ABB SmartVentilation ger operatörssäkerhet och betydande energibesparingar vid Bolidens guldgruva i Kankberg

Behovsstyrd ventilation ger frisk luft i gruvan samtidigt som energibesparingar på 54 % för ventilation och 21 % för luftuppvärmning uppnåtts sedan det togs i drift.

I juni 2015 levererade ABB ett innovativt, behovsstyrt ventilationssystem för Bolidens guldgruva i Kankberg. Systemet, SmartVentilation som ger behovsstyrd ventilation, ger frisk luft i den 500 meter djupa underjordsgruvan som utvinner guld, tellur och andra mineraler för kommersiell elektronik och industriellt bruk.

Foto: Boliden.
Foto: Boliden.

Förutom att ge frisk luft, hjälper SmartVentilation ventilationsutrustningen fungera effektivare. Sedan det togs i drift tidigare i år vid Kankberg, har systemet sparat 54 % energi för ventilation, och 21 % energi för luftuppvärmning jämfört med driften utan denna teknik.

Projektet utökar gruvans befintliga 800xA styrsystem genom att lägga till SmartVentilation för att förse alla arbetsområden rikligt med frisk luft och säkerställa gruvarbetarnas säkerhet och komfort. Systemet använder ett bibliotek av funktioner anpassade för Kankberg, inklusive uppvärmningen av frisk luft som gruvan förses med.

”Denna lösning levererar ABB:s löfte på smart teknik som kan ge en hälsosam, säker och energieffektiv arbetsmiljö för Bolidens verksamhet", säger Roger Bailey, ansvarig för ABB:s globala verksamhet Process Industries. "Det understryker vårt engagemang i att använda teknik som förser kunder i alla branscher med integrerade lösningar som avsevärt förbättrar verksamheten och operatörernas säkerhet."

I gruvmiljö, där förhållanden kan ändras snabbt, är tillförlitlig ventilation avgörande för gruvarbetarnas och utrustningens säkerhet. Styrsystemet måste vara anpassningsbart och utbyggbart för rådande omständigheter och framtida verksamhet. Genom att använda ABB:s SmartVentilation lösning, kan Boliden enkelt lägga till, ta bort eller flytta fläktar till platser där de behövs i gruvan. Mobilaris Mine Intelligens lokaliseringssystem känner av närvaron av ett gruvfordon eller maskiner i ventilationsområdet i gruvan, kommunicerar sedan med 800xA styrsystemet som i sin tur beräknar rätt mängd luft som behövs och styr fläktarna att leverera den.

ABB:s SmartVentilation lösning ger ett kontrollerat ventilationssystem som levererar frisk luft där och när det behövs. Samtidigt, minimerar det användningen av energi genom utnyttjande av behovsstyrd funktionalitet, vilket ger 30 - 50% besparingar jämfört med normalt installerad kraft. Systemet förbättrar också säkerhetsvillkoren genom inbyggd funktionalitet i händelse av brand, såsom att förhindra spridning av rök och möjliggör snabbare utblåsning av farliga brandgaser.

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp