ABB: Skaper en leder fokusert på digitale bransjer

Tar fundamentale grep for å fokusere, forenkle og lede innen digitale industrier for økt kundeverdi og avkasting til aksjeeierne.

- Fokus på portefølje for digitale industrier gjennom salg av divisjon Power Grids

 • Salg av divisjon Power Grids til Hitachi utvider eksisterende partnerskap og styrker Power Grids som global infrastrukturleder med økt tilgang til markeder og finansiering
 • Selskapsverdi på 11 milliarder dollar for 100 prosent av Power Grids, tilsvarende selskapsverdi/operasjonell EBITA på 11,2x1
 • Realisering av verdien skapt av transformasjonen av Power Grids har doblet den operasjonelle EBITA-margin siden 20142
 • ABB beholder i starten 19,9 prosent av aksjene i Power Grids for å sikre overgangen; Forhåndsdefinert opsjon på nedsalg av 19,9 prosent til markedsverdi med bunnpris på 90 prosent av avtalt selskapsverdi, som kan gjøres av ABB tre år etter selskapsoverdragelse
 • Selskapsoverdragelse forventes første halvår 20203
 • ABB planlegger å returnere 100 prosent av netto estimerte inntekter på 7,6-7,8 milliarder dollar4 for salget av 80.1 prosent av salget til aksjonærene på en rask og effektiv måte gjennom tilbakekjøp av aksjer eller tilsvarende mekanismer

- Forenkling av forretningsmodell og struktur

 • Avslutter tidligere matrisestruktur
 • Forretningsvirksomheten vil kjøre alle kunderelaterte aktiviteter, forretningsfunksjoner og regioner, basert på ABBs entreprenørforretningskultur
 • Forretningsenhetene styrkes ved overføring av erfarne ledelsesressurser på landnivå.
 • Eksisterende lands- og regionale strukturer, inkludert regionale lederkomitéroller, skal avvikles etter gjennomføringen av transaksjonen
 • Konsernaktiviteter vil fokusere på gruppens strategi, portefølje- og resultatstyring, kapitalfordeling, kjerneteknologier og ABB AbilityTM-plattformen

- Opprettelse av fire ledende kundefokuserte forretningsområder

 • Alle forretningsområder skal være nr. 1 eller nr. 2 globalt i attraktive vekstmarkeder

- Elektrification ledet av Tarak Metha

- Industrial Automation ledet av Peter Terwiesch

- Robotics & Discrete Automation, en unik kombinasjon av B&R og robotikk, ledet av Sami Atiya

- Motion, kombinerer ABBs markedsledende løsninger innen motorer og frekvensomformere, ledet av Morten Wierod, utnevnt av hovedstyret fra 1. april 2019

 • ABB AbilityTM skreddersydde, digitale løsninger vil drive kundeverdi innen hvert forretningsområde og gir samtidig synergier gjennom en felles plattform
 • Tiltakene posisjonerer ABB med en ledende rolle innen digitale løsninger og fremvoksende teknologier som kunstig intelligens

- Finansielle konsekvenser av ABBs tilpasning

 • 500 millioner dollar årlig kostreduksjon for driften på tvers av gruppen
 • Rundt 500 millioner dollar i ikke-operasjonelle restruktureringskostnader

- Ny økonomisk ramme definert etter overdragelsen

 • Ny ramme for mål for gruppen
 • Kapitalfordelingsprioriteringer uendret
 • Utbyttepolicy for økende, bærekraftig utbytte per aksje
 • ABB har til hensikt å opprettholde utbyttenivået per aksje etter overdragelsen
 • ABB har til hensikt å opprettholde sin langtids “Single A” kredittverdighet
 • Forretningsmål og ytterligere økonomisk informasjon offentliggjøres med oppdatering av strategien

- Strategioppdatering 28. februar 2019 i kombinasjon med Q4 og helårsresultatet for 2018 vil gi ytterligere detaljer om ABBs nye strategi, forretningsvirksomhet og økonomi

- ABB har drevet industrielle endringer i mer enn 100 år som en global pionerteknologileder. Som et resultat av vår Next Level-strategi er alle våre forretningsområder nummer 1 eller 2 i sine respektive markeder. For å støtte våre kunder i verden med enestående teknologiske endringer og digitalisering, må vi fokusere, forenkle og skape vår forretningsvirksomhet for lederskap. Dagens grep vil skape et nytt ABB, en leder fokusert på digitale bransjer, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

- Divisjon Power Grids vil styrke Hitachi som en global leder innen energiinfrastruktur og Hitachi vil styrke Power Grids posisjon som global leder innen kraftnett. Med denne transaksjonen realiserer vi verdier vi har bygget opp gjennom transformasjonen av Power Grids i løpet av det fire siste årene. Våre aksjonærer vil få direkte fordeler gjennom inntektene fra salget. Ved å bygge på vårt eksisterende partnerskap annonsert i 2014 vil fellesforetaket gi kontinuitet for våre kunder og vårt globale team.

- For å konkurrere i dagens raskt skiftende verden, gir vi våre forretningsvirksomheter økt myndighet gjennom oppløsning av matrisestrukturen for å sikre null-distanse til kunder og forbedre våre beslutninger. Våre nye forretningsenheter, hver en global leder, vil være godt tilpasset måten kundene opererer og fokusere sterkere på fremvoksende teknologier som kunstig intelligens. Kontinuerlig forenkling av vår forretningsmodell og -struktur vil bli en katalysator for vekst og effektivitet i vår forretningsvirksomhet. Våre forretningsenheter vil ytterligere støttes gjennom overføring av erfarne ressurser fra dagens landorganisasjoner.

- Alt dette blir kun mulig med forpliktelse fra vårt globale team som har gjort ABB hva det er i dag. Vår innovasjonsstyrke sammen med vår inkluderende kultur vil fortsette å være en differensierende styrke i vårt selskap. Vi vil «leve» økt kundefokus, tilby attraktive muligheter for våre ansatte og levere verdi for våre aksjonærer.

Peter Voser, styreleder i ABB, sier:

- Dagens kunngjøring markerer begynnelsen på et nytt kapitel i ABBs historie. Ved å bygge på vår teknologi og globale, talentfulle medarbeidere vil vi styrke vårt fokus i digitale bransjer, og levere konkurransedyktig verdi til våre aksjonærer, inkludert vår forpliktende utbyttepolicy. I løpet av de fire siste årene har gjennomføringen av ABBs strategi lagt grunnlaget for at vår forretningsvirksomhet kan konkurrere i digitale bransjer i rask endring og levere lønnsom vekst.

- Vi har tidligere vært veldig tydelige på at nødvendige grep for å snu Power Grids var best å gjøre i ABB. Etter gjennomføringen av dette foretok vi en gjennomgang av Power Grids forretningsvirksomhet og besluttet at det beste stedet for fremtidens utvikling av virksomheten gjøres i kombinasjon med Hitachi. Nye ABB vil posisjoneres for å skape fremtiden som en kundefokusert teknologileder i digitale bransjer.

Les hele den originale pressemeldingen her, som gjelder ved eventuelle ulikheter i den norske oversettelsen.

Fotnoter:

1 EV/LTM operational EBITA multiple, operational EBITA calculated using results from twelve-month period to end Q3 2018, before share of corporate cost

2 2014 operational EBITA margin as calculated under old Power Grids portfolio structure

3 Subject to regulatory approvals and fulfillment of closing conditions

4 Post estimated one-time transaction and separation related costs of $500-600 million and cash tax leakage of $800-900 million. Total enterprise value adjustments of ~$3.0 billion, including ~$2.7 billion of net leverage (intercompany loan net of cash transferred) and ~$0.3 billion after-tax unfunded pensions and other liabilities

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering og roboter og drivsystemer, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for ABB Formel E, den helelektriske internasjonale FIA motorsportklassen, flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 147 000 ansatte. www.abb.no

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp