Resultater ABB 2019 - Q4 og hele året

Omstillingen er i rute.

Høydepunkter for 2019

 • Ordrer 28,6 milliarder dollar, stabilt; Sammenlignbart +1%
 • Inntekter 28,0 milliarder dollar, +1%; Sammenlignbart +1%
 • Driftsmargin1 (EBITA) 11,1%, påvirket med sammenlagt 130 punkter pga. avskrivinger og ikke-kjerneaktiviteter
 • Driftsinntekter 1938 millioner dollar, -13%
 • Nettoinntekter 1439 millioner dollar, -34%
 • Grunnleggende resultat per aksje (EPS) 0,67 dollar, -34%2; Driftsgevinst per aksje1 (EPS) 1,24 dollar, -7%
 • Kontantstrøm fra driften 2325 millioner dollar, -20%, inkl. kostnader for forenklingsprogram og Power Grid-salg
 • Foreslått utbytte på 0,80 CHF per

Høydepunkter 4. kvartal 2019

 • Ordrer 6,9 milliarder dollar, -1%; Sammenlignbart +1%
 • Inntekter 7,1 milliarder dollar, -4%; Sammenlignbart -2%
 • Driftsmargin1 (EBITA) 10,1%, påvirket med sammenlagt 170 punkter pga. avskrivinger og ikke-kjerneaktiviteter
 • Driftsinntekter 648 millioner dollar, +136%
 • Kontantstrøm fra driften 1911 millioner dollar, +2%, inkl. kostnader for forenklingsprogram og Power Grid-salg

- ABB leverer motstandsdyktige resultater i 2019 med tanke på utfordrende markedsforhold og omfattende omstilling. Våre inntekter og driftsmargin forbedret seg noe. Utskillelsen av Power Grids er i rute og vi begynner å se tydelige, positive resultater av vår nye virksomhetsmodell og den nye kulturen, sier Peter Voser, styreleder og konsernsjef i ABB. - I tråd med vår utbyttepolicy foreslår vi et utbytte på 0,80 CHF per aksje. Vi er opptatt av å gi en attraktiv avkastning til aksjonærene, noe som styrkes ytterligere av at vi begynner med tilbakekjøp av aksjer ved å bruke inntekter fra Power Grids-transaksjonen senere i år.

Utsiktene på kort sikt

Makroøkonomiske indikatorer tyder på svakere vekst i Europa og USA, men Kinas stabiliserende trend kan påvirkes av coronavirus-utbruddet. Den globale økonomien forblir påvirket av geopolitiske usikkerheter, og samles sett forventes en veksttrend som i 2019.

Sluttbrukermarkedene ABB opererer i viser motstandskraft, med motvind i noen markeder, spesielt innen bilindustrien, maskinkonstruksjon og konvensjonell kraftproduksjon. Valutakurseffekter forventes å fortsette å påvirke selskapets resultater.

Konsernresultater for hele 2019

- Vi har gjort gode fremskritt i 2019, gradvis redusert avskrivinger fra utskillelsen av Power Grids, og kontinuerlig jobbet oss gjennom ikke-kjernevirksomhet og andre historiske årsaker som hindrer ytelsen til gruppens resultat og realisert besparelser gjennom vårt forenklingsprogram ABB OS, sier Timo Ihamuotila, økonomidirektør i ABB.

- Vi vil opprettholde dette monumentet fremover, drive lønnsom vekst til tross for motvind i noen markeder samtidig som vi jobber med å forbedre driftsmarginene og opprettholde våre resultater med stabil kontantstrøm.

Les komplett engelsk versjon her.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en teknologileder som driver den digitale endringen av industrier. Med over 130 års innovasjonshistorie har ABB fire kundefokuserte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som støttes av den digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte.

Fotnoter:

1 For en avstemming av ikke-GAAP-tiltak, se "supplemental reconciliations and definitions" i vedlagte finansiell informasjon for 4. kvartal 2019.

2 EPS-vekstrater beregnet med urundede tall. Sammenlignbart driftsresultat per aksje er i konstant valuta (valutakurs for 2014 ikke justert for endringer i virksomhetsporteføljen).

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp