ABB tyrimas atskleidė energetikos padarinių įtaką verslo konkurencingumui, darbo jėgai ir anglies dioksido išmetimo mažinimui

ABB tyrimas atskleidė energetikos padarinių įtaką verslo konkurencingumui, darbo jėgai ir anglies dioksido išmetimo mažinimui

  • 92 proc. apklaustų įmonių vadovų mano, kad energijos kainų svyravimai ir nestabilumas vis dar kelia grėsmę verslo konkurencingumui.
  • Poveikis darbo jėgai: mažėja investicijos į naujų darbuotojų paiešką, mokymus, kvalifikacijos kėlimą ir atlyginimus.
  • Keturi iš penkių respondentų taip pat nerimauja dėl energijos tiekimo saugumo, o daugiau nei pusė pabrėžia poveikį jų dekarbonizacijos tikslams.

Tyrimai rodo, kad įmonės visame pasaulyje tebėra susirūpinusios dėl energetinio saugumo ir kainų poveikio, nes tai gali tapti įvairių aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių padarinių priežastimi. Remiantis ABB elektrifikacijos verslo atlikto tyrimo Energy Insights1, kuriame dalyvavo 2300 įvairių sektorių įmonių vadovų, duomenimis, net 92 proc. respondentų mano, kad nuolatinis energijos nestabilumas kelia grėsmę jų pelningumui ir konkurencingumui. Energijos kainos ir nesaugumas rinkoje daro didelę įtaką ir darbo jėgai – mažėja investicijos į darbuotojus. Įmonių vadovai taip pat nerimauja dėl galimo poveikio ir siekiant tvarumo tikslų.

Verslo investicijų ir plėtros ribojimas

Didėjančios energijos sąnaudos ir nesaugumas rinkoje verčia įmonių vadovus permąstyti savo veiklos metodus bei investicijas, siekiant išlikti konkurencingais ir toliau augti. Pagrindiniai per pastaruosius metus didėjusių energijos sąnaudų padariniai verslui yra mažesnės pelno maržos (34 proc.) ir tam tikrose srityse mažinamos išlaidos (34 proc.), bei sprendimai atsisakyti investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kaip į kitas verslo augimo iniciatyvas. Daugiau nei trečdalis apklaustųjų (38 proc.) sumažino arba planuoja sumažinti investicijas į technologijas, trečdalis (33 proc.) tikisi sumažinti išlaidas infrastruktūrai, o 31 proc. planuoja mažinti išlaidas  rinkodarai.

Poveikis darbuotojams

Įmonės teigia, kad per pastaruosius metus dėl išaugusių energijos sąnaudų ir būtinybės įgyvendinti klimato kaitos švelninimo priemones, sumažino investicijas ir į savo darbuotojus. Prognozuojama, kad jei ir toliau bus susiduriama su energetikos problemomis, tai ši tendencija išliks artimiausius trejus-penkerius metus. Trys iš penkių svarbiausių veiklos sričių, kuriose numatoma mažinti biudžetą, yra susijusios su darbuotojais: 42 proc. mažins darbuotojų įdarbinimo išlaidas, 38 proc. - išlaidas atlyginimams, viršvalandžiams ir premijoms, o 37 proc. – mažins investicijas į darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

Dekarbonizacijos tikslų atidėjimas

Respondentai taip pat išreiškė susirūpinimą, kad energijos kainos ir nestabilumas rinkoje gali atitolinti pažangą klimato kaitos srityje, nes šiuo metu anglies dioksido mažinimo įsipareigojimų vykdymas laikomas mažesniu prioritetu nei energijos sąnaudų mažinimas. Daugiau nei pusė (58 proc.) apklaustų įmonių vadovų teigė, kad dėl energijos kainos jų tvarumo ir anglies dioksido kiekio mažinimo tikslų įgyvendinimas gali vėluoti nuo vienerių iki penkerių metų. Energijos sąnaudų mažinimas yra pagrindinis (61 proc.) įmonių prioritetas, tačiau tik 40 proc. įmonių šiuo metu anglies dioksido išmetimo mažinimą priskiria prie bendrų verslo tikslų.

Energijos tiekimo saugumas

83 proc. įmonių vadovų išreiškė susirūpinimą dėl energijos tiekimo saugumo ir daugelis jų imasi veiksmų šiai problemai spręsti. Daugiau nei trečdalis (36 proc.) nerimauja dėl tolesnio energijos kainų augimo, 31 proc. nerimauja dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ar visiško nutraukimo, o ketvirtadalis - dėl energijos normavimo. Reaguodami į tai, 34 proc. įmonių jau padidino investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, o 40 proc., norėdami būti mažiau priklausomi nuo tinklo, planuoja įsirengti elektrines iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

ABB elektrifikacijos verslo prezidento Morten Wierod nuomone: „Įmonės teigia, kad jos turi  apsisaugoti nuo energijos kainų nestabilumo bei rinkos nestabilumo, todėl iš naujo peržiūri  dabartinius ir planuojamus išlaidų planus. Priemonės, kuriomis siekiama sušvelninti padėtį, yra aiškus prioritetas, tačiau jos neturėtų įtakoti darbuotojų ar aplinkosaugos. Investicijos į pažangias ir tvarias atsinaujinančiosios energetikos, bei energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančias technologijas, leistų įmonėms vienu metu mažinti ir išlaidas, ir išmetamų teršalų kiekį. Tinkamas verslų požiūris leistų sutaupyti neaukojant konkurencingumo, darbo jėgos ar  anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslų.“

center

Galimi veiksmai

Nors įmonės planuoja imtis proaktyvaus energetikos problemų sprendimo, tačiau trečdalį jų stabdo numatomos energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo išlaidos, o beveik pusė jų (49 proc.) mano, kad tam neturi pakankamai žinių ar išteklių.

Tačiau dauguma technologijų, galinčių padėti didelėms ir mažoms įmonėms optimizuoti energijos valdymą bei sumažinti išlaidas, jau yra plačiai prieinamos ir nekainuoja brangiai.

Pavyzdžiui, Hanojuje esančioje telekomunikacijų centrinėje būstinėje išmaniosios pastatų technologijos 20 proc. sumažino energijos sąnaudas, o ABB gamykloje Italijoje modernizavus techninę įrangą ir pritaikius energijos valdymo sprendimus pavyko sutaupyti 30 proc. energijos.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ABB ir mūsų klientai bendradarbiauja siekdami sušvelninti energetikos iššūkius, rasite Sustainability in Electrification. Įmonės taip pat gali prisijungti prie pasaulinės ABB Energijos vartojimo efektyvumo iniciatyvos, kurioje daugiau nei 300 organizacijų dalijasi idėjomis ir sprendimais, galinčiais padėti pramonei sumažinti sąnaudas, sušvelninti energetikos iššūkius ir paspartinti pažangą klimato kaitos srityje.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) yra pasaulinė technologijų lyderė, kuri skatina visuomenės ir pramonės virsmą link produktyvesnės ir tvaresnės ateities. Apjungdama programinę įrangą su elektrifikacijos, robotikos, automatikos ir pavarų produktų asortimentu, ABB praplečia technologijų ribas ir perkelia efektyvumą į naują lygmenį. ABB patirtis siekia daugiau nei 130 metų, o sėkmę lemia apie 105 000 aukštos kvalifikacijos darbuotojų daugiau nei 100 šalių.  www.abb.com

Elektrifikuodamas pasaulį saugiai, sumaniai ir tvariai ABB elektrifikacijos verslas yra pasaulinis technologijų lyderis elektros paskirstymo bei valdymo srityse: nuo šaltinio iki kištukinio elektros lizdo. Pasaulyje augant elektros poreikiui, daugiau nei 50 000 mūsų darbuotojų daugiau nei 100 šalių bendradarbiauja su klientais ir partneriais, siekdami pakeisti žmonių gyvenimą ir darbą. Mes kuriame novatoriškus produktus, sprendimus ir skaitmenines technologijas, kurios užtikrina energijos vartojimo efektyvumą bei minimalų anglies dioksido išskyrimą. Dirbdami globaliai su vietine patirtimi šalyse formuojame pasaulines tendencijas bei kuriame tvarią visuomenės ateitį. new.abb.com/lt/elektrifikacija

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp