Hospodárske výsledky ABB za 3. štvrťrok 2022

Hospodárske výsledky ABB za 3. štvrťrok 2022

Silný nárast objednávok, vysoké tržby a historicky vysoká marža prevádzkovej EBITA.

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE

($ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)
nárast/pokles

nárast/pokles


Q3 2022

Q3 2021

US$

v lokálnej mene

9M 2022

9M 2021

US$

v lokálnej mene

Objednávky

8 188

7 866

4%

16%

26 368

23 611

12%

22%

Tržby

7 406

7 028

5%

18%

21 622

21 378

1%

10%

Gross Profit

2 481

2 294

8%


7 052

7 070

0%


     ako % z tržieb

33.5%

32.6%

+0.9 pts


32.6%

33.1%

-0.5 pts


Prevádzkový zisk EBITA

1 231

1 062

16%

27%

3 364

3 134

7%

15%

     ako % z prevádzkových tržieb

16.6%

15.1%

+1.5 pts


15.5%

14.6%

+0.9 pts


Čistý zisk

360

652

-45%


1 343

1 906

-30%


Základný zisk na akciu ($)

0.19

0.33

-41%


0.70

0.95

-26%


Cash flow z prevádzkovej činnosti

791

1 104

-28%


600

2 310

-73%


“V 3. štvrťroku sa nám podarilo dosiahnuť vysoký nárast objednávok, silný rozvoj vo viacerých oblastiach a historicky vysokú maržu. Teší nás, že sme nezaznamenali žiadne výrazné negatívne zmeny v investičnej aktivite našich zákazníkov. Zdá sa dokonca, že náš cieľ marže na rok 2023 pravdepodobne dosiahneme už o rok skôr. Naša stratégia a prevádzkový model ABB Way začínajú prinášať svoje skutočné ovocie.” Björn Rosengren, CEO

Sumár výsledkov

Počas 3. štvrťroka 2022 sme zaznamenali niekoľko pozitívnych trendov. Silný rast objednávok o 4 % viedol k tomu, že book-to-bill ratio (hodnota nových objednávok za dané obdobie v pomere ku generovaným tržbám v porovnateľnom období) dosiahol už siedmy štvrťrok po sebe hodnotu nad 1, čo predstavuje celkovo pozitívny vývoj. Tržbám pomohlo postupné uvoľňovanie obmedzení na poli dodávok komponentov, ale tiež výrazne nižšia úroveň prerušení dodávok v dôsledku lock-downov súvisiacich s ochorením covid-19 v Číne.

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO
center

Prevádzkový zisk EBITA vzrástol medziročne o 16 %, vysokú úroveň dosiahla aj EBITA marža, a to 16,6 %, pričom pozitívny trend zaznamenali všetky biznis jednotky. Je to vynikajúci úspech, ktorý sme dosiahli aj dobrou cenotvorbou - tá kompenzuje infláciu nákladov súvisiacu so surovinami, nákladnou prepravou a prácou. Pre ABB je dôležité, že to signalizuje úspešnosť nášho smerovania s transparentnosťou a rýchlosťou. „Som hrdý na to, že náš vytýčený cieľ marže prevádzkového zisku EBITA vo výške minimálne 15 % pravdepodobne dosiahneme už v roku 2022, teda o rok skôr, ako sme plánovali,“ dopĺňa výkonný riaditeľ ABB Björn Rosengren.

Cash fow z prevádzkovej činnosti vo výške 791 miliónov USD prekonal úroveň z predchádzajúceho štvrťroku a ABB očakáva ďalšie smerovanie smerom nahor vo 4. štvrťroku.

Objednávky vzrástli vo všetkých regiónoch, pričom silný rozvoj zaznamenal predovšetkým región Ameriky. Pozitívny trend sme v uplynulom štvrťroku evidovali aj v Európe a dokonca aj v regióne Ázie, Stredného východu a Afriky, kde sme boli zvyknutí na silnejší rast zo strany Číny.

V 3. štvrťroku sme tiež urobili viacero krokov v manažmente nášho portfólia. Obchodná jednotka Pohony podpísala dve akvizície, ktoré ešte viac upevnia jej vedúce postavenie na trhu. Teší nás tiež nedávna investícia do strategickej spolupráce obchodnej jednotky Procesná automatizácia s kanadskou spoločnosťou Hydrogen Optimized, v ktorej spoločne napredujeme v presadzovaní rozsiahleho systému výroby zeleného vodíka s cieľom dekarbonizovať priemysel, v ktorom ide v tomto smere o pomerne zložitú úlohu a proces.

Počas uplynulého štvrťroku sme oznámili odpredaj zostávajúcich 19,9 % v spoločnom joint venture Hitachi Energy firme Hitachi, keďže uplatnila kúpnu opciu, ktorá bola dohodnutá v roku 2018. Nepredpokladáme žiadny výrazný zisk alebo stratu v dôsledku tohto predaja. Z tejto transakcie očakávame po uzavretí v poslednom tohtoročnom štvrťroku čistý cash inflow vo výške približne 1,4 miliardy USD, čo nám dá vyššiu flexibilitu pri rozhodovaní o alokácii kapitálu.

Výhľad

Vo štvrtom štvrťroku 2022 očakávame nižší dvojciferný rast porovnateľných tržieb ovplyvnený vysokou úrovňou tržieb zaznamenaných v minulom roku.

Za celý rok 2022 pravdepodobne dosiahneme začiatkom roku 2023 cieľ prevádzkovej EBITA marže minimálne na úrovni 15 %, podporený zvýšenou efektivitou, keďže plne začleníme decentralizovaný prevádzkový model vo všetkých našich divíziách.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou globálnou technologickou spoločnosťou v oblasti digitálnej transformácie priemyselných odvetví, ktorá sa usiluje o udržateľnú budúcnosť. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Skupina ABB zamestnáva okolo 105 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp