Technológie od ABB pomáhajú z vesmíru monitorovať zmeny v atmosfére

Optické vybavenie inštalované na satelite sa využíva na meranie skleníkových plynov v zemskej atmosfére, čím poskytuje dôležité informácie do diskusií o klimatických zmenách.

Spoločnosť ABB už niekoľko desaťročí pracuje na zložitých vedeckých prístrojoch, ktoré merajú a analyzujú plyny v atmosfére, aby vedcom pomohli lepšie porozumieť ich zloženiu a vzniku. V súčasnosti pomáha ABB merať skleníkové plyny, ktoré zadržiavajú teplo v atmosfére, ešte presnejšie.

Jedným takýmto prístrojom je interferometer umiestnený na satelite GOSAT-2 od októbra 2018 ako súčasť projektu japonskej vlády. Interferometre, ako napríklad tento na GOSAT-2, meria a analyzuje množstvo energie v početných bodoch naprieč optickým spektrom (GOSAT-2 rozlišuje zhruba 10 000 rôznych farieb). Ešte dôležitejšie je však to, že tieto prístroje dokážu sledovať molekulárne “odtlačky” na odrazenom alebo prechádzajúcom svetelnom lúči. S využitím tejto technológie, nazývanej absorpčná spektroskopia, je možné emisie z priemyselných zdrojov monitorovať a premeniť ich na presné čísla aj z veľkých vzdialeností z vesmíru.

“Táto technológia sa dá využiť pre nespočetné množstvo aplikácií od sledovania zdravotného stavu plodín v poľnohospodárstve cez predpovede počasia, nájdenie zdrojov znečisťovania až po hľadanie planét mimo našej slnečnej sústavy, na ktorých môže byť život,” uviedol Business Development Manager ABB v Québecu Frederic Grandmont, kde tento interferometer aj vyvinuli.

“Jedným z hlavných cieľov misie GOSAT je správne pochopiť skleníkové plyny," hovorí Grandmont. "Chceme vedieť, kde vznikajú, kde sa absorbujú a aké poveternostné podmienky ovplyvňujú ich pohyb po celej planéte. "

Satelit GOSAT-2 obehne Zem pätnásťkrát za deň vo výške 613 kilometrov a za pomoci interferometra urobí viac ako 100 000 presných meraní oxidu uhličitého, metánu, ozónu, vodnej pary, oxidu uhoľnatého a oxidu dusičitého v zemskej atmosfére.

Údaje z atmosféry zozbierané týmto prístrojom sú ďalej poslané a spracované Národným inštitútom pre environmentálne štúdie (NIES) v Japonsku. NIES tieto údaje archivuje a spracuje do máp, ktoré zobrazia koncentráciu skleníkových plynov v oboch hemisférach. Jedným z pozoruhodných objavov týchto pozorovaní z obežnej dráhy je fakt, že jar ako obdobie rastu plodín na celom svete dokáže odstrániť väčšinu skleníkových plynov, ktoré sa nahromadili počas zimy. Z orbitu sa tiež dajú pozorovať masívne prílevy skleníkových plynov z husto industrializovaných oblastí.

Tím z inštitútu NIES tieto údaje porovnáva s meraniami ďalších prístrojov na zemi, v lietadlách alebo balónoch, aby potvrdil ich vysokú presnosť.

Merania z GOSAT-2 poskytujú dôležité údaje, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť správaniu atmosféry a na ich základe vypracovať príslušné medzinárodné smernice vedúce k zníženiu skleníkových plynov.

Nepretržité merania skleníkových plynov sú potrebné, aby sme dokázali presnejšie zistiť ich ukladanie do trávy, plodín či stromov. Pokiaľ sa vedcom podarí lepšie porozumieť týmto biologickým mechanizmom, budú môcť zdokonaľovať metódy pre zmiernenie emisií CO2.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti elektrických sietí, produktov pre elektrifikáciu, priemyselnej automatizácie a robotiky a pohonov, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu, dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp