ABB selger kabelvirksomheten til NKT Cables

  • Komplementære styrker skaper en ledende aktør innenfor kabelindustrien.
  • ABB og NKT Cables har inngått en avtale for langsiktig strategisk samarbeid.
  • Salget har en transaksjonsverdi, såkalt "Enterprise Value", på 836 MEUR.
  • Salget demonstrerer ABBs engasjement for aktiv porteføljeforvaltning.

NKT Cables overtar ABBs globale virksomhet for høyspennings kabelsystemer med en total verdi, såkalt «Enterprise value», på 836 millioner euro. Høyspenningskabler er nøkkelkomponenter i bærekraftige energiløsninger, ettersom de kan overføre store mengder elektrisitet over lange avstander. Virksomheten er en del av ABBs divisjon Power Grids, hvor det for tiden pågår en strategisk gjennomgang.

NKT Cables designer, produserer og leverer kraftkabler for lav-, mellom-, og høyspenningsløsninger hovedsakelig innenfor vekselstrøm (AC). Selskapet har store produksjonsanlegg i Europa og Kina, salgskontorer over hele verden og rundt 3200 ansatte. I 2015 var omsetningen 1,2 milliarder euro.

- Vi kombinerer to solide kabelporteføljer med felles, nordisk arv som vil bli mer konkurransedyktig ut fra et større perspektiv under NKT Cables eierskap, samtidig som vi beholder tilgangen til leveranser gjennom et langsiktig, strategisk samarbeid. Kombinasjonen av virksomheten for våre nisjekabelsystemer og styrken hos NKT Cables demonstrerer vårt aktive engasjement i forvaltning av porteføljen, et nøkkelelement i vår Next Level-strategi, sier ABBs toppsjef Ulrich Spiesshofer.

ABBs teknologi, produksjon av høyspenningskabel og høy servicekvalitet er i stor grad komplementerende til NKT Cables aktiviteter. Dette skaper en kombinert virksomhet som er ideell for å dekke det økende behovet for kabelsystem for overføring av kraft over lange avstander. Det kombinerte operasjonelle omfanget og rekkevidden av de to virksomhetene forventes å føre til enda bedre service for kunder globalt.

- ABBs virksomhet innenfor høyspenningskabel vil styrke vår portefølje betraktelig og gi oss en produksjon i verdensklasse. Vi vil kunne dra nytte av teknologien, kompetansen og kompetente medarbeidere for å ytterligere øke virksomheten. Vi ser fram til å etablere et sterkt, langsiktig samarbeid for framtidige prosjekter over hele verden, forteller Michael Hedegaard Lyng, President og CEO hos NKT Cables.

ABBs virksomhet for kabelsystemer tilbyr nøkkelferdige løsninger som inkluderer design, ingeniørarbeider, leveranse, installasjon, igangkjøring og service. Virksomheten hadde egne, justerte inntekter på 524 millioner USD i 2015, har rundt 900 ansatte og har topp moderne produksjons- og forsknings- og utviklingsfasiliteter for høyspennings undervanns- og underjordiske kabler i Karlskrona i Sverige. Overføringen av virksomheten inkluderer også et nytt, avansert kabelleggingsfartøy som er under bygging. Med over 100 års erfaring har virksomheten levert til en rekke applikasjoner og installert hundrevis av veksel- og likestrømforbindelser over hele verden.

- Som en del av vårt strategiske samarbeid vil ABB og NKT Cables arbeide sammen på fremtidige prosjekter for å håndtere markedsmuligheter innenfor områder som undervanns- og likestrømforbindelser. Denne transaksjonen vil gjøre divisjon Power Grids portefølje enklere og mer fokusert, sier Claudio Facchin, leder for ABBs divisjon Power Grids.

Transaksjonen forventes å sluttføres første kvartal 2017 og er gjenstand for godkjennelse av relevante myndigheter. Goldman Sachs har vært eksklusiv finansiell rådgiver for ABB og Freshfields Bruckhaus Deringer har vært juridisk rådgiver.

ABB vil rapportere framdriften for sin Next Level-strategi, inkludert strategi for porteføljegjennomgangen av divisjon Power Grids, på Capital Markets Day 4. oktober 2016.

ABB er et ledende globalt teknologiselskap innen kraft og automasjon, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2 300 ansatte og hadde driftsinntekter på 8,8 milliarder kroner i 2015. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 135 000 ansatte i cirka 100 land.

Viktig melding om fremtidsrettet informasjon
Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettet informasjon og uttalelser. Disse uttalelsene er basert på gjeldende forventninger og estimater, men er gjenstand for risiko og usikkerhet, hvorav mange er vanskelige å forutsi og utenfor ABBs kontroll, noe som kan bety at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra nåværende forventninger, inkludert faktorer som fra tid til annen kan bli diskutert hos US Securities and Exchange Commission, inkludert årlige rapporter på formular 20-F. Selv om ABB mener at forventningene til uttrykk i slike fremtidsrettede utsagn er basert på rimelige forutsetninger, kan vi ikke gi noen garanti for at disse forventningene vil bli oppnådd.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp