Luovuuden vahvistaja

Anne Kostiainen vetää Pitäjänmäellä tiimiä, joka vastaa ABB:n taajuusmuuttajien ohjelmistojen kehittämisestä. Hänen tiimissään on kymmeniä alan asiantuntijoita. ”Pidän huolta, että huippu-ammattilaisemme saavat loistaa", hän kiteyttää oman roolinsa.

Anne Kostiaiselle oman tutkimus- ja kehitystiimin ihmisten tunteminen on tärkeää, sillä hän käyttää johtamisfilosofianaan Lean-ajattelua. Hänen mielestään Lean toimii erityisen hyvin juuri nyt, kun tietoa on tarjolla joka puolella ja muutoksia tapahtuu nopealla sykkeellä.

”Lean-johtamisen suurin arvo on itseohjautuvuus. Tiimi saa valtuuksia päättää itse ja toimia omien päätöstensä mukaan. Kun maailma on verkostoitunut, ennustamaton ja monimutkainen, Leanin hyödyt tulevat esiin”, hän perustelee.

  • Anne Kostiaisen mielestä Lean toimii erityisesti luovan tiimin johtamisfilosofiana.
  • ”Viihtyvyys, turvallisuus ja luovuus kulkevat käsi kädessä. Mielestäni on tärkeää nähdä jokainen työpaikalla omana itsenään", Anne sanoo

Erityisen tärkeää rohkeus on juuri tuotekehitystyössä.
”Tiimini on arvattava tulevaisuuden tarpeita. Me rakennamme ja kehitämme uusia ekosysteemejä. Siksi meidän on oltava rohkeita ja uskallettava kokeilla. Esimies ei voi kontrolloida, tietää ja osata kaikkea.”

Anne Kostiaisen mielestä Lean-johtamisen avulla myös kaikkien tiimiläisten luovuus pääsee esille.

”Asiantuntijaorganisaatiossa esimies voi olla kapeikko. Näin käy, jos päätökset menevät aina yhden henkilön kautta. Silloin esimiehestä voi tulla tulppa, luovuus kärsii ja päätöksistä tulee aina samannäköisiä. Se ei toimi, kun pitää luoda ja kehittää jotakin uutta”, hän sanoo.

Tukea ja turvaa
Esimiehen rooli on Anne Kostiaisen mielestä luoda turvalliset puitteet ja tietyt rajat, joissa toimitaan.

”Viihtyvyys, turvallisuus ja luovuus kulkevat käsi kädessä. Mielestäni on tärkeää nähdä jokainen työpaikalla omana itsenään. Olen tiimin valmentaja. Minun tehtäväni on hakea ideoita, olla läsnä ja hoitaa infrastruktuuria”, hän sanoo.

Anne Kostiaisen kalenterissa on lähes joka päivälle puolen tunnin ”kahvilla”- merkintä.

”Varaan jokaiselle tiimiläiselle kerran kuussa puolen tunnin kahvihetken. Sen aikana juttelemme asioista, jotka tuntuvat sillä hetkellä tärkeiltä. Keskustelulla ei ole agendaa eikä tavoitetta, siinä ei täytetä kaavakkeita. Haluan oppia tuntemaan tiimiläiset ja nähdä heidät kokonaisina, en vain työntekijöinä. Haluan kuunnella ja olla läsnä – ja olla kaikille tasapuolinen.”

Teollinen murros näkyy erityisesti ohjelmistoalalla, jossa asiantuntijoista on osin jo pulaa. Tämän vuoksi on pidettävä huolta, että ammattilaiset viihtyvät työssään.

”Juuri nyt on osattava rekrytoida oikeanlaisia osaajia ja annettava heille työrauha ja mahdollisuus päästä näyttämään oma osaamisensa.”

Globaalina yrityksenä ABB näyttäytyykin mielenkiintoisena työnantajana.

”ABB tarjoaa hyvät etenemismahdollisuudet. Toimimme kansainvälisesti, ja tämä työpaikka on näköala kaikkialle maailmaan. Lisäksi ABB:llä arvostetaan oppimista, joten täällä omien taitojen päivittäminen ja uuden oppiminen on sekä mahdollista että välttämätöntä.”

Piilohumanisti
Anne Kostiainen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Ennen nykyistä pestiään hän toimi tuotekehityksessä muun muassa Nokialla. Myös ABB-ura alkoi tuotekehitystyössä, ja kun hänen esimiehensä siirtyi toisiin tehtäviin, häntä pyydettiin pienen tiimin esimieheksi.

”Se oli minulle jännittävä paikka ja uudenlainen avaus. Olin tiimin nuorin ja lisäksi ainoa nainen. Muut tiimiläiset olivat minua korkeammin koulutettuja ja pitkään talossa olleita. Olen kiitollinen, että minuun luotettiin, sillä huomasin työn sopivan minulle. Minussa olikin asunut ”piilohumanisti”, joka oli kiinnostunut ihmisistä. Uudessa roolissani sain yhdistää teknisen taustani ja ihmisjohtajuuden. Olen saanut olla aina oma itseni, ja se on nähty täällä vahvuutena”, hän sanoo.

Kokkausta, joogaa ja lenkkeilyä
Vapaa-ajallaan Anne Kostiainen tekee mielellään ruokaa.

”Myös ruuanlaitossa yhdistyvät luovuus ja tekninen osaaminen. Kokatessa näkee heti työnsä tuloksen, ja hyvä ruoka on ihana jakaa ystävien kanssa. Minusta on hauska tuunata erilaisia reseptejä – teen siis vähän samaa kuin työssäni: muokkaan vanhoja struktuureja ja koen onnistumisen iloa.”

Ihmisten kanssa työskentely vaatii vastapainoksi hiljaisuutta.

”Koska työni on hyvin sosiaalista, introverttipuoleni kaipaa myös rauhoittumista. Silloin joogaan tai käyn lenkillä. Jotta pystyn olemaan läsnä toisille, minun on pystyttävä olemaan läsnä myös itselleni. On muistettava kuunnella myös itseään.”

Teksti: Terhi Paavola
Kuvat: Timo Kauppila
Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 2/2018 

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp