Skanska na nowo pisze zasady wiązania prętów zbrojeniowych

Jako jeden z głównych graczy w branży budowlanej, szwedzka firma Skanska posiada ogromne doświadczenie w budowie dużych obiektów, takich jak tunele, autostrady i lotniska. W czasach, gdy świat dąży do poprawy zrównoważonego rozwoju miast i transportu, priorytetem stało się budowanie ich szybko i efektywnie, przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów i zanieczyszczeń.

Skupiając się głównie na zadaniach wykonywanych na placu budowy w ramach pojedynczych projektów, Skanska szuka sposobów na zautomatyzowanie aspektów procesu budowlanego, aby uczynić go bezpieczniejszym, szybszym i bardziej elastycznym.

Jednym z obszarów, który firma bada, jest wykorzystanie robotów do produkcji klatek z prętów zbrojeniowych (zbrojenia), które pomagają utrzymać razem konstrukcje betonowe. Jako operacja o krytycznym znaczeniu czasowym, czas potrzebny na wykonanie tej operacji może mieć znaczący wpływ na czas trwania projektu, ponieważ wszystkie prace muszą być wykonane przed rozpoczęciem głównego etapu budowy.

Próby z wykorzystaniem robotów ABB oraz oprogramowania ABB RobotStudio do programowania i symulacji w trybie offline, pozwoliły osiągnąć cel, jakim jest poprawa szybkości i wydajności procesu produkcji klatek zbrojeniowych. W sumie Skanska zredukowała czas pracy z 16 godzin na tonę do zaledwie 1 godziny na tonę.

Znaczne skrócenie czasu produkcji tego podstawowego elementu przyczyni się do znacznej poprawy harmonogramów projektów, dzięki mniejszej ilości czasu potrzebnego z góry na proces zbrojenia.

Inną istotną korzyścią będzie zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w proces zbrojenia, co pozwoli na wykorzystanie pracowników do innych zadań i projektów - czynnik ten jest szczególnie ważny, ponieważ coraz trudniej jest znaleźć pracowników, którzy chcą wykonywać tego rodzaju żmudne i wymagające zadania.

Ulf Håkansson, dyrektor ds. zarządzania projektami i innowacji w Skanska i były dyrektor techniczny, mówi: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i automatyzację, kluczowe znaczenie ma zautomatyzowanie pewnych zadań, które powodują wiele urazów i w których ludzie wykonują zadania, których nie powinni wykonywać. Budowanie klatek zbrojeniowych jest jednym z nich - doskonale nadaje się do robotów i automatyzacji, a wykonywane w ten sposób może znacznie poprawić zdrowie i bezpieczeństwo.

„Kryzys w zakresie zasobów jest ogromny”

Po wydajności i skróceniu czasu budowy klatek zbrojeniowych, Skanska postrzega niedobór umiejętności i brak zasobów jako drugi najważniejszy czynnik napędzający zautomatyzowane budownictwo. Kryzys związany z zasobami jest ogromny - stwierdziliśmy, że roboty są kluczowym rozwiązaniem problemu braku wykwalifikowanej siły roboczej. Innym czynnikiem jest to, że młodzi ludzie nie są zainteresowani ręcznym wykonywaniem tych zadań

Zrównoważony rozwój budownictwa to kolejna istotna kwestia dla Skanska. W zautomatyzowanej produkcji klatek zbrojeniowych zauważyliśmy, że można zminimalizować transport i związane z nim zanieczyszczenia, ponieważ nie musimy importować klatek ciężarówkami lub statkami spoza Szwecji - mówi Håkansson. Możemy je budować w Szwecji przy użyciu robotów na miejscu i przewozić ciężarówką na niewielką odległość do miejsca, w którym są potrzebne - wydajność jest zatem znacznie wyższa dzięki produkcji rzeczy na miejscu

„Korzyści będą znacznie większe niż początkowe koszty”

Koszt automatyzacji może zniechęcić niektóre firmy do pójścia tą drogą, ale Håkansson twierdzi, że wartoWprowadzenie automatyzacji wiąże się z kosztami początkowymi, ale korzyści będą o wiele większe niż koszty początkowe. W przypadku klatek zbrojeniowych musieliśmy poświęcić więcej czasu na projektowanie, ponieważ modele 3D musiały być tworzone jako cyfrowe bliźniaki, ale odnieśliśmy wielokrotne korzyści w postaci zaoszczędzonego czasu produkcji."

Wizja Skanska na przyszłość to elastyczne, ruchome fabryki, które mogą być przenoszone tam, gdzie jest praca. Nasza praca opiera się na projektach, więc to, co założymy, nie będzie przypominać fabryki Tesli - będziemy potrzebować latających fabryk, które będą zlokalizowane na miejscuBędziemy również potrzebowali robotów, które będą mobilne i zdolne do przemieszczania się oraz będą posiadały czujniki, dzięki którym będą wiedziały, gdzie się znajdują.

Zalety robotów

  • Skrócenie czasu wykonania klatek zbrojeniowych z 16 godzin na tonę do jednej godziny na tonę
  • Pomaga zaradzić brakowi wykwalifikowanych pracowników oraz poprawia ich zdrowie i bezpieczeństwo
  • Produkcja na miejscu pozwala uniknąć konieczności budowania klatek zbrojeniowych poza Szwecją, co ogranicza transport i zanieczyszczenie środowiska

Skanska w skrócie

  • Operacje: Budownictwo i rozwój projektów, w tym budowa domów mieszkalnych i nieruchomości komercyjnych
  • Działa w regionie nordyckim, Europie i USA
  • Pracownicy: 32 500 (2020)
  • Prezes zarządu: Anders Danielsson

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp