Mykstartere for de fleste bruksområder

Mykstartere for de fleste bruksområder

ABB Electrification tilbyr alle typer starterløsninger til fullhastighetsapplikasjoner.

ABBs mykstartere er en perfekt balanse mellom størrelse og funksjonalitet og dekker alle motorapplikasjoner fra under 1A til 2160A. Med redusert startstrøm og startmoment blir det mindre elektrisk og mekanisk belastning på utstyr og nett.

Med mykstartere oppnår du et optimalt startmoment som reduserer påkjenninger og slitasje på overføringer og koblinger. I tillegg sørger de for redusert startstrøm uten magnetiseringstransienter. Våre mykstartere er testet mot både IE3 og IE4 motorer. Under drift får du en energieffektiv løsning med bl.a. innebygd by-pas, avansert elektronisk vern for motorbeskyttelse og kontinuerlig driftsinformasjon. Ved stopp av pumpeapplikasjoner eliminerer du problemer med trykkstøt i pumpe og rørsystemer med vår pumpestoppfunksjon. Med mykstartere kan du også få funksjoner som pumperensing, motorheating, motorbrems, jordfeilovervåking, PTC/PT100 inngang, analog utgang, emergency mode samt en rekke feltbus og ethernet løsninger.  

Mykstarterne dekker motorer med spenning mellom 208 og 690V, fra de aller minste og helt opp til 2,1 MW.
Mykstarterne dekker motorer med spenning mellom 208 og 690V, fra de aller minste og helt opp til 2,1 MW.

Komplett
ABBs mykstartersortiment er komplett og dekker motorer med spenning mellom 208 og 690V, fra de aller minste og helt opp til 2,1 MW/2160A. Alle mykstartere fra ABB har innebygd by-pas – det gir kompakte og energieffektive starterløsninger med minimale tap under drift. Sortimentet består av tre serier; PSR, PSE og PSTX. De to førstnevnte er 2-fase styrt, PSTX er 3-fase styrt. PSE og PSTX har avansert elektronisk motorvern innebygget.

For PSR anbefales motorvernbryter (MS) for kortslutning og overlast-beskyttelse. For PSE og PSTX anbefales effektbryter (MA/I-vern), motorvernbryter (MO) eller smeltesikring som kortslutningsvern (Bussmann for type 2 koordinering). Linjekontaktor anbefales for nødstopp og frakobling.  

Hvilken mykstarterserie skal du velge?

PSR - den enkle
Velegnet der man ønsker svært kompakte og enkle løsninger med lave krav til funksjonalitet.

For motorer fra under 1A opp til 105A og motorspenning mellom 208 og 600V. Leveres med hhv. 100-240V og 24V AC/DC styrespenning. PSR har innebygd by-pas og er 2-fasestyrt. Den programmeres ved hjelp av 3 potmetre; startspenning, startrampe og stopprampe, mens spesialutgaven PSRC er en forenklet og ferdigprogrammert utgave for scrollkompressorer. PSR kombineres gjerne med motorvernbryter MS132/MS165 for overlast og kortslutningsbeskyttelse. Bruk evt. linjekontaktor for nødstopp og frakobling. Bus-løsninger med Profibus, Modbus RTU og Devicenet er tilgjengelige.

PSE - den effektive
Velegnet der man ønsker kompakte løsninger, har høyere krav til funksjonalitet, og kan akseptere 25-40% høyere strøm i den ene fasen under oppstart. Anbefales fremfor PSR spesielt over 25A.

Med PSE får du en kompakt og rimelig mykstarter med de viktigste funksjonene. PSE kan brukes til motorer med nominell strøm fra 5,4 opp til 370A, og med motorspenning mellom 208 og 600V. Den har styrespenning 100-250V, er 2-fase styrt, har innebygd by-pas og har et avansert elektronisk vern med strøm og effekt-måling, overlast-, underlast-, tørrkjørings-, og låst rotor-funksjon samt innstillbar trippklasse 10-20-30 som gjør den velegnet til tungstart. Den har også funksjoner som strømbegrensing, pumpestopp og analog utgang (strømtrekk) samt lakkerte kretskort og marinegodkjenning. Bus-løsninger: Innebygd Modbus RTU i tillegg til Profibus, Devicenet og Modbus TCP som er tilgjengelig med eksterne plugger.

PSTX - den avanserte
Velegnet for løsninger der man har høye krav til funksjonalitet og behov for absolutt lavest mulige startstrøm, samt for motorspenning mellom 600 og 690V og over 370A.

Med PSTX får du en avansert mykstarter spekket med funksjonalitet. PSTX kan brukes til motorer med nominell strøm fra 9A opp til 2160A, og med motorspenning mellom 208 og 600V/690V. Den har styrespenning 100-250V, er 3-fasestyrt, har innebygd by-pas og har et avansert elektronisk vern med strøm og energimåling, overlast-, underlast/tørrkjørings-, og låst rotor-funksjon samt innstillbar trippklasse 10-20-30 som gjør den velegnet til tungstart. PSTX har bland annet funksjoner som strømbegrensing, pumpestopp, pumperensing, motorheating, motorbrems og emergency-mode. Andre fordeler er innebygd analog utgang, inngang for sumstrømtrafo (for jordfeilovervåking), PTC/PT100 inngang, lakkerte kretskort og marinegodkjenning. PSTX har avtagbart HMI som kan plasseres i tavlefront. Bus-løsninger: Integrert Modbus RTU, i tillegg er en rekke feltbus og ethernet-protokoller tilgjengelige med Anybus-plugger som monteres rett i starteren.

Mykstartere kan, på linje med andre produkter fra ABB Electrification bestilles hos våre grossistpartnere og via  cBOL.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp