Nobelprisdialog i Tokyo med ABB om ny teknologis rolle i et aldrende samfunn

En konferanse med Nobelsprisvinnere og ledende forskere løfter frem teknologi som robotisering og digitale automatiseringsløsninger i et aldrende samfunn, områder der ABB utmerker seg.

Photo © Nobel Media
Photo © Nobel Media

Jo eldre et lands befolkning er, desto mer vil det trenge avanserte robotløsninger med større grad av kunstig intelligens.

Dette demografiske og teknologiske utgangspunktet var tema for en konferanse i Tokyo i helgen. Der møttes fem nobelprisvinnere og andre ledende forskere for å diskutere den sentrale rollen som teknisk innovasjon i et aldrende samfunn har. I industrialiserte nasjoner er maskinautomatisering og robotteknologi mest utbredt i land med en høy og voksende andel av befolkningen på over 65 år.

Lars Heikensten, Executive Director av Nobelstiftelsen. Photo © Nobel Media
Lars Heikensten, Executive Director av Nobelstiftelsen. Photo © Nobel Media

Hjelper mennesker

Det inkluderer Japan. Derfor var Tokyo en egnet setting for Nobelprisdialogen 2019 med tittelen "The Age to Come". Og temaet var godt egnet for ABB, en banebrytende teknologileder innen digitale industrier, inkludert industriell automasjon og robotisering, og en internasjonal partner i Dialog-serien til Nobel Media.

Konferansen samlet fem nobelprisvinnere og internasjonalt ledende forskere og politiske beslutningstakere for å diskutere utfordringene som aldrende samfunn står overfor, samt hvordan ny teknologi kan støtte en bedre fremtid med en økt andel eldre. Nobelprisvinnerne inkluderte Tim Hunt, som vant Nobelprisen i 2001 i fysiologi eller medisin, deltok i panelet "Ny teknologi og politikk for et aldrende samfunn."

Det er en allmen misforståelse at roboter erstatter folk. I virkeligheten opplever aldrende samfunn at industriell automatisering blir mer nødvendig på arbeidsplassen, fordi det er færre yngre mennesker som jobber i produksjon og annet fysisk krevende arbeid. Videre, ved å utføre noen av de tyngste oppgavene, kan maskiner som ABB kontinuerlig bidrar til å videreutvikle, gjøre at medarbeidere kan stå lengre i arbeids, dersom de selv ønsker.

Samhandlingsroboter

Utenfor arbeidsplassen øker andelen eldre i forhold til yngre som kan ta vare på dem og hjelpe dem med daglige aktiviteter. Det skaper stadig større behov for roboter som sikkert og trygt kan samhandle med mennesker - roboter som ABBs YuMi®, verdens første toarms samhandlingsrobot (såkalt cobot). Teknologien viser ABBs forpliktelse til å løse noen av de største globale utfordringene, endre måten vi driver samfunnet på, produserer varer og tjenester og hvordan vi jobber, lever og beveger oss.

Måten vi jobber og lever på endres av automatisering og robotteknologi, som utvider menneskelig muskel- og hjernekraft på måter som var utenkelige bare for noen år siden. Industriroboter, som måtte bures inn for å utføre farlige, krevende oppgaver som sveising av bilkomponenter, har blitt frigjort til å arbeide sammen med mennesker på alle slags komplekse oppgaver. YuMi® kan lære seg menneskelige ferdigheter som å bli barista, vise korttriks som en tryllekunstner eller til og med dirigere et symfoniorkester.

Det er et økende behov for slike samhandlingsroboter. Ifølge The Economist vil det i år, for første gang, bli flere mennesker over 65 enn under 5 år i verden. Sammen med Japan har tre andre land med tosifret prosentandel over 65 år - Sør-Korea, Tyskland og Singapore - allerede høyest antall roboter per ansatt i industrien. Det var hovedfunnet i Automation Readiness Index (ARI), en global rangering av robotteknologi og kunstig intelligens som ABB laget i samarbeid med The Economist i fjor.

Fra venstre mot høyre: Ryuta Kawashima, Director, Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University; Tim Hunt, Nobel Prisvinner i Fysiologi eller Medisin 2001; Yuko Fujigaki, Professor, College and Graduate School of Art and Sciences, The University of Tokyo. Photo © Nobel Media
Fra venstre mot høyre: Ryuta Kawashima, Director, Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University; Tim Hunt, Nobel Prisvinner i Fysiologi eller Medisin 2001; Yuko Fujigaki, Professor, College and Graduate School of Art and Sciences, The University of Tokyo. Photo © Nobel Media

Digitalisering

I Japan, hvor 40 prosent av befolkningen snart er 65 år eller eldre, vil behovet for ytterligere tekniske løsninger øke når nasjonen blir eldre. Det vil også være behov for kontinuerlige fremskritt innen kunstig intelligens og maskinlæring, inkludert evnen til å kontrollere og kople disse gjennom ABB Ability™, selskapets innovative, digitale løsninger og tjenester, som realiserer den produktivitets- og ytelsesforbedringen som digitaliseringen gir.

- Fremtidens aldring er et kritisk fokusområde i Japan, hvor et stort demografisk skifte er i gang, sa Axel Kuhr, landsjef for ABB i Japan, som deltok i Nobelprisdialogen i Tokyo. - Dette er sentralt i vårt selskaps arbeid med å tenke nytt og omforme hvordan vi jobber og hvordan vi lever i et fremvoksende, globalt modent samfunn.

ABB er i ferd med å forme sin virksomhet for ledelse i digitale næringer for å støtte sine kunder i en tid med enestående teknologisk endring og digitalisering. ABB, som internasjonal partner for Nobel Media, bidrar til å spre kunnskap om Nobelprisen til millioner av mennesker over hele verden gjennom inspirerende arrangementer, digitale medier og spesielle utstillinger og aktiviteter knyttet til arven fra Alfred Nobel og prestasjonene til nobelprisvinnerne. Den neste globale Nobelprisdialogen er i Madrid, 22.-24. mai.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp