En hållbar framtid är målet

Redan som tonåring stakade Jenny Larsson ut vägen framåt: hon skulle bli ingenjör med ett högre syfte. Nu är hon med och tar ABB Power Grids och våra kunder genom energiomställningen och mot en hållbar framtid.

Hållbarhet är ingen tillfällig fluga. Det är en nödvändig förutsättning för framtiden. Ska inte dagens utmaningar bli kommande generationers problem krävs både nytänkande och hårt arbete. Och samarbete är en förutsättning för att lyckas.

– Det är så många företag, institutioner och forskare som är inställda på att vi behöver bygga en hållbar framtid, och det är diskussioner och debatter på så många arenor just nu. En hållbar framtid har blivit en naturlig del av alla våra dialoger, och det bådar gott inför framtiden, säger Jenny Larsson, vd för ABB Power Grids i Sverige. 

Jenny Larsson, vd för ABB Power Grids i Sverige. Foto: Jonas Bilberg.
Jenny Larsson, vd för ABB Power Grids i Sverige. Foto: Jonas Bilberg.

Jenny har gjort sig känd som en kunnig profil i energifrågor. Hon har flera toppjobb bakom sig, och är flitigt anlitad i olika forum och styrgrupper. Redan som ung och målmedveten stakades just den här vägen framåt ut. Gävletjejen Jenny hade tänkt bli läkare, men när hon som 12-åring såg konsekvenserna av Tjernobylkatastrofen bytte hon spår och utbildade sig till civilingenjör: i stället för att läka skulle hon se till att folk inte blev sjuka. Nu ägnar hon sitt yrkesliv åt energifrågor, och efter många år på Vattenfall började hon på ABB Power Grids 2018.

– Jag har alltid dragits till företag som går i bräschen och som har en hållbar agenda. Det är oerhört roligt att jobba på ett företag där man är en så stor del av den energiomställning som krävs för en hållbar framtid, säger Jenny Larsson.

Nytt energilandskap

Den energiomställning Jenny talar om pågår för fullt. Investeringstakten i elnätet är rekordhög och fler förnybara lösningar ser dagens ljus. I Sverige har regeringen satt ett mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 och senast 2045 ska Sverige vara fossilfritt. Jenny trivs mitt i energistormens öga, för möjligheterna att göra skillnad har kanske aldrig varit större än nu.

– I alla arenor där jag träffat kunder och politiker diskuterar vi partnerprojekt, samarbeten och piloter. Det finns ett stort intresse för ny teknik och innovation som kan driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

I omställningen till hållbar energiförsörjning spelar ABB Power Grids teknik en betydande roll. På ABB Power Grids finns lösningar som minskar kunders miljöpåverkan genom bland annat förbättrad energieffektivitet och ökad produktivitet. Jenny berättar att ABB Power Grids är väl positionerade i det nya energilandskap som växer fram, inte minst tack vare portföljen av digitala lösningar.

– Digitalisering och hållbarhet går hand i hand, det är digitaliseringen som hjälper oss att göra omställningen till hållbar energiförsörjning. Vi har produkter, system och lösningar för kunder i många branscher: Vi finns förstås med på energisidan, men också i industrin och i omställningen av transport och infrastruktur, säger Jenny Larsson.

Alla olikheter behövs

Men för att skapa ett hållbart samhälle krävs mer än en energiomställning. Att även mångfald är en betydelsefull pusselbit är Jenny den första att skriva under på. Det var bland annat engagemanget för mångfald som gjorde att hon 2016 blev den allra första att ta emot utmärkelsen ”Årets Kraftkvinna”.

– För att bli hållbar krävs innovation, samarbete över gränser, nya affärsmodeller och partnerskap. Mångfald är en förutsättning för att lyckas med det. Vi kan inte fortsätta att rekrytera samma sorts personer utan behöver berika oss vad gäller kompetens, erfarenheter, etnicitet och kön, säger Jenny Larsson.

Jenny Larsson brinner för mångfald. Foto: Jonas Bilberg.
Jenny Larsson brinner för mångfald. Foto: Jonas Bilberg.

Att ABB slagit fast att man  ska rekrytera både fler unga och fler kvinnor är Jenny förstås positiv till. Hon brinner för en inkluderande företagskultur där alla kan trivas och blomstra, och Jenny sticker gärna ut hakan när hon understryker vikten av att våga bryta strukturer – och det även i toppen av mansdominerade teknikföretag.

– Vi måste vara kreativa och skapa rotation även i chefsleden. En person som haft samma roll i många år kanske skulle utvecklas mer om hen gick vidare till en annan roll. Och säg inte att det inte finns några kvinnliga sökande, då är det bara leta någon annanstans! Företag som förstår hur viktiga de här frågorna är, de får förändringen att hända, säger Jenny Larsson.

Fyra tips till dig i början av karriären
Innan Jenny Larsson kom till ABB Power Grids hade hon flera olika tjänster på Vattenfall, där hon aktivt sökte sig mellan olika affärsområden. Här är Jennys råd till dig som är i början av karriären:

  1. Utgå från det du själv brinner för, och inte från de förväntningar andra har på dig.
  2. Gör aktiva val. Välj det som du tycker är intressant och bra för dig.
  3. Var modig och sätt inga gränser. I stället för att fundera på om du har vad som krävs för en viss roll, tänk: ”det här kan jag bidra med”.
  4. Fokusera där du är just nu. Tänk inte hela tiden strategiskt på nästa karriärsteg.

Jenny Larsson
Efter 20 år på Vattenfall valde Jenny Larsson att byta till andra sidan av energibranschen – leverantörssidan och ABB Power Grids. Jenny brinner för mångfald och 2016 fick hon ta emot utmärkelsen ”Årets Kraftkvinna” för sitt värderingsdrivna ledarskap. Fritiden spenderar hon tillsammans med familjen och gärna på fotbollsplan. Båda barnen spelar och såväl Jenny som maken är engagerade som fotbollstränare.

Text: Lena Bergman

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp