Ordinarie årsstämma för ABB Ltd

  • Årsstämman kommer att äga rum under extraordinära förhållanden
  • Aktieägarna har inte tillåtelse att närvara personligen utan ombeds att rösta via ett oberoende ombud

ABB bekräftar att årsstämman kommer att hållas den 26 mars 2020 som planerat. Men i enlighet med kraven i förordningen från förbundsrådet i Schweiz daterad den 16 mars 2020 avseende åtgärder för att bekämpa coronaviruset kommer aktieägarna inte att ha tillåtelse att närvara personligen vid stämman.

Aktieägarna ombeds rösta för sitt aktieinnehav i förväg genom att ge en fullmakt till det oberoende ombudet. Deadline för detta har förlängts ytterligare till den 25 mars 2020 klockan 10.00 CET.

På årsstämman kommer ordföranden och den högsta ledningen inte att hålla några tal och det blir inte heller någon webbkonferens. På årsstämman kommer endast det oberoende ombudet å aktieägarnas vägnar att rösta om styrelsens förslag som återfinns på ABB:s webbplats för aktieinformation på www.abb.com/agm.

Resultatet från omröstningen kommer att publiceras på www.abb.com/agm kort efter att årsstämman har avslutats

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 18 mars 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp