ABB selger seg ut av solar-inverter-virksomheten

ABB og det Italienske selskapet FIMER S.p.A kunngjorde i dag at de har undertegnet en avtale for FIMERs overtagelse av ABBs solar-inverter-virksomhet.

Transaksjonen vil styrke framtidsutsiktene for solar-inverter-virksomheten samtidig som det bidrar til at ABB kan fokusere porteføljen mot andre vekstområder.

ABBs solar-inverter-virksomhet har rundt 800 ansatte i over 30 land, med produksjon og forsknings- og utviklingsfasiliteter i Italia, India og Finland. Dette inkluderer solar-inverter-virksomheten som ABBs divisjon Discrete Automation and Motion kjøpte fra Power-One i 2013. Virksomheten består av en omfattende portefølje av produkter, systemer og tjenester for forskjellige solar-installasjoner. Per nå ligger dette forretningsområdet under ABBs virksomhet Electrification og hadde inntekter på 290 millioner dollar i 2018.

Begge selskapene vil jobbe for en sømløs overgang for både kunder og ansatte. FIMER vil overholde alle eksisterende garantier, og ABB vil kompensere FIMER for overdragelsen av virksomheten og dets forpliktelser.

Som et resultat av dette forventer ABB å ta en ikke-operasjonell kostnad etter skatt på ca. 430 millioner dollar i andre kvartal 2019. Halvårsresultatet for 2019 vil påvirkes tilsvarende. Rundt 75 prosent av denne kostnaden er kontantstrømmer ABB vil betale FIMER fra avtalefestet dato frem til og med 2025. I tillegg forventer ABB opp til 40 millioner dollar i kostnader relatert til utskillingen av virksomheten, fra andre halvdel 2019.

- Salget er i tråd med vår strategi for kontinuerlig og systematisk  porteføljestyring for å styrke konkurranseevnen, fokusere  på kvalitetsinntekt og segmenter med høyere vekstmuligheter. Solar er et veletablert område for FIMER med høyt fokus, noe vi mener gjør dem til en god eier for ABBs solar-inverter-virksomhet. Kombinasjonen av porteføljene under FIMER vil støtte ytterligere salgsvekst. Gjennom våre intelligente lav- og mellomspenningsprodukter vil ABB fortsette å integrere solenergi i en rekke smarte løsninger, blant annet smarte bygninger, energilagring og ladning av elektriske kjøretøy, sier Tarak Mehta, President for ABBs Electrification-virksomhet.

- Vi er glade for å kunngjøre denne milepælen i vår utvikling. FIMERs strategiske orientering mot solbransjen vil bli betydelig styrket ved dette oppkjøpet. Utviklingen av nye produktplattformer og innovative, digitale teknologier vil hjelpe oss til å påvirke energimarkedet positivt. Ved å kombinere verdifulle ressurser, kunnskap og kompetanse i Italia og over hele verden, vil vi fortsette det gode arbeidet som ABB har gjort de siste årene. Med en styrket portefølje er vi bedre posisjonert for å forme fremtiden for denne stadig mer strategiske virksomheten, sier Filippo Carzaniga, konsernsjef i FIMER.

For mer informasjon se den globale pressemeldingen her.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en banebrytende teknologileder med et omfattende tilbud innen digitalisering. Med over 130 års innovasjonshistorie er ABB i dag ledende innen digitalisering med fire kundeorienterte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, som støttes av den felles digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs markedsledende virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte. www.abb.no   

FIMER ble grunnlagt i 1942 og har vært aktiv innen inverter-teknologi siden 1983. FIMER er verdens åttende største produsent av invertere. Kjernevirksomheten er produksjon av invertere for solkraftverk, sveising og ladestasjoner for elektriske kjøretøy ved dets operasjonelle og integrerte fabrikk i Vimercate, Italia. FIMER har bygd sitt konkurransefortrinn gjennom kontinuerlig innovasjon og høy kvalitet, både i produkter og kundeservice. www.fimer.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp