ABB i 2018: Solid vekst

Høydepunkter for 2018

– Den totale ordreinngangen +8%1, opp i alle divisjoner og regioner

– Inntekter +4 prosent, sterk vekst i divisjon Robotics and Motion

– Ordrereserve +6 prosent ved årets slutt, kvoten bokførte ordre/fakturering2 endte på 1,03

– ABB Ability™ driver vekst i alle divisjoner

– Driftsmargin (EBITA) på 10,9 prosent2, påvirket med sammenlagt 250 punkter på grunn av avskrivinger, kostnader for eldre prosjekter som ikke tilhører kjernevirksomheten samt utspredning av GEIS

– Rapportert nettoinntekt på 2173 millioner dollar, -2 prosent

– Kontantstrøm fra driften på rundt 3 milliarder dollar

– Kunngjøring av nye ABB

• Fokus på portefølje for digitale bransjer gjennom salg av divisjon Power Grids

• Forenkling av forretningsmodell og struktur

• Forme fire ledende forretningsvirksomheter tilpasset kundemønstre

– Overtagelse av GEIS fullført 30. juni 2018

– Foreslått utbytte på 0,80 CHF per aksje

HØYDEPUNKTER FOR 4. KVARTAL

– Den totale ordreinngangen +7 prosent, vekst i alle divisjoner og regioner

– Inntekter +5 prosent

– Driftsmargin (EBITA) på 7,9 prosent, påvirket med sammenlagt 400 punkter på grunn av avskrivinger, kostnader for eldre prosjekter som ikke tilhører kjernevirksomheten samt utspredning av GEIS

– Solid kontantstrøm fra driften på rundet 1,9 milliarder dollar

– Sylvia Hill etterfølger Jean-Christophe Deslarzes som Chief Human Resource Officer og medlem i konsernledelsen fra og med 1. juni 2019

– I 2018 gjenvant vi veksten i selskapet og leverte en solid økning i ordrer og omsetning. Vi økte inntektene ved hjelp av vårt ledende «Robotics and Motion»-tilbud, og spilte en viktig rolle i den pågående gjenoppbyggingen i prosessindustrien med vår industrielle automatiseringsvirksomhet og våre ABB AbilityTM løsninger. Vi vil fortsette å drive frem resultatforbedringer i divisjon Electrification Products og i selskapet generelt, sier konserndirektør i ABB, Ulrich Spiesshofer.

– Ved utgangen av 2018 staket vi ut kursen for et nytt ABB som en banebrytende teknologileder innen digitalisering. Vi presenterte tre endringsinitiativ for å fokusere på vår produktportefølje, forenkle og gjenopprette vår forretningsmodell, samt styrke selskapets ledende posisjon i markedet. Vår tiltro til ABBs fremtid gjenspeiles i at vi foreslår å øke utbyttet til 0,80 CHF per aksje, den tiende økningen på rad.

Kortsiktige utsikter

Makroøkonomien viser blandede tegn i Europa og har en positiv trend i USA, samtidig som veksten forventes å fortsette i Kina. Det globale markedet vokser samtidig som det er økende geopolitiske usikkerheter i ulike deler av verden. Oljepris og valutaeffekter forventes å fortsette å påvirke selskapets inntjening.

Fotnoter

1 Vekstrate for ordrer, tredjeparts ordrer og inntekter er sammenligningsbasert (lokal valuta justert for oppkjøp og salg av deler av virksomheten).

2 For ikke-GAAP-tiltak, se vedlegget "Supplemental Financial Information" til original pressemelding på engelsk.

Dette er en norsk oversettelse av den originale pressemeldingen, som kan leses, inkludert alle vedlegg, ved å følge lenken nedenfor.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp