ABB-teknologi bidrar til klimaovervåkning fra verdensrommet

Satellitt-montert optisk utstyr fra ABB er tatt i bruk for å måle mengden av klimagasser i atmosfæren. Dette gir viktig informasjon til klimadebatten.

GOSAT-2 ©Mitsubishi Electric
GOSAT-2 ©Mitsubishi Electric

Satellitt-montert optisk utstyr fra ABB er tatt i bruk for å måle mengden av klimagasser i atmosfæren. Dette gir viktig informasjon til klimadebatten.

ABB har gjennom flere tiår utviklet avanserte vitenskapelige instrumenter som kan måle og analysere gasser i atmosfæren. Målingene skal gi forskerne økt kunnskap om hvordan atmosfæren ble til, og hvordan den utvikler seg. Nå bidrar ABB til mer nøyaktige målinger av drivhusgassene som fanger opp varmen fra jorden og bidrar til at kloden blir stadig varmere.

Et slikt instrument er ABBs interferometer, som er plassert på GOSAT-2-satellitten. GOSAT står for Greenhouse Gases Observing Satellite, og er en satellitt for klimaovervåkning. Den ble skutt opp i oktober 2018 som del av et prosjekt i regi av japanske myndigheter.

Velutviklet fargesyn

Interferometer som det om bord på GOSAT-2 kan måle og analysere mengden av energi over et høyt antall punkter i det optiske spektret. Faktisk kan utstyret på GOSAT-2 skille mellom 10 000 ulike fargenyanser. Ved hjelp av disse instrumentene er det mulig å spore molekylære «fingeravtrykk» fra en reflektert eller oversendt lysstråle. Teknikken kalles absorberingsspektroskopi, og gjør det mulig å spore utslipp fra ulike kilder, med høy nøyaktighet fra langt ute i verdensrommet.

ABB interferometer
ABB interferometer

– Teknologien kan kobles til en rekke ulike applikasjoner, som avlesning av helsetilstanden for avlinger, værvarsling, eller jakt på planeter med liv utenfor vårt eget solsystem, sier Frederic Grandmont, teknologi og forretningsutvikler i Space & Defense Systems ved ABB Quebec, der interferometeret er utviklet.

– Det endelige målet for GOSAT-oppdraget er å bekrefte vår forståelse av drivhusgassene. Vi ønsker å vite hvor de er sluppet ut, hvor de tas opp, og hvordan gassene føres rundt med værsystemene, sier Grandmont.

Satellitten kretser rundt jorden 15 ganger daglig i 613 kilometers høyde, og gjør mer enn 100 000 nøyaktige målinger av CO2, metan, ozon, vanndamp, karbonmonoksid og nitrogendioksid i atmosfæren.

Kartlegger naturlig CO2-fangst

Data om atmosfæren sendes fra satellitten til Japans nasjonale institutt for miljøstudier, NIES. Her blir informasjonen lagret og behandlet slik at forskerne får detaljerte kart som viser konsentrasjonen av klimagass i begge hemisfærer. Blant de slående observasjonene fra rommet er hvordan plantenes fremvekst om våren evner å fjerne det meste av klimagasser som har bygget seg opp gjennom vinteren. De store klimagassutslippene fra tett industrialiserte områder er også synlige fra verdensrommet.

Måleresultatene fra gass-sensorene på GOSAT-2 verifiseres nå av NIES-forskerne, som kryss-sjekker data fra satellittene med data fra instrumenter på bakken, i fly og i værballonger for å bekrefte nøyaktigheten.

Lager klimakart

Målingene fra GOSAT-2 er et viktig bidrag til klimavitenskapen, og er et effektivt verktøy når politiske klimamål skal defineres. FNs internasjonale klimapanel (IPPCC) støtter seg tungt på data fra GOSAT som grunnlag for diskusjoner ved forhandling av internasjonale avtaler om utslippsreduksjoner.

Vedvarende måling av drivhusgasser er nødvendig for å kunne kvantifisere hvordan gassene fanges opp og lagres i gress, avlinger og trær. Når forskerne forstår de biologiske mekanismene bedre kan de også forbedre mottiltakene mot klimagassutslipp.

En kontinuerlig overvåkning av klimagassutslippene er også nødvendig for å håndheve handelen med klimakvoter.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp