ABB ger Tarkett möjlighet att förbättra energieffektiviteten med mer än 15 procent

ABB ger Tarkett möjlighet att förbättra energieffektiviteten med mer än 15 procent

  • Genom att använda sig av data som samlats in från 10 digitalt uppkopplade motorer sparar den svenska golvtillverkaren 800 MWh per år, vilket motsvarar laddning av 68 miljoner smartphones i ett år.
  • Underhållsteamet använde den information som samlats in från ABB Ability™-lösningen Digital Powertrain Energy Appraisal för att uppgradera till 10 IE5 SynRM-motorer, vilket förbättrar effektiviteten till 95 procent
  • Det faktum att man får tillbaka investerade pengar på mindre än 18 månader med nuvarande energipriser har gjort att tillverkaren har utökat tjänstens omfattning under 2023

Tarketts vinylgolvfabrik i Ronneby använder sig av ABB:s insamlade data och expertkunskap för att spara 800 megawattimmar (MWh) energi per år från sina motordrivna system. Detta är cirka 1 procent av anläggningens totala energiförbrukning under ett år och motsvarar den energi som krävs för att ladda 68 miljoner smartphones under samma tid. Med hjälp av de data som samlats in genom ABB Ability™-lösningen Digital Powertrain Energy Appraisal insåg ABB att uppgradering av 10 motorer till IE5 SynRM-teknik skulle öka effektiviteten från 80 till 95 procent. Med nuvarande energipriser skulle återbetalningstiden bli så kort som 18 månader eller mindre.

Tjänsten är ett uttryck för Tarketts bredare strategi att använda innovativ teknik och agera hållbart i sin verksamhet. ”Den största lärdomen för oss är att vi har behållit motorer som vi borde ha bytt ut för flera år sedan. Vi är verkligen imponerade av de besparingar som blivit möjliga genom att uppgradera bara 10 av våra motorer till en mer effektiv standard”, säger Ted Evaldsson, ansvarig för Tarketts el-underhåll.

  • ABB ger Tarkett möjlighet att förbättra energieffektiviteten med mer än 15 %. Foto Tarkett
  • Första installerade IE5-motorn SynRM från ABB med en Smart sensor, vid Tarketts fabrik i Ronneby. Foto Tarkett.

Efter att ha sett de positiva resultaten planerar Tarkett nu att koppla samman ytterligare motorer med ABB:s digitala tjänster för att åstadkomma större energibesparingar i Ronneby under 2023 med hjälp av den digitala energirevisionen. Genom att utöka omfattningen av maskiner som övervakas kommer Tarkett att vara bättre positionerat för att kunna hitta och prioritera energibesparande möjligheter i större skala, samtidigt som företaget sänker koldioxidutsläppen betydligt.

”Tarkett är kompetenta och väl insatta i hur de på bästa sätt kan använda digitalisering och energieffektivisering för att förbättra och förenkla processer och även sitt underhåll”, säger Niklas Keisu, Digital Sales Manager, ABB Motion.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 30 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp