Samarbete för framtidens smarta fabriker

Hur ser framtidens fabriker egentligen ut? På Hannovermässan ger Tetra Pak och ABB med flera svaret på den frågan, och visar samtidigt hur samarbete leder till smart manufacturing.

  • Mattias Johansson, Director Integration Services på Tetra Pak visar Colab Table i den gemensama demon på Hannovermässan.
  • Colab Table från ABB.

Att ny teknik och megatrender skapar möjligheter men också utmaningar märks inom all industri, oavsett om det är gruvutrustning eller färdigmat man producerar. Inte minst märks det på att framtidens fabriker måste se radikalt annorlunda ut än dagens.

- Om du tittar på fabriker idag är de ofta byggda för att optimera produktion av stora kvantiteter av liknande produkter, säger Mattias Johansson, Director Integration Services på Tetra Pak.

Samtidigt ställer hållbarhetsfrågor och andra stora trender som digitalisering och e-handel helt andra krav på vad fabrikerna behöver leva upp till. Allt det gör att fabrikerna kommer att se annorlunda ut i framtiden, och för att visualisera det har Tetra Pak tillsammans med bland annat ABB skapat en demo som man nu visar upp på Hannovermässan.

- Vi har skapat framtidens fabrik i en 3D-modell som vi visar upp på skärmar i montern. Där kan besökarna ta del av sex olika exempel på hur en framtida fabrik kan fungera och hur den kan lösa olika scenario man kan ställas inför. Ett av dessa exempel handlar om kompetens och samarbetet mellan människa och maskin. I framtiden kommer det inte gå att ha rätt kompetens på rätt plats hela tiden för kompetensen kommer att vara både specifik och mycket efterfrågad.

Framtidens fabrik i en 3D-modell som vi visas upp på skärmarna i montern.
Framtidens fabrik i en 3D-modell som vi visas upp på skärmarna i montern.

- I demon visar vi därför hur de uppkopplade maskinerna kan kommunicera med personen vid kontrollbordet. Om det uppstår problem kan maskinen självdiagnostisera det och operatören kan då skicka en ingenjör med exakt den kompetens som behövs för att lösa just det specifika problemet.

Ett annat exempel handlar om hälsa och säkerhet.
- Det kommer att bli fler autonoma maskiner och färre människor på fabriksgolvet framöver, något som gör att de personer som är där blir både mer unika och mer utsatta än tidigare. I demon visar man därför upp hur framtidens fabrik med hjälp av olika sensorer kan mäta människans puls, andning, temperatur med mera för att övervaka att allt är ok.

- Dessutom kommer man med hjälp av AR (augmented reality) kunna se osynliga hinder som heta ytor och kemiska ångor, samtidigt som virtuella gångvägar visar var det är säkert att gå och röra sig. Men även om det här är enstaka exempel menar Mattias Johansson att helheten blir större än vad delarna kan ge sken av.

- Allt det här gör att du kan nå större mål, som att öka produktiviteten trots att du individualiserar produkterna, att du lättare kan nå säkerhets- och hållbarhetsmål och att du kan få ett bättre resursutnyttjande.

Vad krävs då för att kunna skapa smart produktion inom sin egen verksamhet? Enligt Mattias Johansson är svaret enkelt: det är samarbete som gäller. Förändringarna går ofta genom hela värdekedjan vilket gör att företag måste hänga ihop på ett annat sätt än tidigare.

- Redan vid designprocessen måste du tänka på återvinningen, och att den teknik du använder på fabriksgolvet är uppkopplad och integrerad med andra system och tjänster på och utan för anläggningen, vilket medför att vi måste bygga lösningar för hela ekosystemet. Och om man gör det, analyserar kontexten och kraven den egna verksamheten står inför och börjar söka nya samarbetslösningar, då har man väldigt mycket att vinna.

Text: Karin Aase

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp