ABB slutför digitaliseringsprojekt av smältverk ihop med Indiens ledande stålföretag för ökad produktivitet och lönsamhet

Digitala lösning kopplar samman verksamheten i stålverket med skänk- och kranspårning och förutsägelse av värmeförluster för högre gjuthastigheter och en uteffekt på ytterligare 24 000 ton per år

ABB har byggt upp en långsiktig relation med JSW Steel Ltd, Indiens ledande stålföretag, genom att integrera sin digitala lösning ABB Ability™ Smart Melt Shop vid Dolvi Works-anläggningen i delstaten Maharashtra.

Genom projektet, som slutfördes enligt tidsplanen i mars 2021, har ABB förbättrat produktiviteten och energieffektiviteten för stålsmältverk genom att utveckla en lösning för driftoptimering, inklusive skänk- och kranspårningssystem, kranplaneringssystem och modeller för termisk förlust, för att förutsäga måltemperatur för skänkugnar och säkerställa korrekt temperatur vid gjutaren. Detta förväntas öka företagets EBITDA-vinst med omkring 2 miljoner dollar per år genom fyra procent högre gjuthastigheter, tidsbesparingar med en arbetsdag per månad, och ytterligare produktionsmängd motsvarande 24 000 ton per år.

Anläggningen har nu realtidsspårning av stålskänkar för processynkronisering och bättre underhållsplanering. I det större perspektivet leder den lägre energiförbrukningen till färre förbrukningsvaror per sats och därmed lägre koldioxidavtryck med mindre koldioxidutsläpp per producerat ton stål. Automatisk spårning och schemaläggning ökar personalens säkerhet eftersom de avlägsnas från produktionsområdet under kran- och skänkrörelser. Planeringslösningen resulterar också i färre avbrott genom att säkerställa att rörelserna synkroniseras enligt processkraven.

Det är ett exempel på hur man kan övervinna en av de största utmaningarna som dagens ståltillverkare ställs inför, nämligen att upprätthålla de optimala temperaturer som krävs för att tillverka smält stål och samtidigt balansera höga elenergikostnader. Att säkerställa rätt temperatur vid rätt tidpunkt är, tillsammans med andra parametrar i smältstålet, direkt avgörande för stålets kvalitet och för produktiviteten. ABB:s lösning med Industry 4.0 minimerar temperaturöverhettning och termiska förluster. Det här resulterar i högre gjutningshastigheter med cirka fyra procent liksom förbättrad produktivitet, energieffektivitet och stålkvalitet.

”Vi förlitade oss på den metallurgiska expertisen hos ABB:s Metals-team eftersom de visade för oss att den digitala lösningen kunde integreras i vår komplexa anläggning med alla olika driftrutiner", säger Gajraj Singh Rathore, vd för JSW Steel Ltd. "Siffrorna och resultaten från testningen demonstrerades och vi kunde se möjligheten att öka produktiviteten, förbättra energieffektiviteten och generera en relativt snabb avkastning på investeringarna också."

”Med utgångspunkt i avancerade digitala algoritmer och matematisk modellering är ABB Ability™ Smart Melt Shop ett utmärkt exempel på teknisk konvergens eftersom den använder kameror och bildbearbetning, vägningssystem, radar, laser och trådlös teknologiför att säkerställa att stålsmältverk drivs på optimala nivåer. Kran- och skänkspårning och deras tillgänglighet är avgörande för hela ståltillverkningsprocessen", säger Tarun Mathur, Global Product Manager och Digital Lead för Metals, ABB.

”Vår data från prestandatestningen har visat på en betydande ökning av överhettningsefterlevnad, som motsvarar tidsbesparingar på mer än nio timmar per månad och nästan 2 000 extra producerade ton per månad", säger Amit Kumar Chakraborty, projektledare för Metals på ABB.

Ytterligare fördelar med skänkspårningssystemet är minskade fördröjningar i ljusbågsugnen, minskning av elektrod- och strömförbrukningen i skänkugnen och minskning av kiselavvikelser i varmvalsade spolar som produceras av plattor från stränggjutaren.

Ett komplett sortiment av produkter, tjänster och heltäckande lösningar som förbättrar produktivitet, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet inom tillverkningsprocesser för järn, stål, aluminium och andra metaller finns tillgängligt via ABB. ABB visar ett stort engagemang för att optimera driften med hjälp av högpresterande produkter och digitala lösningar genom hela värdekedjan för metaller.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 juni 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp