Därför ska du välja KNX för energieffektivisering

Därför ska du välja KNX för energieffektivisering

För att minska förbrukningen och sänka elkostnaderna i en fastighet räcker det inte att bara använda energisnåla produkter, det behövs också intelligent fastighetsautomation för att styra dem på ett energieffektivt sätt. KNX är svaret på modern styrning av byggnader. Läs nedan om varför just KNX-systemet är rätt väg att gå.

Ett öppet system är det långsiktigt hållbara valet

Den som investerar i byggsystemsteknik i dag ska kunna lita på att tekniken är uppdaterad även i morgon – och i framtiden. Ett öppet system innebär även större flexibilitet.  

KNX-tekniken är världens första öppna standard för fastighetsautomation och den passar alla typer av intelligenta byggnader – industrier, kommersiella byggnader och fastigheter. Den öppna standarden innebär att alla produkter från alla leverantörer fungerar ihop och du kommer alltid att kunna hitta en komplett lösning, oavsett utmaning.  

Inte minst viktigt: Att det finns många tillverkare av KNX-produkter garanterar en framåtlutad och innovativ produktutveckling!

Flexibiliteten – det är enkelt att ändra och optimera

Ett KNX-system skräddarsys alltid efter kundens behov. Systemet är flexibelt: det är enkelt och kostnadseffektivt både att integrera nya funktioner och att optimera systemet över tid.

I exempelvis kontor och skolor kan du alltid hitta den optimala avvägningen mellan komfort och nyttjandegrad med KNX-systemet. Med hjälp av rörelse -och närvarodetektorer, ljussensorer och temperatursensorer kan man öka komfort och arbetsklimat dagtid för mer syrerik luft, bättre arbetsbelysning och skönare inomhusklimat. När lokalerna inte nyttjas styrs belysning, värme och ventilation ner för en betydligt lägre elförbrukning.

Identifiera energitjuvarna med hjälp av data

För att ta nästa steg i energieffektiviseringen krävs energidata, och KNX-systemet gör det möjligt att basera åtgärder på fakta i stället för antaganden. Med hjälp av en energimätningslösning, som t.ex. ABB:s EQmatic Energy Analyzer, samlas mätdata in och fastighetens energiförbrukning kan övervakas, visualiseras och analyseras i detalj och över tid.

När KNX-produkter kan laststyras efter uttagen effekt öppnas helt nya möjligheter till energieffektivisering. Med KNX får du en intelligent och framtidsäker energilösning.

Bild: ABB EQmatic Energy Analyzer
Bild: ABB EQmatic Energy Analyzer
center

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp