ABB julkaisi vuoden 2021 kestävän kehityksen raportin

ABB julkaisi vuoden 2021 kestävän kehityksen raportin

  • Vahva alku vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen strategian tavoitteiden saavuttamiselle
  • ABB vähensi omia CO2-päästöjään 39 % vuonna 2021 verrattuna vuoden 2019 vertailutasoon
  • ABB on alansa ensimmäisten yritysten joukossa antanut tiedot tarjontansa kestävyyskriteereistä EU-taksonomian mukaisesti

ABB-yhtymän julkaisemassa vuoden 2021 kestävän kehityksen raportissa esitellään pääpiirteittäin yrityksen saavutukset sen kunnianhimoisen, vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen strategian neljältä avainalueelta.

”Kestävä kehitys on ABB:llä keskeistä sekä tehtävässämme yrityksenä että kyvyllemme luoda arvoa sidosryhmillemme koko arvoketjussa”, sanoo ABB-yhtymän pääjohtaja Björn Rosengren. ”Olen hyvin tyytyväinen, että pääsimme vuonna 2021 erinomaiseen alkuun itsellemme asettamiemme kunnianhimoisten ja vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen strategiaamme sisältyvien tavoitteiden edistämisessä.”

ABB on alansa ensimmäisten yritysten joukossa antanut tiedot tarjontansa kelpoisuudesta Euroopan unionin uuden kestävien taloudellisten toimintojen luokittelujärjestelmän eli EU-taksonomian mukaisesti. EU-taksonomian tavoitteena on määritellä selvästi, mikä on ”kestävää”, ja siten vauhdittaa sijoittamista taloudellisiin toimintoihin, jotka edistävät EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita ja tukevat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

Edistämme vähähiilisen yhteiskunnan kehittymistä

Ensimmäisenä vuonna ABB:n vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen strategian julkistamisen jälkeen yhtiön asiakkaat pystyivät vähentämään CO2-ekvivalenttipäästöjään 11,5 megatonnia ABB:n tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen ansiosta. ABB:n tavoitteena on auttaa asiakkaitaan vähentämään vuosittaisia CO2-ekvivalenttipäästöjään yli 100 megatonnia vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa 30 miljoonan polttomoottoriauton vuosittaisia päästöjä. Kolmas osapuoli on vahvistanut ABB:n arviointimenetelmän.

”Uskomme että teknologia on avaintekijä kestävän tulevaisuuden luomisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, sanoo Theodor Swedjemark, ABB:n Chief Communications and Sustainability Officer. ”Etenemme hyvin suunnitelmassamme saavuttaa hiilineutraalius omissa toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä. Suurin vaikutus tulee kuitenkin johtavista teknologioista, joita ABB toimittaa asiakkailleen.”

Korkean hyötysuhteen moottorit ja taajuusmuuttajat ovat ABB:n teknologioita, joilla energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa eniten. Sähkömoottoreita käytetään monenlaisissa sovelluksissa teollisuudessa ja rakennuksissa, ja niiden osuus maailman sähkönkulutuksesta on 45 prosenttia. Siksi jo pienilläkin tehokkuuden parannuksilla voidaan säästää valtavasti energiaa. Esimerkiksi sveitsiläinen paperipakkausvalmistaja Model Group vähensi energiankulutustaan lähes 900 000 kWh vuodessa ottamalla käyttöön ABB:n uusia moottoreita ja käyttöjä. Tämä vähennys vastaa noin 200 omakotitalon sähkönkulutusta.

Viime vuonna ABB eteni vahvasti tavoitteessaan saavuttaa hiilineutraalius omissa toiminnoissaan vuoteen 2030 mennessä, kun se vähensi omia CO2-päästöjään 39 prosenttia vuoden 2019 vertailutasoon nähden.

ABB on sitoutunut vaihtamaan yli 10 000 ajoneuvon kalustonsa sähköajoneuvoiksi ja siirtymään 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöön vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2021 ABB:n kaikista uusien ajoneuvojen tilauksista 44 prosenttia oli jo joko sähköautoja tai ladattavia hybridejä. Sertifioidun vihreän ja itse tuotetun aurinkosähkön osuus nousi 51 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 31 prosenttia. ABB toteutti koko yhtiössä yli 100 energiatehokkuusprojektia, joilla säästettiin energiaa 17,5 GWh.

Vuonna 2021 ABB Mission to Zero™ -hankkeeseen liitettiin mukaan kolme toimipaikkaa lisää: Porvoo Suomesta sekä Peking Kiinasta ja Ede Alankomaista. Näissä kaikissa käytetään ABB:n digitaalisia ja älykkäitä energianhallintaratkaisuja, jotka tukevat ABB-yhtymän sitoumusta johtaa päästöjen vähennystä omalla esimerkillä.

Säästämme luonnonvaroja

Joulukuussa 2021 ABB julkisti myös uuden koko yhtiötä koskevan kiertotalousohjelman. Vuoteen 2030 mennessä vähintään 80 prosenttia ABB:n tuotteista ja ratkaisuista sisällytetään tähän ohjelmaan. Ne myös arvioidaan tarkasti määritellyllä sarjalla avainsuorituskykymittareita, jotka vastaavat kutakin tuotteen elinkaaren vaihetta. ABB haluaa myös lisätä tuotteidensa suunnittelu- ja hankintaprosessien kiertoastetta. Siksi se on esimerkiksi jatkanut useita hankkeitaan, joiden tarkoituksena on tunnistaa yhtiön valmistamiin tuotteisiin käytetyt täysin uusiutuvat, kierrätettävät tai biohajoavat resurssipanokset.

ABB ei toimita omista toiminnoistaan aiheutuvaa jätettä lainkaan kaatopaikoille, mikäli se on mahdollista paikallisten olosuhteiden ja lakien mukaan. Nyt jo 40 prosenttia ABB:n noin 440 toimipaikasta ympäri maailman ei toimita lainkaan jätettä kaatopaikoille. Yksi näistä on ABB Smart Powerin pienjännitekatkaisijoita valmistava tehdas Italian Frosinonessa, joka on saanut Italian hallitukselta Lighthouse Plant -tunnustuksen. Se saavutti tavoitteensa olla tuottamatta lainkaan kaatopaikalle päätyvää jätettä vuonna 2020. Tämä toteutui jo kauan ennen Euroopan unionin kiertotalouspaketissa asetettua tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2035 mennessä kaatopaikoille päätyy alle 10 prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä.

Edistämme yhteiskunnallista kehitystä

Vuonna 2021 ABB edistyi vahvasti myös vielä monimuotoisemman ja osallistavamman työympäristön luomisessa. Naisten osuus ylimmissä johtotehtävissä nousi 16,3 prosenttiin edellisvuoden 13,5 prosentista. ABB:n tavoitteena on nostaa tämä osuus 25 prosenttiin vuoteen 2030 ulottuvan monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden strategiansa mukaisesti. ABB on ottanut käyttöön uuden maailmanlaajuisen sukupuolineutraalin vanhempainvapaaohjelman. Sen mukaan kaikki ABB:n työntekijät kaikkialla maailmassa saavat 12 viikkoa palkallista vanhempainvapaata ensisijaisena huoltajana ja neljä viikkoa toissijaisena huoltajana. Lisäksi konserni edisti yhteiskunnallista kehitystä yli 400 yhteisöä kehittävillä aloitteilla, joiden painopistealueita ovat koulutus, monimuotoisuus ja inklusiivisuus sekä yhteisöstä huolehtiminen.

Vuonna 2021 ABB:llä ei todettu yhtäkään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Lisäksi vammoista johtuva työajan menetys väheni 44 prosenttia. Tämä korostaa sitä, että yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan maailmanluokan turvallisuuskäytäntöjään, jotka ovat olennainen osa sen vastuullisuuspäämääriä. 

Edistämme rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä

ABB vahvistaa jatkuvasti hyvän hallintotavan ja eettisten toimintatapojen ohjelmiaan. Rehelliseen ja läpinäkyvään toimintamalliin kuuluu myös vastuullinen materiaalien hankinta. ABB haluaa entisestään vahvistaa toimitusketjunsa kestävää kehitystä. Sen vuoksi se on julkistanut uuden vastuullisen toimitusketjun hallintaohjelman (Sustainable Supply Base Management), joka kattaa kaikki ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät tekijät. ABB:n tavoitteena on kattaa 80 prosenttia kohdemaidensa hankintamenoista uuteen järjestelmään perustuen vuoteen 2030 mennessä. 

ABB yhdistää ESG-tavoitteet myös ylimmän johdon kannustinpalkkioihin saavuttaakseen vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteensa. ESG-kynnysehto vuodelle 2021 oli laatia strategiset ja toteutussuunnitelmat, joissa esitetään pääpiirteittäin keskeiset toimet ja toimenpiteet. Niitä tarvitaan, jotta soveltamisalojen 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää tai korvata niin, että ABB:n omissa toiminnoissa saavutetaan hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2019 vertailutasoon verrattuna). Vuoden lopussa yhtiön hallitus katsoi, että tämän ehdon kriteerit oli täytetty täysin.

Koko kestävän kehityksen raportti ja lisätietoja vuoteen 2030 ulottuvasta kestävän kehityksen strategiasta on saatavilla täällä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp