Ekoeffektiva brytare hjälper dansk ö att minska sitt  koldioxidavtryck

Ekoeffektiva brytare hjälper dansk ö att minska sitt koldioxidavtryck

Bornholms El-Net installerar ABB:s CO2-brytare som ett alternativ till SF6.

Bornholm är en dansk ö i Östersjön och är känd för sin klippiga kust, sina vita stränder och många soltimmar om sommaren. För att bevara den naturliga skönheten satsar ön nu på att bli hållbar och koldioxidneutral till 2025. För närvarande kommer 25 procent av den el som genereras på ön från förnybara källor som vind, sol och biomassa. Bornholms energistrategi har som mål att ytterligare öka användningen av förnybar energi och minska växthusgaser, och ABB spelar en roll.

I nästan 40 år har svavelhexafluorid (SF6) använts i stor utsträckning inom elbranschen för dielektrisk isolering och strömbrytning tack vare dess fysiska egenskaper. Men det är en växthusgas vars livscykelhantering måste skötas försiktigt och kan leda till stora kostnader, särskilt när föråldrade stationer ska tas ur bruk. Dessutom har Europeiska unionen utfärdat striktare lagstiftning om kontroll och hantering av SF6-gaser.

En ekoeffektiv lösning

I enlighet med energistrategin valde öns elleverantör, Bornholms El-Net, ABB:s frånskiljande brytare – DCB-LTA 72,5 kV med koldioxid (CO2) för att ersätta en åldrande SF6-fylld ställverksinstallation vid Åkirkeby-stationen. När den är i full drift gör LTA-tekniken att Bornholms El-Net kan minska den globala uppvärmningspotentialen (GWP) med nästan 100 procent jämfört med SF6, utan att kompromissa med utrustningens kvalitet och tillförlitlighet. Dessutom undviker man alla lagstadgade procedurer för SF6, t.ex. gashantering, övervakning och lagerhantering.

”I flera år har vi letat efter ett ställverk mer skonsamt mot miljön, och vi är glada att arbeta med ABB som är teknikledande inom området”, säger Torben Vesth Hansen, ingenjör på Bornholms El-Net. ”Det för oss ett steg närmare att uppnå vårt mål att bli ett grönt och CO2-neutralt samhälle.”

Liknande installationer

ABB:s LTA-teknik, som är ekoeffektiv, kompakt och nästan underhållsfri, har hjälpt två andra svenska kommuner uppnå sina hållbarhetsmål. Stensta-stationen, som ligger på böljande kullar i västra Sverige, ger el till Kristinehamn med en befolkning på 10 000 invånare. I närheten ligger en vindkraftpark som alstrar 30 megawatt ström, som matas till kraftstationen och ger en tredjedel av stadens el. Tranås Energi har minimerat sin miljöpåverkan inom alla områden av sin verksamhet i Tranås, en småländsk stad som omges av blomstrande ängar, klara sjöar och grönskande skogar, och med en befolkning på 15 000 invånare.

LTA-produktportföljen representerar ABB:s vision om ett robust, hållbart och effektivt alternativ till konventionella kretsbrytare. Den innehåller en 72,5 kV brytare och frånskiljande brytare som kombinerar båda funktionerna i en enda kompakt enhet. ABB har det bredaste utbudet av högspänningsbrytare på marknaden och är de första att utveckla ekoeffektiva alternativ till SF6-gas. LTA-produkterna är ett tillskott till en bred produktportfölj av högspänningsprodukter som gör ABB till en viktig partner för ett starkare, smartare och grönare elnät.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp