ABB samarbeider med Katapult Ocean for å bidra til et renere hav

Som partner til Katapult Oceans akseleratorprogram blir ABB en del av et sterkt lag og et start-up fellesskap som skal utvikle teknologiske løsninger til beste for havet.

Katapult Ocean er et selskap som har som mål å skape og utvikle lønnsom virksomhet som kan ha en positiv virkning på havet. For å nå dette målet vil Katapult Ocean knytte til seg det beste av forskningsinstitusjoner, investorer, oppstartselskaper og organisasjoner på området.

Sammenfallende interesser

Katapult Ocean ønsker å støtte opp om selskaper som kan og vil utgjøre en forskjell og som har velstrukturerte forretningsmodeller. Målet er å knytte til seg et globalt nettverk av aktører som deler selskapets verdier og tror på åpenhet og kunnskapsdeling.

ABB er et verdensomspennende selskap som lenge har jobbet for å utvikle teknologi og løsninger som kan bidra til bedre ressursutnyttelse, økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning. Avtalen mellom ABB og Katapult Ocean er en naturlig del av ABBs fokus på teknologiske løsninger som drivkraft for endringer.

ABB er markedsledende innen utvikling av effektive og bærekraftige teknologiløsninger for maritme næringer. Et eksempel på dette er ABB Ability™ Marine Advisory System – OCTOPUS, en samling av produkter for optimalisering av marine operasjoner. Denne teknologien reduserer drivstofforbruk og utslipp, og sørger for økt tilgjengelighet og sikkerhet på skip. ABB er også partner for stiftelsen «By the Ocean We Unite», en veldedig organisasjon som jobber for å redusere mengden av plast i havet. ABB Ability™ Marine Advisory System benyttes på forskningsfartøy som kartlegger plastforurensing i havet.

Kunnskapsdeling

I praksis betyr avtalen med Katapult Ocean at ABB vil være sponsor og eventuelt samarbeidspartner ved utvalgte arrangement. Avtalen medfører også at Katapult Ocean kan få tilgang til å gjennomføre aktiviteter ved ABBs utviklingssentre. ABB vil i tillegg dele erfaring og nettverk, og fungere som mentor for oppstartsbedriftene i Katapult Ocean Accelerator.

– Gjennom partnerskapet vil ABB komme i kontakt med noen av de mest innovative oppstartselskapene i verden. Samtidig er dette en arena for utvikling av globalt samarbeid, sier Steffen Waal, administrerende direktør i ABB. Kontakten med oppstartmiljøene kan være til inspirasjon for oss, sier han.

– Den viktigste grunnen til at vi ønsker å være en Coral-partner er likevel at vi deler Katapult Oceans ønske om å utvikle lønnsomme virksomheter som vil redusere belastningen på verdenshavene. Dette har ABB jobbet med lenge, og det vil være et satsingsområde for ABB også i fremtiden.

– Samarbeidet med ABB vil være av stor verdi for start-upene som trenger tilgang til testmiljøer, erfaring og globale nettverk. ABB er sånn sett en ideell partner for oss og vi er svært stolte over å ha fått til samarbeidet, sier Maren Hjorth Bauer, CEO i Katapult Ocean.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering og roboter og drivsystemer, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for ABB Formel E, den helelektriske internasjonale FIA motorsportklassen, flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 147 000 ansatte. www.abb.no

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp