ABB avslutar solomriktarverksamhet

ABB och det italienska företaget FIMER S.p.A tillkännagav idag att man tecknat ett avtal som innebär att FIMER  förvärvar ABB:s solomriktarverksamhet. Affären kommer öka de framtida utsikterna för solomriktarverksamheten och kommer göra det möjligt för ABB att fokusera sin affärsportfölj på andra tillväxtmarknader.

ABB:s solomriktarverksamhet har cirka 800 anställda i över 30 länder, med tillverknings- och R&D-verksamheter belägna i Italien, Indien och Finland. Detta inkluderar solomriktarverksamheten från Power-One, vilken förvärvarades av ABB:s division Discrete Automation and Motion 2013. Verksamheten erbjuder en omfattande portfölj av produkter, system och tjänster för olika solenergiinstallationer. Den ingår för tillfället i ABB:s Electrification-verksamhet och uppnådde intäkter på cirka $290 miljoner under 2018.

Båda företagen kommer säkerställa en smidig övergång för kunder och medarbetare. FIMER kommer ta ansvar för alla befintliga garantier och ABB kommer att kompensera FIMER för att de tar över verksamheten och dess skulder.

Som ett resultat av detta räknar ABB med en icke-operativ avgift på cirka $430 miljoner under det andra kvartalet 2019 där halvårsresultatet 2019 påverkas därefter. Cirka 75 procent av denna avgift representeras av kassautflöden. ABB kommer betala FIMER från affärens slutdatum till 2025. Dessutom räknar ABB med upp till $40 miljoner i avyttringsrelaterade separationskostnader från och med andra halvåret 2019.

Efter avslutad transaktion förväntar sig ABB att den operativa EBITA-marginalen för Electrification-verksamheten kommer påverkas positivt med strax över 50 punkter, vilket stöder verksamhetens framsteg mot ett målmarginallspann på 15-19 procent.

Slutförandet förväntas ske under första kvartalet 2020 och kommer vara underlagt vissa villkor, inklusive slutförandet av avyttringen samt förhandssamråd med representativa medarbetarorgan.

Tarak Mehta, vd för ABB:s Electrification-verksamhet: ”Avyttringen ligger i linje med vår strategi för fortsatt systematisk portföljförvaltning för att stärka konkurrenskraften, fokusera på intäktskvalitet och högre tillväxtsegment. Solenergi är väletablerat och ett område i huvudfokus för FIMER och vi tror således att de kommer vara en mycket bra ägare för ABB:s solomriktarverksamhet. Kombinationen av portföljerna under FIMER kommer stödja ytterligare försäljningstillväxt. Genom vårt intelligenta låg- och mellanspänningserbjudande kommer ABB fortsätta integrera solenergi i en rad smarta lösningar vilket inkluderar smarta byggnader, energilagring och laddning av elfordon.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som relaterar till försäljningen av ABB:s solomriktarverksamhet. Framåtsyftande uttalanden som detta kan identifieras genom ord som planerar, ämnar, förväntar och andra liknande termer. Sådana framåtsyftande uttalanden bygger på aktuella förväntningar och inbegriper inneboende risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive omständigheter som kan fördröja, avleda eller ändra någon av dem, och som kan orsaka att faktiska utfall och resultat skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar. Inget framåtsyftande uttalande kan garanteras. Bland andra risker kan det inte finnas någon garanti för att försäljningen kommer att slutföras, eller om den slutförs, att den kommer att slutföras inom den förväntade tidsperioden eller att de förväntade fördelarna med försäljningen kommer att realiseras. Framåtsyftande uttalanden i pressmeddelandet bör utvärderas tillsammans med de många osäkerhetsfaktorer som påverkar ABB: s verksamhet, särskilt de som anges och diskuteras i ABB:s årsredovisning i dokument 20-F för det år som slutade 31 december 2018. ABB åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera framåtsyftande uttalanden, oavsett om det är som följd av ny information, framtida händelser eller annat.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 9 juli 2019, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp