2019 második negyedévének pénzügyi eredményei

A kedvezőtlen piaci körülmények ellenére folytatódott a növekedés; jó ütemben halad a vállalat átalakítása

 • A teljes rendelésállomány +1%1-kal, míg a teljesítésre váró rendelésállomány +7%-kal nőtt
 • +2%-kal nőtt az árbevétel; a gyorsan számlázható rendelésállomány aránya (book-to-bill ratio2): 1,03x
 • Az üzemi EBITA marzs2 11.5%; alakulását 60 bázisponttal befolyásolta a GEIS akvizíció hígító hatása, illetve további 90 bázisponttal az átállási költségek is befolyásolták
 • Az adózott nyereség 64 millió USD; számításánál figyelembe lett véve a napelemes invertereket gyártó részleg eladásával kapcsolatos 455 millió USD költség is
 • A működési EPS2 0,34USD, -10%3
 • Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja: 0 (nulla) USD; egész évre stabil, kiegyensúlyozott készpénztermelő képességet várunk
 • Bejelentésre került a napelemes invertereket gyártó részleg eladása; a tervezett tranzakció célja a portfólió optimalizálása

„Az ABB a kedvezőtlen makroökonómiai körülmények és a geopolitikai bizonytalanságok ellenére is dinamikusan növelte az árbevételét,” – nyilatkozta Péter Voser, az ABB elnök-vezérigazgatója. „Az előttünk álló időszakban minden üzletágunkban hosszú távú növekedés elérésére törekszünk, folytatjuk a költségek csökkentését és a portfóliónk optimalizálását. A nagyobb cselekvési szabadságot és önállóságot biztosító új vállalati kultúránk további erősítésével az ABB-t egy erősebb, a piaci igényekre gyorsabban reagáló vállalatcsoporttá kívánjuk átalakítani.”

„A negyedévben folytatódott a teljes rendelésállományunk és az árbevételünk növekedése, ami főként a Villamosítás és a Hajtás üzletágak jó eredményeinek köszönhető. A Robotika és Gyártásautomatizálás eredményeire kihatással volt az autóiparban és a gépgyártásban tapasztalható visszaesés”, mondta Timo Ihamuotila, az ABB pénzügyi igazgatója. „Jól halad az Energetikai Hálózatok divízió eladása, a GEIS integrálása és az ABB-OS működési modell bevezetése is; ezek a lépések mind azt a célt szolgálják, hogy az ABB-t még nyereségesebbé tegyük.”

MUTATÓK VÁLTOZÁS

(millió $, ha másképp nincs jelölve)

Q2

2019

Q2

2018

US$

Összehasonlító alapon

H1

2019

H1

2018

US$

Összehasonlító alapon 1

Megrendelések

7 401

7 133

+4%

+1%

15 014

14 688

+2%

+2%

Árbevétel

7 171

6 731

+7%

+2%

14 018

13 172

+6%

+3%

Működési eredmény

123

708

-83%

713

1 334

-47%

Üzemi EBITA

825

855

-4%

+1%4

1,591

1,607

-1%

+5%4

a működési bevétel %-ában

11,5%

12,6%

-1,1pont

11,4%

12,2%

-0,8pont

A folyamatos tevékenységből származó bevétel (veszteség) adó nélkül

-54

524

n.a.

361

938

-62%

Az ABB-nek tulajdonítható nettó jövedelem

64

681

-91%

599

1 253

-52%

Alap EPS ($)

0,03

0,32

-91%

0,28

0,59

-52%3

Működési EPS ($)2

0,34

0,38

-10%3

-10%3

0,64

0,69

-7%3

-%3

Működési tevékenységből származó cash flow

0

1 010

n.a.

-256

492

n.a.

2018. december 17-én az ABB bejelentette, hogy a Power Grids üzletágát eladta. Következésképpen a Power Grids üzletágának eredményeit megszűnt tevékenységként mutatjuk be. A vállalat minden időszakra vonatkozó eredményeit ennek megfelelően módosítottuk.

Rövid távú kilátások

A makrogazdasági mutatók Európában és Kínában vegyesek, míg az USA-ban a növekedés tartósabb. A globális piacokat továbbra is érintik a geopolitikai bizonytalanságok.

Az ABB célpiacai rugalmasságot és stabilitást mutatnak, bár néhol, különösen a gyártásautomatizálási szektorban, kedvezőtlen tendenciák tapasztalhatók. Az olajár- és devizaárfolyam-hatások várhatóan továbbra is befolyásolják a vállalat eredményeit.

Üzletági változások és az átalakítás eredményei a II. negyedévben

2019. április 1-i hatállyal hivatalosan is megkezdte működését az ABB négy új üzletága. A növekedésorientált, új struktúrában működő üzletágak működésük során kiemelt figyelmet fordítanak majd a költségmegtakarításra és a portfóliójuk hatékony kezelésére is.

Folytatódik az új működési modell bevezetését célzó átalakítás. A II. negyedévben a marketig, az értékesítés, az „operations” és a szerviz vállalatcsoport szintű funkcióit beintegráltuk az üzletágakba. Megkezdődött a „country” erőforrások üzletágaknak történő átadása és a kapcsolódó humánpolitikai lépések végrehajtása is.

Az ABB-OS rendszer bevezetésével az ABB vállalatcsoport-szinten közel 500 millió USD/év összes költségmegtakarítást kíván elérni. A rendszer bevezetésének köszönhetően várhatóan teljesül a 2019-re előirányzott 150-200 millió USD költségmegtakarítás, és tartható lesz a 2021-re tervezett megtakarítási szint is.

Zajlanak az Energetikai Hálózatok divízió eladását célzó tranzakcióval kapcsolatos munkálatok. A szükséges jogi struktúrák közel kétharmada már beépítésre került. A „country” és a funkcionális teamek jól haladnak a szétválás helyi jogszabályi előírások és követelmények szerinti előkészítésével. Az ABB várhatóan 2020 első félévében fogja lezárni a tranzakciót.

Jól halad a GEIS beintegrálása a Villamosítás üzletágunkba. A negyedév során az üzletág – több jelentős lépés mellett – bemutatta az ABB és a GEIS kombinált portfólióját, és bejelentette, hogy a tervek szerint optimalizálni kívánja az egyesített, USA-központú középfeszültségű gyártólétesítményeit.

Az ABB július 9-én bejelentette azt a megállapodást, amely szerint a napelemes invertereket gyártó részlegét eladja a napenergia hasznosítására specializálódott olasz cégnek, a FMER S.p.A-nak. Ezzel a lépéssel az ABB a portfóliójának optimalizálását kívánja folytatni. A tervek szerint 2020 első negyedévben záruló tranzakció jelentősen elősegíti majd, hogy a Villamosítás üzletág elérje a 15-19%-os célul tűzött haszonkulcssávot.

További információk

A II. negyedév eredményeinek sajtóközleménye és prezentációja az ABB News Center honlapján, a www.abb.com/news-on és az Investor Relations honlapján, a www.abb.com/investorrelations-ön érhetők el.

Endnotes

 1. A megrendelések, a teljesítendő megrendelések és bevételek növekedési rátái összehasonlítható alapon (a helyi valutát a felvásárlásokkal és értékesítésekkel korrigálva).
 2. Nem-GAAP alapú számokat lásd a “Supplemental Financial Information”-ben.
 3. Az EPS növekedési rátája nem kerekített számokkal számítva. Az egy részvényre jutó, összehasonlítható működési eredmény konstans devizában (2014-es árfolyam, az üzleti portfólió változásaival nincs kiigazítva).
 4. Konstans deviza (a portfólióváltozással nincs kiigazítva).
 5. A szám mind a folytatódó, mind a megszűnt tevékenységek összegét jelenti.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp