ABB lanserer podcast om grønt skifte for havbruk

Her diskuterer eksperter fra miljøstiftelsen Bellona og ABB hvordan økt elektrifisering med eksisterende teknologi kan kutte store utslipp i sjø-fasen av lakseoppdrett, inklusiv båtbaserte aktiviteter

Ytterligere elektrifisering av offshore lakseoppdrett kan kutte utslipp av klimagasser med 300 000 tonn CO2 årlig, tilsvarende utslippene fra 150 000 biler. Kun halvparten av slike oppdrettsanlegg får kraft fra land, og knapt noen anlegg benytter ren strøm til kraftkrevende utstyr på merdkanten, fôrflåter, arbeids- og lokalitetsbåter.  

Dette er del av en podcast-serie fra ABB om hvordan eksisterende teknologi kan gi grønt skifte i samfunnet. Serien inkluderer shipping, elektrifisering av bussflåten og bilparken og publiseres fortløpende utover sommeren og høsten.

Lenke til podcast om grønt skifte i havbruk: https://new.abb.com/no/media/podcast

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp