Mentoring pre FIRST LEGO League

Na začiatku myšlienky stojí občianske združenie FIRST LEGO League (FLL), ktoré podporuje u detí záujem o vedu a technológie a predovšetkým ich záujem o oblasť robotiky. Tímová práca, objavovanie a inovácie sú hlavnou ideou projektu.

Čo je FIRST LEGO League?

FLL je medzinárodnou organizáciou, ktorá organizuje celosvetovú súťaž pre deti od 4 do 16 rokov pod vedením učiteľa alebo iného mentora. Následne na základe inštrukcií a LEGO stavebníc plnia tímy rôzne úlohy v oblasti výskumu, programovania či technických zručností. 

Súťaž je rozdelená do troch kategórií:

  • Discover – je novinka pre deti vo veku od 4 do 6 rokov a pomocou kociek LEGO® DUPLO® rozvíjajú svoju zvedavosť.
  • Explore – je kategória pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Hľadajú riešenia na konkrétne problémy a svoje výsledky následne prezentujú. Okrem toho sa začínajú oboznamovať s programovaním pomocou stavebnice WeDo 2.0.
  • Challenge – je určená pre starších žiakov vo veku 9 až 16 rokov. Tu sa už žiaci stretávajú s náročnejšími úlohami a riešia ich pomocou robota, ktorého si sami zostrojili a naprogramovali. Mimo robota musia žiaci vypracovať aj výskumný projekt na zadanú tému.

Ako prebieha súťaž?

ABB aktuálne podporuje hlavne starších žiakov – Challenge. Tímy v tejto skupine môžu mať dvoch a maximálne šiestich členov. Hlavný mentor musí byť dospelý, čiže väčšinou ide o učiteľov. Tímy však nemusia byť iba školské. Môže sa zapojiť aj skupinka kamarátov nadšených pre lego a tu býva mentorom zvyčajne jeden z rodičov. Po zaslaní prihlášky a zaplatení štartovného obdržia súťažiaci lego, z ktorého vyrobia robota a naprogramujú ho tak, aby vykonal požadované úlohy.

Okrem robota sa musia zamyslieť a vymyslieť riešenie aj na výskumný projekt. Svoje riešenia prezentujú najskôr na regionálnej úrovni, potom na národnej a víťazi sa zúčastnia svetového finálne. Hlavný mentor pri tomto všetkom nemusí byť vôbec technicky zdatný, skôr svoj tím podporuje, riadi sa pokynmi a pomáha hľadať riešenie. Keďže v tímoch môže chýbať odbornosť, tento rok sme sa ako partneri FLL rozhodli podporiť súťažiacich externým mentoringom.

center

Organizátori FLL zverejnili ponuku ABB medzi súťažiacimi a s jasným plánom, prezentáciou a zapálením sa nám ozval tím Hexadron. Tím Hexadron sa do súťaže zapája pravidelne a tento rok je to už po piatykrát.

V akej fáze je náš tím?

Momentálne majú rozpracovaného robota, ktorého stále skladajú, pretože aktuálna situácia im podmienky sťažila a nemôžu sa stretávať tak, ako predtým. Druhá časť súťaže je projekt. Tento rok je zadaním téma "pohyb". Súťažiaci majú vymyslieť riešenie na to, ako sa začať viac hýbať. Náš tím mal dokopy 18 nápadov, ako problém vyriešiť. Vybrali si jeden, na ktorom začali pracovať.

Kedy sa uskutočnia turnaje?

Bratislavské kolo je naplánované na prvý marcový týždeň a bude prebiehať online. Rovnako tak aj v ostatných mestách. Národné kolo by chceli organizátori urobiť už prezenčne, a tak ho oproti minulým rokom posunuli až na jún.

Do budúcna chceme rozbehnúť spoluprácu aj s mladšími žiakmi aj na strednom a východnom Slovensku. Viac o súťaži sa dozviete na stránke FLL.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp