Batterier – en möjliggörare för ett hållbart samhälle

Energitillgången på jorden är egentligen oändlig, frågan är bara hur energin ska fördelas så att den kan användas när den behövs, där den behövs?

Northvolt menar att de har svaret, något som de hoppas både ska rädda klimatet och skapa en ny svensk basindustri. För två år sedan var de bara en startup bland andra, med inte mycket mer än en idé att visa för världen. Å andra sidan en idé med stor potential.

Peter Carlsson, tidigare inköps- och logistikchef på Tesla, hade för länge sedan konstaterat att om det ska gå att nå målen satta i Parisavtalet krävs en elektrifiering på bred front. Och även om energitillgången på jorden i princip är oändlig om vi kan utvinna det som sol, vind och vatten ger oss är det inte alltid energin finns på den plats vi behöver den, när vi behöver den.

Lösningen som Peter Carlsson såg var batterier, eftersom man med dem både kan lagra, spara och omfördela energin.

- Varken energitillgången eller energiförbrukningen i världen är jämt fördelad över dygnets alla timmar eller årets alla dagar, och ska elektrifieringen bli verklighet krävs därför batterier, säger Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt, det företag som blev följden av Peter Carlssons idé.

Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt
Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt

För samtidigt som batterier är nödvändigt för elektrifieringen såg Peter Carlsson att Europa låg efter. Både USA och flera delar av Asien hade kommit mycket längre när det gällde att bygga upp batterifabriker. Samtidigt var den industrin inte oproblematisk eftersom den i sig skapade ett stort utsläpp av koldioxid.

- Batterier bidrar bara till klimatmålen om de innebär en förändring på riktigt, inte om de bara flyttar runt koldioxidutsläppen i kedjan, konstaterar Emma Nehrenheim. Dessutom måste batterierna bli billigare för att göra elektrifieringen mer tillgänglig.

Med det här som grund startade Peter Carlsson en första studie 2016, och 2017 startades företaget Northvolt. Tanken var att bygga en stor batterifabrik i Sverige för att sedan sprida konceptet vidare. Och Peter Carlsson är inte ensam om att tro på sin idé, flera stora aktörer – till exempel Stena, Vattenfall och ABB – har gått in som finansiärer i projektet.

Under 2019 är planen att Northvolt ska slutföra byggandet av en demonstrationsanläggning i Västerås, samtidigt som man håller på att göra markarbeten för sin första stora fabrik i Skellefteå som kommer att stå klar vid årsskiftet 2020-2021.

- Vår vision är att möjliggöra elektrifieringen genom att både sänka koldioxidutsläppen och priserna i batteritillverkning, och det möjliggör vi genom att vår fabrik inte blir som alla andras.

Fabriken i Skellefteå planeras för vertikal integration, det vill säga att fler processer än vad som är vanligt samlas under samma tak.

- På så sätt minskar vi antalet mellanhänder och risken för stora marginalpåslag. Dessutom ger det oss möjlighet att öka kontrollen av materialets ursprung och minska svinnet, något som påverkar både prisbilden och miljökonsekvenserna. Fabriken kommer att drivas med hundra procent förnybar el.

- Samtidigt dammsuger vi fabriken efter möjligheter att cirkulera vatten och avfall, och vi tittar också på hur vi kan skapa nya affärsidéer av avfallet. De batterier som kommer att tillverkas av Northvolt kommer framförallt att användas inom bilindustrin.

- Det är här det är mest bråttom med förändring om vi ska nå klimatmålen, men vi ser också möjligheter för att använda batterierna i andra delar av industrin och för mellanlagring av energi i nätet. Det finns inte ett enda sätt att nå målen i Parisavtalet utan det är full kraft på alla fronter som krävs. Men det är inte bara en bättre miljö som Northvolt hoppas bidra till.

- En av de saker jag tycker är allra mest spännande är den här industrialiseringsandan som vi upplever nu och som vi inte har sett i Europa på över 50 år. Att vi är med och bygger upp vad som kommer att bli en ny europeisk basindustri, det tycker jag är otroligt häftigt!

Text: Karin Aase

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp