Möt Reshma Ramachandran – den inspirerande ingenjören från Indien

Som global Engineering Manager är Reshma Ramachandran ansvarig för 2000 ingenjörer inom Power Grids, Grid Integration och hon brinner för att ta tillförlitlig kraft över hela världen. Själv växte hon upp på landsbygden i Indien, i ett hem utan varken elektricitet eller rinnande vatten.

Reshma Ramachandran, Global Engineering Manager för Power Grids, Grid Integration. Foto: Kim Norman
Reshma Ramachandran, Global Engineering Manager för Power Grids, Grid Integration. Foto: Kim Norman

– Begränsa dig aldrig! Tänk inte för ett ögonblick att det finns något som du inte skulle klara av. Och det gäller framför allt unga kvinnor som blir ingenjörer – ifrågasätt inte dig själv och vad du kan åstadkomma.

Reshma Ramachandran tvekar inte en sekund när hon ska ge ett råd till unga människor i början av karriären. Själv är hon ett levande bevis på värdet i sin egen uppmaning. Numera jobbar hon i Schweiz som Engineering Manager på ABB Power Grids enhet Grid Integration* som har ingenjörstunga verksamheter i Västerås och Ludvika - men resan dit har varit lång, både bildligt och bokstavligt.

– Jag är civilingenjör och leder idag en av ABB:s största ingenjörsenheter. Men jag växte upp i södra Indien utan varken elektricitet eller rinnande vatten. Jag var tvungen att resa flera mil varje dag för att gå till skolan. Om jag då hade tänkt ”det är så här mitt liv kommer att bli” så hade jag inte jobbat på ABB, säger Reshma.

– Just nu har ABB ett projekt som kommer att säkra kraftförsörjningen i den by där jag växte upp och där min familj fortfarande bor. Jag är så stolt över att ABB:s teknik kan lyfta samhällen, och att jag själv får vara med och bidra till något som verkligen påverkar människor.

Bra balans i Sverige

ABB Power Grids finns i 70 länder över hela världen. Det innebär en fantastik möjlighet att lyfta den tekniska utvecklingen världen över, men enligt Reshma Ramachandran är den globala närvaron också är en chans att påverka samhällen ur fler perspektiv.

– Varför skulle inte ABB som organisation kunna påverka de samhällen som vi verkar i, inte bara med vår teknik, utan också med andra typer av goda exempel från 70 olika länder? Den svenska föräldraledigheten är ett sådant exempel, säger Reshma och refererar till att vi använder ordet föräldraledighet och inte mammaledighet som man gör i många andra länder.

Reshma under ett besök i Sverige. Foto: Kim Norman
Reshma under ett besök i Sverige. Foto: Kim Norman

Den omfattande svenska föräldraförsäkringen kom Reshma första gången i kontakt med när hon under ett års tid veckopendlade mellan hemmet i Schweiz och ABB i Ludvika. Trots att hon kom till Dalarna mitt i mörkaste november är minnena härifrån ljusa, och Reshma talar sig varm för den balans som hon menar råder här mellan individer, organisationer och samhället.

– Dessutom är konsensus en av de saker som jag verkligen uppskattar med Sverige. Att svenskar alltid strävar efter konsensus visar att ni tycker att varje röst är viktig. Det är fantastiskt!

Mångfald – en naturlig effekt

Att varje människas röst är betydelsefull är en av Reshma Ramachandrans hjärtefrågor. Som chef på ett företag med medarbetare i så många olika länder, med olika bakgrunder och från skilda kulturer, understryker hon vikten både av att vara medveten om och att adressera skillnader människor emellan. Och hon säger att mångfald, som är både mätbart och kvantitativt, är relativt enkelt att åstadkomma. Betydligt viktigare – och en större utmaning – är att skapa inkluderande arbetsplatser.

– Oavsett etnicitet, kön, funktionsvariationer eller sexuell läggning så ska alla kunna känna sig bekväma och trivas på jobbet, säger Reshma.

"Att skapa mångfald utan inkludering är inte hållbart i längden". Foto: Kim Norman

– Att skapa mångfald utan inkludering är inte hållbart i längden. Inkluderande arbetsplatser kommer av att vi respekterar varandra som människor. Gör vi det så kommer mångfalden som en naturlig följd.

All innovation är viktig

För ABB är inkludering och mångfald inte bara en förutsättning för en sund arbetsplats, det är också grundstenar för att skapa en innovativ miljö. Ingenjören Reshma berättar animerat om omstörtande innovationer, hon pratar om utvecklingen av elektriska fordon och om de viktiga steg som just nu tas i Sverige i utvecklingen av digital teknik. Om fem år tror hon att ABB och Power Grids erbjudande kommer att vara helt förändrat.

– Jag gillar ABB:s tagline ”Let’s write the future together”. Vi vet inte hur framtiden kommer att bli, så låt oss uppfinna den tillsammans! Men all innovation är inte dramatiska eller omstörtande. På vägen till ett bättre samhälle så räknas varje litet steg.

– Tänk på de miljoner människor i Indien och Afrika som inte har tillgång till elektricitet. Om vi kan minska kraftförlusterna i våra system med 0,1 procent betyder det kanske elförsörjning för ytterligare ett hus. Eller om vi bygger en substation på 20 månader i stället för 24 får ett hem el fyra månader tidigare. Varje teknisk innovation som ABB gör är viktig, hur liten den än kan verka, säger Reshma Ramachandran.

*I Grid Integration ingår system, lösningar och tjänster för hela Power Grids-verksamheten. Här ingår bland annat HVDC, substations, FACTS, kopplingar för havsbaserad vindkraft, halvledare, power consulting och service lösningar, samt tillhörande lösningar för kraftnätsapplikationer för både samhälle och industri liksom för e-transport.

Text: Lena Bergman

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp