ABB tilpasser kapasiteten i et sviktende marked

ABB må redusere bemanningen med inntil 260 medarbeidere som følge av lavere aktivitetsnivå i markedet.

ABB har i dag informert de ansatte om at det vil bli gjennomført kapasitetstilpasninger som følge av langvarig svikt i spesielt olje- og gassrelatert industri.

- Dette er en dag vi har fryktet ville komme, men som vi har håpet i det lengste å unngå. Vi har fulgt markedet nøye og vurdert mulige tiltak over lang tid. Nedgangen har vært merkbar en stund, og alt tyder på at den vil bli langvarig. Vi er derfor nødt til å tilpasse organisasjonen vår til en situasjon med et lavere aktivitetsnivå, sier administrerende direktør Steffen Waal i ABB i Norge.

En stor del av kraft- og automatiseringsvirksomheten til ABB i Norge er knyttet til olje og gass og skipsbygging, hvor det i dag investeres vesentlig mindre enn for bare noen få år siden. Bemanningsreduksjonen omfatter inntil 260 medarbeidere i flere deler av virksomheten til ABB i Norge.

- Dette er en tøff dag for alle i ABB, men på samme måte som vi ansetter når det er stor etterspørsel, må vi redusere kapasiteten når markedet svikter over tid. Vi anstrenger oss for å gjennomføre nedbemanningene på en mest mulig skånsom måte og har en løsningsorientert dialog med de ansattes organisasjoner, sier Waal.

Kapasitetstilpasninger er ett av flere tiltak ABB gjennomfører for å møte en ny hverdag med lavere aktivitetsnivå i markedet. ABB har iverksatt program for kostnadsreduksjoner, samtidig som selskapet forenkler organisasjonen og arbeidsmetoder, slik at det skal bli mer effektivt.

- Å ha fornøyde kunder er helt avgjørende for oss, og summen av alle tiltakene gjør at vi fortsatt er i stand til å levere førsteklasses løsninger og møte våre forpliktelser overfor dem. Tiden er inne for å gjøre de grepene som er nødvendige for at vi skal ivareta mest mulig av konkurransekraften vår i et utfordrende marked, sier ABBs administrerende direktør.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2 500 ansatte og hadde en omsetning på 10,7 milliarder kroner i 2014. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 140 000 ansatte i cirka 100 land.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp