ABB visar vägen in i den digitala framtiden vid utformning och planering av elnät

ABB visar vägen in i den digitala framtiden vid utformning och planering av elnät

Innovativ tillämpning presenterad på CIGRE 2018 använder VR-baserad teknik för att göra det möjligt att ”gå en rundtur” genom anläggningen.

 ABB tar digitaliseringen av designverktyg för elnät till nästa nivå med ett nytt och innovativt verktyg för 3D/VR-design och -planering. Det ABB AbilityTM-baserade verktyget representerar ett branschomfattande förändringssteg när det gäller verktyg för design och planering. Det kommer att optimera processerna för att bygga kraftinfrastruktur som elkraftsanläggningar och göra dem säkrare och mer effektiva.

Användarna kommer att kunna bära VR-glasögon och vandra genom anläggningen som ”avatarer”. Tekniken skulle kunna användas i processen att bygga stationer för till exempel FACTS och HVDC.

Verktyget kan användas från de tidigaste faserna av konsultations- och designprocessen ända fram till den slutliga rundvandringen vilket sparar både tid och pengar. Den VR-baserade designgranskningen i de tidiga skedena hjälper till att ”se” och i förväg anpassa specifika designelement i anläggningen, som exempelvis spatiala element, storleksoptimering och frågor som rör hälsa och säkerhet.

Genom att det här verktyget används kan dessutom fler parter delta i designprocessen, även på distans. Den förbättrar även kommunikationen och förståelsen mellan ABB och kunderna och förkortar tiden för granskning.

”Denna digitala innovation kommer att göra det möjligt att på ett verklighetstroget sätt uppleva anläggningen innan konstruktionen ens har påbörjats och att göra modifieringar i god tid. Det bidrar till att optimera projektet, vilket medför effektiviseringar vad gäller både tid och kostnad”, säger Gerhard Salge, teknisk chef på divisionen Power Grids. ”Förfarandet kan tillämpas genom hela kraftvärdekedjan och är ytterligare ett exempel på ABB:s pågående engagemang för teknik och innovation och vår viktiga roll som partner till kunder som vill skapa ett starkare, smartare och grönare elnät.”

ABB:s 3D/VR-teknik är en av alla de digitala lösningar och produkter för elnätsbolag som finns tillgängliga som en del av ABB Ability™. ABB Ability-konceptet samlar alla ABB:s digitala produkter och tjänster som är uppbyggda med utgångspunkt från en unik kombination av domänkunskap, tekniskt ledarskap och digital expertis i syfte att skapa reellt affärsvärde. 3D/VR-upplevelsen erbjuder avsevärda effektivitetsförbättringar i samband med projektdesignprocessen.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp