Rosengren. ”Vastuullisuutta ja maailmanlaajuisia megatrendejä tukeva johtajuutemme sähköistys- ja automaatioteknologioissa on ABB:n tarkoituksen ytimessä ja tuo meille kilpailuetua. Siitä huolimatta meidän on lujitettava vahvaa tehokkuuden ja liiketoiminnan etiikan periaatteita noudattavaa kulttuuria kaikessa toiminnassamme. Siksi vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä ja nopeutta on terävöitettävä vuonna 2022, mikä auttaa edistämään kasvua, parantamaan kannattavuutta ja luomaan lisäarvoa osakkeenomistajillemme.”

Tehokkuuden parantaminen

ABB on vuoden 2020 alusta alkaen hajauttanut organisaatiotaan tuodakseen liiketoimintapäätökset lähemmäs asiakasta. Konserni on myös ottanut käyttöön uuden ABB Way -toimintamallinsa, johon sisältyy tuloskorttipohjainen tehokkuuden johtamisjärjestelmä. Lisäksi konserni on keskittynyt parantamaan liikevaihdon laatua. Tämä tapahtuu painottamalla suuren kasvun segmenttejä (esim. palvelinkeskukset, elintarvike- ja juomateollisuus, sähköautojen lataus), kasvattamalla ohjelmistovalikoimaa, lisäämällä liikevaihtoa jakelijoiden kautta ja lisäämällä lyhytkiertoisten tuotteiden osuutta.

ABB on nostanut liikevoiton kasvutavoitteensa suhdannejakson aikana vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tarkasteltuna 4–7 prosenttiin, josta 3–5 % on orgaanista kasvua ja 1–2 % kasvua yritysostojen kautta. ABB on myös korottanut liikevoittoprosentin tavoitteensa vähintään 15 prosenttiin vuodesta 2023 alkaen. Näissä muutoksissa otetaan huomioon Dodge (MPT)- ja Turbocharging-divisioonista luopumisen aiheuttamat välittömät negatiiviset vaikutukset voittoon. Aiemmin konserni oli asettanut tuoton kasvutavoitteeksi 3–5 % yli suhdannejakson ja liikevoittomarginaalitavoitteeksi (EBITA) vaihteluvälin 13–16 %:iin vuodesta 2023 alkaen.

Pääjohtaja Rosengren lisäsi: ”Tilauskanta on pysynyt vahvana tähän asti, ja odotamme markkinan kehittyvän myönteisesti tilivuoden 2022 aikana. Tästä huolimatta toimitusketjun häiriöiden hallinta tuottaa edelleen työtä, ja ne todennäköisesti vaikuttavat asiakastoimituksiin neljännellä kvartaalilla ja ainakin ensi vuoden alkupuolella."

ABB suhtautuu optimistisemmin liikevaihtonsa kasvumahdollisuuksiin. Syitä tähän ovat sen johtavat globaalit liiketoiminnat ja hajautettu toimintamalli, mutta myös se, että konserni hyötyy tärkeistä erittäin pitkän aikavälin trendeistä. Esimerkiksi energiatehokkuus on keskeinen tekijä talouden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja tämä koskee myös teollisuutta. Samaan aikaan työikäisten väheneminen ja työkustannusten nousu lisäävät automaation kysyntää teollisuudessa ja muilla aloilla.

Noin 60 % konsernin divisioonista kasvaa eli ne keskittyvät sekä orgaaniseen kasvuun että yritysosto- ja fuusiomahdollisuuksiin, joiden kautta voidaan täydentää teknologioita, keskittyä suuren kasvun segmentteihin ja päästä uusille maantieteellisille markkinoille.

ABB odottaa tekevänsä vähintään viisi pientä tai keskisuurta yrityskauppaa vuodessa. ”Tämä rahoitetaan konsernin vahvana jatkuvalla kassavirralla”, sanoi talous- ja rahoitusjohtaja Timo Ihamuotila. Hän myös toisti ABB:n pääoman allokoinnin prioriteetit. Niitä ovat orgaanisen kasvun rahoittaminen, suuremman, vastuullisen osakekohtaisen osingon maksaminen, arvoa luovien hankintojen tekeminen ja lisätuoton palauttaminen osakkeenomistajille osakkeiden takaisinosto-ohjelmilla.

Portfoliohallinnan prosessi

ABB ilmoitti viime vuonna luopuvansa kolmesta divisioonasta, joista Dodge (MPT) -liiketoiminta oli jo myyty marraskuussa. Päivän tapahtumassa pääjohtaja Rosengren kertoi uusimmat tiedot konsernin käynnissä olevista portfolion hallintatoimista. Tähän kuuluu Turbocharging-divisioonasta (PA) luopuminen yhtiöittämällä nykyisille osakkeenomistajille tai divestoinnilla. Tavoiteajankohta on kesä 2022. Lopullinen päätös tehdään puhtaasti sen perusteella, mikä tuottaa eniten arvoa. ABB suunnittelee myös Power Conversion (EL) -divisioonansa divestointia vuoden 2022 toisella puoliskolla, kun se jatkaa liiketoimintojensa suorituskyvyn parantamista.

Lisäksi ABB jatkaa E-mobility-divisioonansa (EL) ensimmäisen julkisen pörssilistautumisen valmistelua. Juridisen erottamisen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Jos markkinatilanne pysyy suotuisana, listautuminen Sveitsissä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana. ABB:llä säilyisi enemmistöosuus tulevassa pörssilistattavassa yrityksessä.

Kestävä liikenne

Päivän tapahtumassa neljän liiketoiminta-alueen johtajat esittelivät kestävää liikennettä edistäviä portfolioitaan, joiden osuus konsernin tilauskannasta on yhteensä noin 10 %. ABB on pärjännyt kilpailijoitaan paremmin tällä markkinasegmentillä kuluneiden viiden vuoden aikana ja kasvanut arviolta 17 % vuodessa. Sen odotetaan kasvavan edelleen markkinaa nopeammin, jolta odotetaan kaksinumeroisia kasvulukuja keskipitkällä aikavälillä. Keskeisiä kasvua tuottavia tuotteita ovat henkilöautojen ja bussien lataukseen, rautateiden sekä kuorma-autojen ja kaivosten vetojärjestelmiin sekä merenkulkualan vihreään vetyteknologiaan liittyvät tuotteet.

Erityisesti täytyy mainita sähköautojen kasvava kysyntä. Niiden myynnin odotetaan ohittavan polttomoottoriautojen myynnin vuoteen 2035 mennessä*. Tätä vauhdittavat maailmanlaajuiset sähköistyksen, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja digitalisaation trendit.  Esimerkiksi Robotics-divisioona on toiseksi suurin voimansiirron, akkujen ja auton korin kokoonpanon sekä sähköautojen maalaamisen ja tiivistämisen teknologitoimittaja. Lisäksi ABB on johtava sähköautojen, -bussien ja -kuorma-autojen latausratkaisuja (AC ja DC) sekä rautatieinfrastruktuuria toimittava yritys.

Kestävän kehityksen strategia: Kiertotalousohjelman käyttöönotto

Viime vuoden pääomamarkkinapäivässä ABB julkisti konsernilaajuisen kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategiansa, jonka perustana ovat kolme keskeistä tavoitetta: vähähiilisen yhteiskunnan kehittymisen edistäminen, luonnonvarojen säästäminen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistäminen. Merkittäviä askelia on jo otettu, ennen kaikkea ABB:n teknologialla. Sen avulla asiakkaat voivat vähentää CO2-päästöjään vuosittain yli 100 megatonnia, joka vastaa 30 miljoonan polttomoottoriauton päästöjä.

Vuonna 2022 ABB ottaa käyttöön kiertotalousohjelman, joka kattaa tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet. Ohjelmalla pyritään säästämään luonnonvaroja. Elinkaaren vaiheita ovat suunnittelu ja hankinta, tuotanto ja pakkaaminen, käyttövaiheen optimointi (tehokkuus ja käyttöaika) sekä käytöstä poistaminen (vastaanotto ja kierrätys). Tavoitteena on saada 80 % ABB:n tuotteista, ratkaisuista ja palveluista kiertotalousohjelman piiriin vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön edistymistä mitataan keskeisillä suorituskykymittareilla. Jo nyt on käynnistetty useita aloitteita. Esimerkiksi lähes 40 % ABB:n 400 toimipaikasta ympäri maailman ei toimita lainkaan jätettä kaatopaikoille.

*Source: Long-term Electric Vehicle Outlook 2021, BloombergNEF

Note to editors: The Capital Markets Day can be followed on the ABB Investor Relations website from midday to 5.00 pm CET.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a leading global technology company that energizes the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more than 130 years, ABB’s success is driven by about 105,000 talented employees in over 100 countries. www.abb.com

Important notice about forward-looking information

This press release includes forward-looking information and statements which are based on current expectations, estimates and projections about the factors that may affect our future performance, including the economic conditions of the regions and industries that are major markets for ABB. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as “anticipates”, “expects,” “believes,” “estimates,” “plans”, “targets”, “aims” or similar expressions. However, there are many risks and uncertainties, many of which are beyond our control, that could cause our actual results to differ materially from the forward-looking information and statements made in this press release and which could affect our ability to achieve any or all of our stated targets or anticipated transactions. Some important factors that could cause such differences include, among others, business risks associated with the COVID-19 pandemic, the volatile global economic environment and political conditions, costs associated with compliance activities, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations and currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in ABB Ltd’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its Annual Reports on Form 20-F. Although ABB Ltd believes that its expectations reflected in any such forward-looking statement are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved. The foregoing list of factors is not exclusive and undue reliance should not be placed upon any forward-looking statements, including projections, which speak only as of the date made.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp