Vill du bli framtidens elnätsspecialist?

Energibranschen står inför stora förändringar när mer förnybar energi integreras i våra elnät samtidigt som industrin och transportsektorn ställer om för att bli mer hållbar och därmed ökar energibehovet.

Foto: Jonas Bilberg
Foto: Jonas Bilberg

I samband med att energibranschen förändras ställs även nya krav på kompetens och digital utveckling. Smarta system för att hantera fluktuationen i elnätet, hantera aktiv och reaktiv effekt med mera ställer högre krav på förståelse och ny kompetens. Detta samtidigt som investeringstakten ökar och fler personer med rätt kompetens krävs för att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle.

Därför har vi tillsammans med YrkesAkademin tagit fram en ny yrkesutbildning inom just elnät. Utbildningen passar både dig som är relativt ny på området men har förkunskaper inom ellära och dig som redan jobbar med elnät och vill höja din kompetens. Kursen är på 40 veckor och tar bland annat upp ämnen som elnätets uppbyggnad, elkvalité, energiproduktion, förnybara energikällor, ställverk, transformatorer och reläskydd.

”Utbildningen är nätbaserad, sker på distans och är flexibel vilket gör det möjligt att kombinera arbete och studier. Utbildningen ger en bred kunskap och djupare förståelse inom smarta elnät, digital kommunikation, elnätets kontrollsystem samt förutsättningen för förnybar elproduktion i vårt befintliga nät”, säger Anna-Carin Herdebrant, rektor vid YrkesAkademin.

”Vi har sedan tidigare flera samarbeten med universitet och högskolor runt om i landet och vi erbjuder marknaden olika seminarier kring våra produkter men vi såg ett ytterligare behov av att få in en annan typ av teknisk kompetens i vår verksamhet samtidigt som vi ser ett stort generationsskifte. Som färdig elnätsspecialist kan man till exempel jobba med produktutveckling, projektledning, affärsutveckling, beräkning eller försäljning hos oss”, säger Bo Silversten, affärsutvecklare och initiativtagare till utbildningssatsningen, på ABB Power Grids.

Nästa kurs startar redan efter sommaren! Vill du vara med och forma framtidens energilandskap? Läs mer på YrkesAkademin och ansök redan idag, eller senast den 15 maj.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp