Turvallisesti kaikkialla maailmassa

Sähköasemien työmaat ovat täynnä vaaranpaikkoja, ja sadat monimuotoiset projektit eri puolilla maailmaa ovat iso haaste työturvallisuudelle. ABB:llä tehdään systemaattista työtä turvallisuuden varmistamiseksi.

ABB:n Grid Integration -yksikkö toimittaa sähköasemia ympäri maailmaa. Asentajat työskentelevät työmailla sekä korkeissa paikoissa että kaivannoissa. Työhön kuuluu myös raskaita nostoja, ja sähköjännite on läsnä koko ajan.

Vaativista olosuhteista huolimatta viime vuonna ABB:n toiminnoissa Suomessa tapahtui 0,37 sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa 200 000:ta työtuntia kohti. Viidessä vuodessa tapaturmien määrä on laskenut 37 prosenttia.

”Tavoitteemme on joka päivä nolla tapaturmaa”, toteaa yksikön turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Päivi Koskela.

Kaikkien vastuulla
Hyvä kehitys on Päivi Koskelan mukaan järjestelmällisen turvallisuustyön ansiota. Se perustuu turvallisuuskoulutukseen, joka on pakollinen koko ABB:n henkilöstölle. Tämän lisäksi kaikissa yksiköissä järjestetään kyseiselle liiketoiminnalle olennaisen tärkeää koulutusta turvallisuustekijöistä ja -toimintatavoista. Grid Integration -yksikön koulutuksiin sisältyy säännöllisesti uusittava työturvallisuuskortti sekä sähkötyöturvallisuus- ja ensiapukoulutus.

ABB:llä turvallisuusteema on esillä monin tavoin: vuosittain vietetään globaalia terveys- ja turvallisuusviikkoa, on turvallisuusteemakohtaisia kampanjoita ja jokaiselle kirjataan kehityskeskustelussa turvallisuuteen liittyvä tavoite. Myös kaikki tilaisuudet alkavat turvallisuusaiheella.

”Meidänkin yksikössämme tiimipalaverit alkavat aina turvallisuusasioilla”, toteaa yksikön controller Pirkko Nordström.

Kokouksissa käsitellään tilastoja, läheltä piti -tilanteita ja sitä, miten varmistetaan, ettei samanlainen tapaturma toistu enää koskaan missään. Turvallisuus on jatkuvaa oppimista, ja kaikkia myös kannustetaan tekemään turvallisuushavaintoja.

Kun tiimit vierailevat työmailla tutustumassa sähköasemaan, samalla tehdään turvallisuuskierroksia ja -havaintoja.

Pirkko Nordström tarkkailee työympäristönsä liikennettä ja raportoi havaitsemistaan turvallisuusriskeistä.

”Turvallisuus kuuluu jokaiselle työtehtävästä riippumatta. Päivittäinen turvallisuustyö auttaa pysymään valppaana ja puuttumaan tilanteisiin heti.”

Terveenä kotiin
Sähköasemaprojekteissa turvallisuustyön merkitys korostuu. Moni Grid Integration -yksikön työmaa sijaitsee kehittyvissä maissa, joissa turvallisuuskulttuuri ja olosuhteet ovat erilaiset kuin Suomessa.

”Kunkin maan tilanteeseen perehdytään ja varaudutaan, mutta ABB:n turvallisuusvaatimuksista ei tingitä missään olosuhteissa”, yksikönjohtaja Anders Zittra painottaa.

Myös asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia turvallisuudesta. Projekteissa turvallisuustyö alkaa jo tarjousvaiheessa. Avainsana on ennakointi. Riskienarvioinnilla tunnistetaan kohteen riskit ja määritellään ennaltaehkäisevät toimet jokaiselle työvaiheelle. Ennakkosuunnitelma kattaa koko projektin keston ja kaikki siihen osallistuvat työntekijät.

”Varmistamme esimerkiksi sen, että sähkölinjan alla on turvallista työskennellä”, kertoo Päivi Koskela.

Perehdytys on keskeinen elementti. Vastuualueiden, turvallisten työtapojen ja oikeiden työvälineiden käytön on oltava selvää jokaiselle. Yhteinen tavoite on, että kaikki pääsevät työpäivän jälkeen terveinä kotiin.

Ennen työn aloitusta työntekijän on myös pysähdyttävä hetkeksi ja käytävä toimenpide läpi ennen aloittamista. Jos hän epäilee turvallisuusriskiä, työtä ei tehdä. Viikoittaisten turvallisuuskierrosten lisäksi työmailla järjestetään auditointeja. Koskelan mukaan turvallisuustyö ei lopu projektin luovutukseen.

”Huolehdimme myös, että kohteen huolto ja kunnossapito sujuvat asiakkaalta turvallisesti ja helposti."

Positiivisuuden kautta
ABB:llä tavoitteena on, että turvallisuustietoisuus lisääntyy ja osaaminen kasvaa jatkuvasti. Tapaturmien lisäksi on Päivi Koskelan mukaan hyvä käsitellä onnistumisia ja hyviä ratkaisuja. Turvallisuus vaatii sitoutumista ja aikaa, joten on tärkeää kiittää, kannustaa ja erityisesti kuunnella, sillä parhaat turvallisuusideat syntyvät usein työmailla.

"Turvallisuus ei ole irrallinen asia, joka napsautetaan tarvittaessa päälle ja pois. Meille se on osa jokapäiväistä tekemistä. Kun turvallisuusajattelua treenaa joka päivä töissä, toimii sen mukaan automaattisesti myös vapaa-ajalla", summaa Anders Zittra.

ABB:llä turvallisuuskulttuuri on viety korkealle tasolle vuosien pitkäjänteisellä työllä.
ABB:llä turvallisuuskulttuuri on viety korkealle tasolle vuosien pitkäjänteisellä työllä.

ABB:n työturvallisuuden periaatteet

1. Mieti hetki, ennen kuin teet.

2. Puutu heti, jos huomaat turvallisuusriskin.

3. Varmista riittävä koulutus, perehdytys, oikeat työvälineet ja vastuut.

4. Raportoi havainnoista, ideoi ja auta kehittämään käytäntöjä.

5. Vie turvallisuusajattelu mukanasi myös vapaa-ajallesi.

Teksti: Heli Satuli
Kuvat: ABB
Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 2/2018 

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp