ABB lanserar nästa generations cobotar för att möjliggöra automation för nya segment och förstagångsanvändare

ABB stärker YuMi®-portföljen av kollaborativa robotar med cobotfamiljerna GoFa™ och SWIFTI™. Åtta av tio arbetsplatser säger att de kommer att öka användningen av robotar under nästa decennium; pandemin anges som en katalysator för påskyndningen av investeringar inom automation

  • ABB:s familj av kollaborativa robotar. F.v. YuMi, Single Arm YuMi, GoFa och SWIFTI.
  • ABB:s nya cobot GoFa.
  • ABB:s nya cobot SWIFTI.

ABB utökar sin portfölj av kollaborativa robotar (cobotar) med de nya cobotfamiljerna GoFa och SWIFTI som har högre nyttolaster och hastigheter, och som kompletterar YuMi® och Single Arm YuMi® i ABB:s cobotserie. Dessa starkare, snabbare och kraftfullare cobotar kommer att accelerera företagets expansion inom segment med hög tillväxt, inklusive bland andra elektronik, sjukvård, konsumentvaror, logistik och livsmedel, som tillgodoser den ökande efterfrågan på automation inom många industrier.

GoFa och SWIFTI är intuitivt utformade så att kunderna inte behöver förlita sig på egna programmeringsspecialister. Det kommer att underlätta för industrier med en låg nivå av automation i och med att kunderna kan köra cobotarna inom några minuter efter att de har installerats – de är färdiga att börja användas, utan specialistutbildning.

”Vår nya cobotportfölj är den bredaste på marknaden och erbjuder potential att omvandla arbetsplatser och hjälpa kunder att uppnå nya nivåer på driftresultat och tillväxt”, säger Sami Atiya, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation. ”De är också enkla att använda och konfigurera och backas upp av vårt globala nätverk av serviceexperter som har jour online för att säkerställa att företag av alla storlekar och nya segment, inte bara i tillverkningsindustrin, kan dra nytta av robotar för första gången.”

ABB:s expanderade cobotportfölj är utformad att hjälpa nya och befintliga robotanvändare att snabba upp automatiseringen inom fyra viktiga megatrender: skräddarsydda konsumentprodukter, brist på arbetskraft, digitalisering och en osäkerhet som omvandlar företag och driver på automatiseringen inom nya branscher. Expansionen följer affärsområdets fokus på segment med hög tillväxt genom portföljinnovation och genom att bidra till lönsam tillväxt.

”I och med lanseringen av våra nya kollaborativa robotar GoFa och SWIFTI, tar ABB nu nästa steg som robotleverantör med en industriledande cobotportfölj. De nya cobotarna passar väldigt bra för den svenska marknaden, inte minst för små och medelstora företag, då de är enkla att installera och använda och tar liten plats. Dessutom minskar kostnaderna eftersom inga skyddsstängsel behövs. Allt detta är starka incitament för att investera i automation”, säger Dennis Helfridsson, vd för ABB Sverige och chef för affärsområdet Robotics & Discrete Automation i Sverige.

Automation driver framtidens tillverkning

I en global undersökning1 med 1 650 stora och små företag i Europa, USA och Kina säger 84 procent av företagen att de kommer att öka användningen av robotar och automation under nästa decennium, medan 85 procent säger att pandemin har blivit en ”game changer” för verksamheten och industrin och de ser covid-19 som en katalysator för ökade investeringar inom automation. Nästan hälften av företagen (43 procent) sa att de tänker att robotar ska hjälpa dem att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 51 procent sa att robotar kan öka den sociala distanseringen och över en tredjedel (36 procent) funderar på att använda robotautomatisering för att förbättra arbetskvaliteten för medarbetarna. På kortare sikt sa 78 procent av företagsledarna att rekrytering och bibehållande av personal på repetitiva och ergonomiskt utmanande jobb är en utmaning.

”I den globala undersökningen anser 48 procent av företagen i Sverige att robotisering och automatisering kan förbättra arbetskvaliteten för medarbetarna. Likaså säger 83 procent av de svenska företagen att de troligen kommer att introducera eller öka användningen av robotar och automation under nästa decennium. Det bådar gott för den svenska konkurrenskraften, och vi på ABB vill gärna bidra till detta”, tillägger Dennis Helfridsson.

Cobotar är utformade att kunna arbeta i närheten av människor utan att fysiska säkerhetsåtgärder som skyddsstängsel och liknande behöver införas och de är mycket enkla att använda och installera. Under 2019 driftsattes över 22 000 nya kollaborativa robotar globalt, en uppgång med 19 procent jämfört med föregående år2. Efterfrågan på kollaborativa robotar uppskattas öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 17 procent mellan 2020 och 20253 medan värdet på den globala cobotförsäljningen förväntas öka från uppskattningsvis 0,7 miljarder dollar 2019 till cirka 1,4 miljarder dollar per 20254. Den globala marknaden för alla industrirobotar beräknas växa från cirka 45 miljarder dollar 2020 till cirka 58 miljarder dollar per 2023 (en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9 procent)5.

  • Dennis Helfridsson, vd för ABB Sverige och chef för affärsområdet Robotics & Discrete Automation i Sverige. Foto: Jonas Bilberg.
  • ABB:s nya cobot SWIFTI.
  • ABB:s nya cobot GoFa.

GoFa och SWIFTI är utformade att hjälpa företag att automatisera processer som stöttar medarbetarna med arbetsuppgifter som materialhantering, maskinbetjäning, komponentmontering och paketering inom tillverkning, medicinska laboratorier, logistiknav och lagerlokaler, verkstäder och små produktionsanläggningar.

”I och med denna expansion gör vi cobotarna enklare att använda och driftsätta med support i realtid för att snabba upp anammandet bland företag som tidigare inte funderat på att använda robotar”, säger Atiya. ”Vår erfarenhet är att de verksamheter som presterar bäst är de som tar tillvara på medarbetarnas färdigheter vid sidan av att utnyttja potentialen med nya tekniker.”

Användare som är vana vid att arbeta på en surfplatta eller smarttelefon kan enkelt programmera och omprogrammera de nya cobotarna med ABB:s snabba verktyg för konfigurering. Kunderna kan också dra nytta av ABB:s globala kunnande inom industri och tillämpningar som utvecklats när företaget installerat fler än 500 000 robotlösningar sedan 1974, och detta stöttas av ABB:s nätverk med över 1 000 globala partners.

De nya cobotfamiljerna GoFa och SWIFTI bygger vidare på framgångarna för ABB:s YuMi-familj som har hjälpt företag att på ett säkert sätt automatisera viktiga arbetsuppgifter sedan YuMi, världens första verkligt kollaborativa robot, lanserades 2015. Idag arbetar ABB:s YuMi-cobotar tillsammans med människor i fabriker, verkstäder och laboratorier över hela världen och utför arbetsuppgifter som skruvdragning och montering av elektronik och elkomponenter, till att tillverka ventiler och USB-stickor liksom testa covid-prover i laboratorier.

ABB:s alla cobotinstallationer innefattar ett startpaket med ABB Ability™ tillståndsövervakning och diagnostik liksom en supportlinje som är kostnadsfri de första sex månaderna med tillgång till ABB:s tekniska expertassistans med stöd till alla industrisegment.

Mer information finns på ABB:s webbplats eller klicka här för att registrera dig till en virtuell konferens och ett lanseringsevent för GoFa och SWIFTI kl 09.00-10.00 den 24 februari.

Klicka här för ytterligare information om GoFa™ och här för SWIFTI™.

1 ABB:s industriundersökning i januari 2021. 3Gem Global Market Research & Insights genomförde åt ABB en undersökning bland 1 650 beslutsfattare i stora och små företag i USA, Kina, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Italien och Sverige i segment som teknik, detaljhandel, sjukvård, konstruktion, tillverkning, bilindustri, livsmedel, fritidssektor, konsumtionsvaror samt transport och logistik.  Undersökningen genomfördes 26 december 2020 till 19 januari 2021. 3Gem Research & Insights använder sig av panelhanteringssystem som är standard i branschen och följer strikta rutiner för kvalitetskontroll när man levererar konsument- och B2B-paneler där man inhämtat uttryckligt samtycke vid registreringen och följer reglerna i GDPR.

2Källa: Interact Analysis The Collaborative Robot Market 3rd Edition (klicka här)

3 och 4 Källa: Interact Analysis The Collaborative Robot Market 3rd Edition (klicka här) samt ABB:s interna analyser

5Källa: ABB:s interna analyser

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 10 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. www.abb.com/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 februari 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp