ABB:s mjukvarulösning höjer effektiviteten för mexikanskt gruvföretag

Minera Frisco har implementerat ABB:s programvaror i flera av sina gruvor för att få bättre överblick och öka effektiviteten, med en potentiell tids- och kostnadsbesparing på upp till 20 procent.

ABB har framgångsrikt implementerat sina programvaror för gruvor IMS (Intelligent Mining Solutions), MineMarket och CCLAS (laboratory information management system) i gruvföretaget Minera Frisco i Mexiko. Lösningen erbjuder överblick över hela produktionen för att möjliggöra bättre beslutsunderlag och ständiga förbättringar. Minera Frisco producerar guld, silver, koppar, bly och zink och har nio gruvanläggningar i Mexiko.

Genom investeringen har Minera Frisco fått ett intelligent, integrerat affärs- och produktionssystem för hela processen från utvinning till marknad, inklusive materialspårning, logistik, labb, försäljning och marknadsföring, vid samtliga gruvor, istället för de separata kalkylbaserade system man hade tidigare.

”Vår förstklassiga IMS-lösning kommer att bidra till att optimera processer, höja effektiviteten och maximera produktionen vid Minera Friscos alla gruvanläggningar”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Integreringen av informations- och produktionssystem inom gruvnäringen är ytterligare ett exempel på vårt fokus på mjukvarustyrd differentiering enligt ABB:s strategi Next Level.

Gruvföretag, som andra näringar, inför i ökande grad teknik för att integrera sina infomations- och produktionssystem (IT/OT) för att får bättre överblick och samordning i hela värdekedjan. Detta hjälper dem att optimera sina verksamheter som svar på ständigt föränderliga drivkrafter, råvarupriser och produktionsvolymer på en allt mer komplex och dynamisk marknad.

En viktig målsättning för Minera Frisco är att uppnå betydande tids- och kostnadsbesparingar på upp till 20 procent genom bättre visualisering, automatisk rapportgenerering – eftersom data endast behöver matas in en gång – och tillgång till enhetliga data för hela organisationen. ABB har en långvarig och framgångsrik relation med Minera Frisco som med programvaran MineMarket kommer att ta viktiga steg mot en effektivare, mer innovativ och digitaliserad gruvdrift.

MineMarket hjälper Minera Frisco att standardisera processer och automatisera datainsamlingen. Därmed säkerställs att samma data blir tillgänglig för hela organisationen, vilket förenklar analyser, anpassning och avstämning av materialflöden. Som ett resultat kan företaget göra bättre produktionsprognoser och svara snabbare på förändrade marknadskrav, vilket är avgörande för att maximera kassaflödet. Företaget kan också standardisera labbprocesser med CCLAS, vilket gör det möjligt att samla in, bearbeta och rapportera labbdata till olika intressenter effektivt och punktligt. CCLAS är ännu ett exempel på hur ABB:s lösningar drar nytta av Internet of Things Services and People (IoTSP).

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp