ABB säkrar order från stålföretaget SSAB för modernisering i Borlänge

ABB säkrar order från stålföretaget SSAB för modernisering i Borlänge

SSAB Borlänge kommer att byggas om för att säkerställa kontinuerlig drift och minskad energiförbrukning under tre faser av underhåll

ABB har fått en order på modernisering av motorer och drivsystem för rullbanor, integrerade i det befintliga ABB Ability™ System 800xA distribuerade styrsystemet (DCS) vid SSAB:s varmvalsverk i Borlänge.

Kontraktet kommer att leda till ökad energieffektivitet och en tillförlitlig och stabil drift när allt är installerat och driftsatt enligt ett tre stegs program kopplat till planerade underhållsstopp 2021, 2022 och 2023.

ABB och SSAB har tillsammans säkerställt en ideal dimensionerings- och konfigurationslösning för rullbanesektionerna. Lösningen kommer att uppfylla specifika önskemål från SSAB kring fjärrstyrd återställning och dra nytta av ABB:s djupa kunskap av optimeringslösningar för motorer och drivsystem kopplat till DCS.

Projektet kommer att säkerställa kontinuerlig drift med minskad energiförbrukning, minskat underhåll och låg reservdelshållning genom uppgraderingar och utökning av befintliga ABB och tredje parts drivsystem och motorer. De gamla DC-drivsystemen kommer att ersättas med moderna AC-drivsystem med ACS880 multidrivenheter, AC-motorer och distributionspaneler integrerade i det befintliga ABB Ability ™ 800xA-systemet för övergripande kontroll.

ABB kommer att ansvara för hela anläggnings- och systemdesignen, installation, montage och idrifttagning. En ny lösning som kunden efterfrågar är en fjärråterställning för användning i händelse av en utlöst motor, vilket kommer att ta bort behovet av att kalla ut underhållspersonal i det första steget. De två företagen kommer att arbeta tillsammans för att på ett säkert sätt minimera stopptiden under monterings- och idrifttagningsfaserna, allt för att säkerställa snabb, säker uppstart med begränsat produktionsstopp.

”Nära samarbete och stöd från ABB i anbudsfasen, tillsammans med ett långsiktigt åtagande, var nyckelfaktorer i vårt projektbeslut,” enligt Lars Staffansson, projektledare på SSAB. "Den nya lösningen kommer att ge större pålitlighet och energieffektivitet i vår framtida produktion."

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSAB:s produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. SSAB planerar att kunna erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och eliminera sina fossila utsläpp senast 2045.

”Med utgångspunkt i energieffektivitet, minskade underhållskrav och kontinuerlig drift har vi använt vår djupa kunskap om metallindustri, ihop med SSAB:s krav på sina processer och system,” säger Björn Jonsson, chef för ABB:s affärsområde Process Automation i Sverige. ”Vi har tillsammans utvecklat ett sätt att optimera deras processer med lösningar baserade på vår produktportfölj, och vi är övertygade om att SSAB i Borlänge kommer kunna dra nytta av moderniseringen av rullbanornas motorer och drivsystem under många år.”

Björn Jonsson, chef för ABB:s affärsområde Process Automation i Sverige.
Björn Jonsson, chef för ABB:s affärsområde Process Automation i Sverige.

ABB tillhandahåller helt integrerade el- och automationslösningar till metallverk för högre produktivitet, kvalitet och tillgänglighet. Med hjälp av den senaste tekniken och mer än 100 års branschkunskap stöder ABB metallproducenter att uppfylla sina produktkrav i både greenfield-, moderniserings- och uppgraderingsprojekt.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 28 april, 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp