ABB teknologi bidrar til å kartlegge plastforurensing i havet

Forskningen bak miljøinitiativet By the Ocean We Unite (BTOWU) er gjort tilgjengelig for allmenheten takket være beslutningsstøttesystemet ABB Ability™ OCTOPUS.

Mannskapet ombord i Fantastiko drar i land trålen som samler opp plastpartikler fra havet (Foto: Estrella Brand)
Mannskapet ombord i Fantastiko drar i land trålen som samler opp plastpartikler fra havet (Foto: Estrella Brand)

Over 80 prosent av all plast som forurenser havene våre kommer fra vind og vannveier langt fra kysten ifølge den nederlandsbaserte organisasjonen By the Ocean We Unite. Hvert eneste år ender ufattelige åtte milliarder tonn med plastavfall i havet. Dette er skadelig både for miljøet og ikke minst for dyrene og økosystemet i havet. Det er så langt registrert plastavfall i over 200 dyrearter rundt om i verden.

Optimaliserer operasjoner

BTOWU ønsker å snu denne trenden, blant annet ved hjelp av OCTOPUS, ABBs beslutningssystem for marine operasjoner.

OCTOPUS er en digital løsning som hjelper rederier å analysere data fra sensorer om bord i sanntid. Dette muliggjør optimalisering av operasjoner, øker sikkerheten til mannskap og last, samt reduksjon av drivstofforbruket.

Gjennom det siste året har OCTOPUS vært essensiell i ruteplanleggingen for Fantastiko, en 26 meter lang tomastet seilbåt som BTOWU bruker på sine ekspedisjoner i Nordsjøen og Vadehavet.

Alle plastpartiklene som fanges av trålen sorteres, analyseres og loggføres (Foto: Reinier van Oorsouw)
Alle plastpartiklene som fanges av trålen sorteres, analyseres og loggføres (Foto: Reinier van Oorsouw)

The Fleet Portal, en løsning under OCOTPUS-paraplyen, sender rapporter fra fartøyet til en sentral database. Mannskapet entrer informasjon om hvor det er funnet plast, type plast, samt skipslogg og værdata. Denne informasjonen er tilgjengelig for besøkende på BTOWUs webside. Dette sørger for direkte publisering av funn globalt, takket være OCTOPUS-systemet.

- Det viktigste aspektet ved våre ekspedisjoner er muligheten til å få publisert og presentert våre funn, til så mange som mulig, sier Dr. Nanne van Hoytema, forskningskoordinator om bord på BTOWU. – Dette blir muliggjort gjennom ABBs OCTOPUS-system, og er således en vital del av våre operasjoner, fortsetter han.

Endrer havets økosystem

Prøver samlet fra ekspedisjoner i Nordsjøen og Vadehavet har blitt analysert av eksperter fra Wageningen Universitet. Resultatene viser store mengder plastforurensing. Informasjonen har i tillegg blitt lastet opp på det globale databanken til 5 Gyres instituttet, en non-profit organisasjon med søkelys på plastreduksjon i havet. Dette sørger for enda mere robuste data for videre arbeid og tiltak.

Her kan du se nærmere på hvordan BTOWU jobber og hvordan ABB OCTOPUS støtter arbeidet (Video: ABB)

Både i havene rundt den kroatiske øya Silba og ved kysten av Mexico er det funnet tilsvarende resultat. I Mexico viste funnene også en voldsom økning i tang og tare, drevet i stor grad av avfall fra den økende turismen i området. En slik endring i økosystemet på havbunnen har direkte innvirkning på den lokale skilpaddebestanden og en rekke andre sårbare arter.

Dataene og observasjonene BTOWU samler inn på disse ekspedisjonene bruker de også i foredrag for alt fra skoleklasser til politikere og toppledere, i tillegg til store konferanser som World Ocean Summit. Målet er å øke oppmerksomheten rundt dette voksende problemet, og inspirere til handling før det er for sent.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering og roboter og drivsystemer, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for ABB Formel E, den helelektriske internasjonale FIA motorsportklassen, flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 147 000 ansatte. www.abb.no

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp