Resultater Q2 2022

Resultater Q2 2022

Stor etterspørsel og god operasjonell ytelse

• Ordrer 8,8 milliarder dollar, +10%; sammenlignbart1 +20%

• Inntekter 7,3 milliarder dollar, -3%; sammenlignbart +6%

• Driftsinntekter 587 millioner dollar; margin 8,1%

• Operativ EBITA-margin1 1136 millioner dollar; Margin1 15,5%

• Basisresultat per aksje 0,20 dollar,-47%2

• Kontantstrøm fra driften utgjorde 382 millioner dollar

- Jeg er fornøyd med resultatene våre og at vi har tatt enda et skritt mot vårt langsiktige marginmål. Jeg er også glad for at vi går videre med spin-offen av Accelleron og dens planlagte børsnotering i Sveits, sier konsernsjef Björn Rosengren.

Konsernsjefens sammendrag

Samlet sett er jeg fornøyd med en sterk ordrevekst samt en margin i tråd med vårt langsiktige mål. Dette ble oppnådd til tross for en stram forsyningskjede, Covid-nedstengninger i Kina og høy inflasjon. Kontantstrømmen ble høyere enn i første kvartal, og jeg forventer et godt moment i andre halvår.

Vi oppnådde en sterk ordrevekst på 10 % (20 % sammenlignbart) og vi så en positiv utvikling i alle større kundesegmenter. Mens endringer i valutakurser tynget totalen, økte sammenlignbare ordrer tosifret i alle regioner. Med alle forretningsområder i tosifret vekst utgjorde ordreinngangen 8807 millioner dollar og en rekordhøy ordrereserve på 19,5 milliarder dollar.

Totalt falt inntektene med 3 % (opp 6 % sammenlignbart), år-til-år. Negativ påvirkning fra endringer i valutakurser og porteføljeendringer veide opp det positive med gode priser og økte volumer, med sistnevnte noe holdt tilbake av den anstrengte forsyningskjeden. Sammenlignbare inntekter økte i alle forretningsområder, bortsett fra Robotics & Discrete Automation, som sammen med Distribution Solutions-divisjonen i Electrification, er hvor kundeleveransene ble vesentlig bremset av komponentmangel. Totalt sett ble begrensningene i forsyningskjeden noe lettet sammenlignet med forrige kvartal, men vi så et midlertidig press på kundeleveranser i Kina der nedstengninger bremset logistikken noe mer enn forventet. Vi forventer ytterligere lettelser i komponentforsyningen i de kommende kvartalene.

Jeg er fornøyd med at vi klarte å forbedre operasjonell EBITA-margin til 15,5 %. Spesielt lykkes vi med å kompensere inflasjonseffekter som innsatskostnader og frakt gjennom gode priser og høyere volum. Process Automation hadde en kraftig forbedring på 180 basispunkter i marginen fra år til år. Jeg er også fornøyd med ytelsene i Electrification and Motion, selv om marginene falt fra fjorårets høye nivåer. Robotics & Discrete Automation har operativ underytelse, utløst av kundeleveranser vesentlig hemmet av nedstengninger i Kina og halvledermangel. I tillegg ble resultatene støttet av lavere enn forventet kostnader i Corporate og andre områder, inkludert en positiv marginpåvirkning på ca. 60 basispunkter knyttet til avslutningen av et eldre prosjekt og et eiendomssalg som gikk gjennom raskere enn forventet.

Når vi ser på driftsinntekter, inkluderte det poster som påvirker sammenlignbarheten på omtrent 250 millioner dollar. Disse inkluderer den tidligere nevnte kostnaden på 195 millioner dollar fra avslutningen av den største legacy-prosjekteksponeringen i ikke-kjernevirksomhet, nemlig full-tog retrofit-virksomheten. Det inkluderer også de økonomiske konsekvensene av vår beslutning om å forlate det russiske markedet, utløst av den pågående krigen i Ukraina og konsekvensene av relaterte internasjonale sanksjoner. Vi har startet prosessen med å avvikle de resterende aktivitetene i Russland. Dette utløste en kostnad på 57 millioner dollar, hvorav 23 millioner dollar vil påvirke kontantstrømmen i tredje kvartal.

Balansen er robust, selv om kontantstrømmen fra driftsaktiviteter i videreførte virksomheter falt til 385 millioner dollar, hovedsakelig på grunn av en høyere oppbygging av netto arbeidskapital. Når det er sagt, har vi fortsatt å gjennomføre vårt program for tilbakekjøp av aksjer, og like etter slutten av andre kvartal innfridde vi løftet vårt om å returnere de resterende 1,2 milliarder dollar - av totalt 7,8 milliarder dollar - fra salget av Power Grids til aksjonærene. Vi vil nå fortsette med gjennomføringen av vårt pågående tilbakekjøpsprogram på opptil 3 milliarder dollar.

På bakgrunn av de volatile finansmarkedene bestemte vi oss for å utsette den planlagte børsnoteringen av vår E-mobilitetsvirksomhet. Vi vil overvåke markedsforholdene og er fullt forpliktet til å fortsette med en notering på SIX Swiss Exchange når markedsforholdene er konstruktive. I mellomtiden har E-mobility, basert på den tidligere «seed stage-investeringen» for tre år siden, blitt avtalt å overta en kontrollerende eierandel i Numocity, en ledende digital plattform for lading av elbiler i India. Denne avtalen lar E-mobility utnytte den regionale muligheten fra økende etterspørsel etter ladeløsninger for to- og trehjulinger, biler og lette nyttekjøretøyer. Etter utgangen av andre kvartal bestemte vi oss for å skille ut Accelleron-virksomheten (Turbocharging) med en planlagt notering på SIX Swiss Exchange 3. oktober, med forbehold om godkjenning av den ekstraordinære generalforsamlingen. Jeg er fornøyd med dette ettersom det gjør det mulig for aksjonærer å realisere den fulle verdien av Accelleron samtidig som det lar ABB fokusere på sine kjerneområder som elektrifisering og automatisering.

Utsikter

I tredje kvartal 2022 forventer vi at tosifret, sammenlignbar inntektsvekst og operasjonell EBITA-margin vil forbedres sekvensielt, ekskludert den positive effekten på 60 basispunkter fra spesielle poster i andre kvartal.

For hele 2022 forventer vi en jevn marginforbedring mot 2023-målet på minst 15 %, støttet av økt effektivitet ettersom vi fullt ut inkorporerer den desentraliserte driftsmodellen og ytelseskulturen i alle våre divisjoner. Videre forventer vi støtte fra et positivt markedsmoment og vår sterke ordrereserve.

Engelsk original gjelder ved eventuelle uoverensstemmelser. Den kan leses i komplett versjon ved å klikke her.

Fotnoter

1

For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q2 2022 Financial Information.

2

EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp