ABB:s motorer och frekvensomriktare bidrar till minskade utsläpp genom att öka effektiviteten hos Mälarenergi

ABB:s frekvensomriktare och motorer ökar effektiviteten på Mälarenergis kraftvärmeverk för att säkerställa konstant el och värme för Västerås stad.

Hur kan samhället klara den ökande efterfrågan på energi samtidigt som koldioxidutsläppen minskas? Energibolaget Mälarenergi har uppnått något viktigt när man tar sig an utmaningen med Block 6, en av de största anläggningarna för avfallsbränsle i världen.

Mälarenergis bränsleberedning, panna och rökgasrening ligger vid Mälarens vackra vatten. Sjön breder ut sig, stilla som en spegel, ända bort i horisonten. Vid sjön ligger Västerås, Sveriges femte största stad med 150 000 invånare.

Block 6 är en högeffektiv anläggning med kapacitet att producera 130 MW värme och 50 MW el, tillräckligt för att värma över hälften av byggnaderna i Västerås. Systemet ger låga koldioxidutsläpp och distribuerar värme eller varmvatten från en central plats via isolerade fjärrvärmerör. Hundratals frekvensomriktare och motorer från ABB gör att den toppmoderna samförbränningsanläggningen kan drivas på ett tillförlitligt och effektivt sätt utan oplanerade, dyra driftstopp som skulle lämna Västerås utan värme under vintern.

”Vi bereder först avfallet genom att plocka bort metall, glas och annat som vi inte vill bränna i pannan. Metall och glas går till återvinning och därefter bränner vi resterande material i pannan för att generera värme och el”, säger Martin Eriksson, driftchef på Mälarenergi. ”Detta gör Block 6 på Mälarenergi till ett av de effektivaste och största kraftvärmeverken i världen.”

Minskar koldioxidutsläppen

Mälarenergi ägs av Västerås stad och har gett Västerås fjärrvärme sedan 1960-talet. Förr brände anläggningen olja och gas men 2014 började man med avfallsbränsle. 2016 meddelade Mälarenergi att man ska ta bort alla fossila bränslen från sin mix per 2020 och man arbetar för ett energisystem med lägre koldioxidutsläpp. Mälarenergi – som nu bränner återvunnet trä, grenar från beskurna träd och avfall som annars skulle bli deponi – har minskat sina koldioxidutsläpp till 250 000 ton per år från 600 000 ton.

”Vi har valt att använda oss av konceptet med energiåtervinning av avfall eftersom vi anser att det är bra att ta tillvara de resurser vi har i samhället och göra något bra av det”, säger Magnus Eriksson, driftchef för värmeverksamheten vid Mälarenergi. ”Vi måste minska på avfallsmängderna, återanvända det vi kan och sedan ta hand om det som blir över.”

Energieffektiva frekvensomriktare från ABB

Block 6 har en extremt högeffektiv panna – närmare 90 procent – och en stor del av framgångarna beror på utrustningens effektivitet. De maskiner som används för återvinning, rökgasreningssystemet som renar luften innan den släpps ut och pumparna till fjärrvärmesystemet, behöver alla fungera felfritt och arbeta med högsta möjliga energieffektivitet.

Närmare 300 låg- och mellanspänningsmotorer från ABB har installerats i Block 6 tillsammans med över 200 frekvensomriktare från ABB. Frekvensomriktarna reglerar hastigheten på elmotorerna efter den aktuella arbetsuppgiften, något som sparar kraft och ger bättre prestanda.

”Enhet 6 är en mycket komplex anläggning som har många kritiska komponenter”, säger Martin Eriksson. ”Tillförlitlighet och energieffektivitet är mycket viktigt. ABB tillgodoser våra höga krav. Vi har ett stort ansvar för framtiden – jag tror att det vi gör här vid Mälarenergi är helt rätt.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp