Hospodárske výsledky ABB v 1. štvrťroku 2019

“Aj v uplynulom štvrťroku sa nám podarilo docieliť silný rast objednávok a tržieb, čo je dôkazom kvality nášho portfólia, a to aj napriek určitým náznakom oslabenia niektorých z našich koncových trhov, najmä automatizácie výroby a automobilového sektoru,” hovorí finančný riaditeľ ABB Timo Ihamuotila.

“Naďalej sa zameriavame na prevádzkovú výkonnosť a plynulé začlenenie koncernu GE Industrial Solutions (GEIS) do našich štruktúr; ak neberieme v úvahu GEIS, naša prevádzková marža sa zlepšila. Úspešne pokračujeme s odčlenením obchodnej jednotky Elektrické siete a naše ďalšie 4 obchodné jednotky začali svoju prevádzku v novej štruktúre od 1. apríla podľa plánu.”

Spoločnosť ABB oznámila 17. decembra 2018 svoj plán a dohodu s koncernom Hitachi o odpredaji jednotky Elektrické siete (Power Grids – PG).


Q1 2019

Q1 2018

nárast/pokles

 

 (v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)v USD

Objednávky

7 613

7 555

+1%

Tržby

    6 847      6 441
                             +6%

Prevádzková EBITA

766

752

+2%

EBITAMarža EBITA v %

11.2%

11.7%

-0,5 pts

Čistý zisk pripísateľný ABB

535

572

-6%

Základný čistý zisk na akciu ($)

0.25

0.27

-6%

Cash flow z prevádzkových aktivít

-256

-518

+51%

Krátkodobý výhľad

Makroekonomické ukazovatele v Európe majú v súčasnosti zmiešaný charakter, rast sa naopak očakáva v USA a Číne. Globálne trhy vo všeobecnosti však majú tendencie rastu, ktoré v niektorých častiach sveta ovplyvňuje geopolitická neistota. Výsledky spoločnosti budú aj naďalej ovplyvnené taktiež cenami ropy a výmennými kurzami.

Sumár výsledkov za Q1 2019

Objednávky

Celkový objem objednávok firmy vzrástol o 3 %, pod čo sa najvýraznejšie podpísali divízie Produktov pre elektrifikáciu (Electrification Products – EP) a Robotiky a pohonov (Robotics and Motion – RM).

Objednávky zo servisu vzrástli o 6 % a predstavovali 20-% podiel na celkovom objeme objednávok. Vlani to bolo 19 %.

Zmeny v portfóliu firmy – konkrétne akvizícia GE Industrial Solutions (“GEIS”) a založenie Linxon Joint Venture – priniesli objednávkam pozitívny dopad vo forme 4 %. Naopak, vplyv výmenných kurzov negatívne „odobral“ celkovým objednávkam ABB za 1. štvrťrok 6 %.

Tržby

Tržby vzrástli o 4 %, pričom rast zaznamenali hlavne jednotky EP a RM, stabilný vývoj si v Q1 zachovala jednotka Priemyselná automatizácia (Industrial Automation – IA).

Tržby zo servisu vzrástli o 6 % a predstavovali 19-% podiel na celkových tržbách, čo je rovnaká úroveň ako vlani.

Prehľad trhu

Jednotlivé regióny dosiahli za uplynulý štvrťrok pomerne vyvážené výsledky:

- Celkový objem objednávok v Europe klesol o 3 %, pod čo sa podpísal slabší prílev veľkých objednávok (nad 15 miliónov USD). Vyšší objem objednávok v Dánsku, Francúzsku a Taliansku negatívne kompenzovali medziročne nižšie objednávky v Nemecku, Nórsku a Švédsku. Základné objednávky (pod 15 miliónov USD) vzrástli celkovo v Európe o 6 %.

- Objednávky v regióne Ameriky vzrástli medziročne o 9 %, pričom objednávky v USA prispeli k tomuto výsledku rastom o 7 %. Dobré výsledky zaznamenala aj Kanada a niektoré juhoamerické štáty ako napríklad Chile. Základné objednávky v Amerike vzrástli o 7 %.

- V regióne Ázie, Stredného východu a Afriky (AMEA) stúpli celkové objednávky o 5 % so silnými výsledkami v Singapúre, Japonsku, Austrálii, Južnej Kórei a Číne, čo viac ako kompenzovalo slabšie výsledky v Saudskej Arábii, Egypte, Južnej Afrike a Indii. Základné objednávky vzrástli v regióne AMEA o 4 %.

V kľúčových segmentoch bol dopyt naprieč ABB zmiešaného charakteru:

- V sektore priemyslu vykazovali silný dopyt vybrané spracovateľské odvetvia ako napríklad papierenský a celulózny alebo ťažobný priemysel. Z toho ťažili naše objednávky v oblasti pohonov a priemyselnej automatizácie, vrátane dopytu po servisnom portfóliu ABB a riešeniach digitálnej platformy ABB Ability™. Dopyt zo strany automobilového sektoru a automatizácie výroby sa mierne spomalil.

- Doprava a infraštruktúra vykazovali pozitívny charakter pri neutíchajúcich investíciách do železničného sektoru a námorných lodí. Silný rast zaznamenal sektor e-mobility a dátových centier. Výrazný dopyt zaznamenávala spoločnosť ABB počas uplynulého štvrťroka aj zo strany stavebného segmentu s investíciami do komerčných budov ako napríklad nemocníc.

Oznámenie o novom výkonnom riaditeľovi

Popri oznámení hospodárskych výsledkov zároveň predstavenstvo ABB oznámilo odstúpenie výkonného riaditeľa koncernu Ulricha Spiesshofera (55) zo svojho postu, ktorý zastával od roku 2013. Výkonným riaditeľom ABB bol dočasne s okamžitou platnosťou menovaný súčasný predseda predstavenstva Peter Voser (61). 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou s ucelenou ponukou pre digitálny priemysel. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Biznis Elektrické siete odpredá ABB v roku 2020 spoločnosti Hitachi. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp