Veilig bewust certificaat vergroot het veiligheidsdenken

ABB nog veiliger maken is ons doel!

Het waarborgen van de goede gezondheid en veiligheid van onze werknemers is een topprioriteit voor ABB Power Grids. Die zorg dragen we ook voor medewerkers van onderaannemers en opdrachtgevers. Veilig werken en het verhogen van de bewustwording betreffende veiligheid behoren tot de thema’s die bij ABB al vele jaren hoog op de agenda staan. Er wordt voortdurend gestreefd naar verdere verbetering van het veiligheidsbewustzijn. In september 2019 behaalde ABB Power Grids het veilig bewust certificaat trede 3 voor het installeren van midden- en hoogspanningsinstallaties. Het is een logische stap voor verdere verbetering van de veiligheid.

De Veiligheidsladder is een certificatiesysteem om het bewust veilig werken in bedrijven te beoordelen, te meten en voortdurend te verbeteren. Veilig werken en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn zijn onderwerpen die bij steeds meer bedrijven hoog op de prioriteitenlijst staan. De Veiligheidsladder is een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 9001 en VCA. De Veiligheidsladder zorgt voor een verhoogd veiligheidsbewustzijn. Alle medewerkers worden gestimuleerd een bijdrage te leveren om het aantal arbeidsongevallen te verminderen. De Veiligheidsladder kent vijf niveaus. Hoe hoger het veiligheidsbesef in een organisatie, des te hoger zal de score op de veiligheidsladder zijn. ABB Power Grids voldoet nu aan niveau 3. In het komende jaar zal er hard aan gewerkt worden om ook de pro-actieve trede 4 te bereiken.

Ger de Prez is eindverantwoordelijk voor de installatie en service-activiteiten aan hoog- en middenspanningsinstallaties van ABB Power Grids in Nederland. Hij vertelt: “Het werken aan elektrische installaties voor hoge spanning is per definitie gevaarlijk. Bij onze mensen zit veiligheid van oudsher in de genen. We hameren voortdurend op het hanteren van alle veiligheidsregels. ABB voldoet uiteraard al aan de VCA en aan veiligheidsnormen zoals ISO 9001 voor kwaliteitswaarborging en ISO 14001 voor het handhaven van de milieuregels. De veiligheidsnorm uit de Veiligheidsladder is aanvullend en gaat over de “mind set” van medewerkers. Tijdens de zelfaudit moeten medewerkers vragen beantwoorden hoe zij in hun werk met veiligheid omgaan. Dat geldt voor alle niveaus zoals buiten-monteurs, engineers en project managers. Veiligheidsmaatregelen waren bij ABB altijd al goed voor elkaar maar er valt voortdurend te verbeteren. Je kunt nooit genoeg aandacht aan veiligheid besteden. In het geval van de Veiligheidsladder gaat het vooral om het veiligheidsdenken van de medewerkers. Na de zelfauditering zagen we dat de genomen veiligheidsmaatregelen correct zijn en dat het veiligheidsdenken bij de medewerkers tot op een behoorlijk niveau aanwezig is. Vervolgens hebben we een externe adviseur in de arm genomen. Die heeft bezoeken aan on-site locaties gebracht, geïnventariseerd en uitvoerig met mensen gesproken. Bovendien is de administratie doorgelicht en is er ook naar interne diensten gekeken die in een project medebepalend zijn. Uit de aangegeven verbeterpunten hebben we lering getrokken. Op het gebied van interne communicatie over veiligheidsaspecten blijkt er nog het een en ander te verbeteren. Ook blijkt dat we onze leveranciers en onderaannemers sterker moeten betrekken bij het door ons gewenst veiligheidsniveau”.

De auditering is uitgevoerd door TÜV Nederland. De organisatie is een technische en zakelijke dienstverlener die onafhankelijke beoordelingen zoals certificering, keuring, inspectie en training uitvoert. TÜV is van oorsprong een in 1869 in Duitsland opgerichte inspectiedienst die vanaf 1980 ook internationaal opereert. In 1981 werd in Den Haag TÜV Nederland opgericht. Het aan ABB Power Grids verstrekte Veilig bewust certificaat voor trede 3 heeft een geldigheidsduur van één jaar. Dat betekent dat, wil men het certificaat behouden, de aandacht voor veiligheid niet mag verslappen. Na een jaar vindt er een herkeuring plaats.

TÜV Nederland stelde vast dat de directie en het management van ABB heel nauw betrokken zijn bij veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Dat blijkt onder andere uit de bereidheid om te investeren en daarbij wordt veiligheid prominent meegenomen. Ook is er geconstateerd dat de medewerkers enthousiast en trots zijn op hun werk en zeer betrokken bij de organisatie. Veiligheid wordt volgens TÜV Nederland beleefd door alle lagen van de ABB-organisatie. Het bewustzijn is dusdanig dat het veiligheidsbesef veel verder gaat dan alleen maar de werkomgeving. Het beleid is erop gericht ongevallen volledig te kunnen voorkomen. Er is vastgesteld dat ABB Power Grids er naar streeft om projectmatig optimale veiligheid te creëren, zowel bij installatie, maar ook bij onderhoud en beheer.

Eric Van Lersberghe is divisie safety coördinator van ABB Power Grids in de Benelux. Eric vult aan: “Wij werken niet alleen volgens de regels van de VCA maar al onze mensen hebben een werkhouding waarmee optimale veiligheidsomstandigheden zo veel mogelijk gewaarborgd zijn. Mede door de oefeningen die nodig zijn om aan de eisen van de veiligheidsladder te voldoen, zit het veiligheidsdenken inmiddels in de genen van onze mensen. We moedigen onze medewerkers aan om voortdurend op veiligheid te letten, proactief te zijn en continu te streven naar verbetering van de veiligheidsomstandigheden. In de veiligheidprocessen is het niet alleen nodig om naar middelen en voorschriften te kijken maar vooral om ook oog te hebben voor de zachte kant. De middelen en systemen vormen de harde kant. De zachte kant is in dit geval de menselijke factor. Zijn de mensen zich goed bewust van hun invloed op de veiligheid? Eigenlijk moet iedereen zich bewust zijn dat de regels niet opgelegd of afgedwongen worden maar dat het een persoonlijk belang is om na voltooiing van werkzaamheden weer gezond en veilig naar huis te kunnen. Door de informele en open organisatiestructuur is er nauwelijks een drempel om anderen aan te spreken op hun veiligheidsgedrag. We voldoen nu aan stap 3 van de veiligheidsladder, het volgende niveau 4 is gericht op pro-activiteit. We gaan er alles aan doen om dat niveau in alle opzichten in het jaar 2020 te bereiken. Dat heeft voordelen voor ABB, haar medewerkers maar uiteindelijk ook voor onze zakelijke relaties! De mensen van ABB Power Grids zijn voortdurend met hoogspanning bezig. Het is een vakgebied waar risico’s aan verbonden zijn. De gevaren zijn legio! Die risico’s moet je niet uit de weg gaan maar je dient er verstandig en zorgvuldig mee om te gaan. Het is dan niet meer dan logisch dat we vooruitstrevend willen zijn op het gebied van veiligheid, dat is in ieders belang!”

Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp