Underhållsstrategerna i Avesta säkerställer möjliga tillgänglighet

Underhållsstrategerna i Avesta säkerställer möjliga tillgänglighet

Underhållsavdelningen på Outokumpu i Avesta arbetar systematiskt och framgångsrikt mot målet om högsta möjliga tillgänglighet. En väl strukturerad underhållsstrategi, ständigt förebyggande underhåll och långsiktigt samarbete är framgångsreceptet.

Från det näraliggande stålverket anländer de långa ämnena i rostfritt stål till Varmvalsverket på Outokumpu i Avesta. Här valsas de i ett förparvalsverk och ett steckelvalsverk ut till plana band i rullar, allt för vidare bearbetning i Outokumpus kallvalsverk i Avesta och i Tyskland.

- Varmvalsverket är hjärtat i produktionen. Det är väldigt viktigt för hela Outokumpu att vi producerar som vi ska, och därmed spelar underhållet en avgörande roll, säger Magnus Thorslund, underhållschef varmvalsverket.

Målet för underhållet beskriver Magnus Thorslund väldigt enkelt: ”Outokumpus el- och mekreparatörer för akuta fel ska aldrig behöva vara här i varmvalsverket”. Allt ska fungera. Alltid.

Magnus Thorslund, Underhållschef vid Varmvalsverket på Outokumpu i Avesta
Magnus Thorslund, Underhållschef vid Varmvalsverket på Outokumpu i Avesta

Här gäller mycket förebyggande underhåll med många strategiska steg. Grunden är att varje störning ska byggas bort eller åtgärdas på annat sätt så att den inte dyker upp igen. Underlag för underhållsarbetet hämtas i datasystemet som innehåller både tidplaner för underhållet av all utrustning och statistik över alla åtgärder och insatser.

- Här ser vi hur utrustningen fungerat över tid, om vi har gjort förebyggande underhåll i rätt tid, om vi har gjort rätt insatser eller om vi behöver justera något i våra planer.

 Ett väl fungerande lagarbete och samarbete

Magnus Thorslund framhåller att arbetet bygger på ett väl fungerande samarbete mellan underhållsavdelningens 23 medarbetare. Alla är delaktiga, alla hjälps åt och all information sprids i gruppen. Till hjälp i underhållsarbetet har varmvalsverket också tecknat serviceavtal med ABB för drivsystem, styrsystem och motorer.

- Det fungerar mycket bra och vi vet att vi får assistans av ABB:s experter när det behövs. Dessutom är det bra att deras personal är bekanta med vår verksamhet med tanke på personsäkerheten. Den prioriteras alltid högst, vi gör alltid riskbedömningar inför ett arbete och det gäller också extern personal.

Kent Eriksson, säljingenjör ABB, inflikar att ABB:s servicetekniker regelmässigt besöker varmvalsverket sedan lång tid tillbaka.

- Vårt långvariga samarbete ger oss erfarenhet av Outokumpus verksamhet och vi kan anpassa våra tjänster och produkter efter deras behov. Med avtal kan vi båda parter planera in resurser och tid så det passar i deras produktion, det vinner alla på, säger Kent Eriksson.

Reservrotor för ökad trygghet

En extra stor roll har ABB fått i samband med problem med rotorerna till de två stora ASEA-motorerna som driver valsarna i förparet. Under lång tid har förparvalsverket haft en reservrotor, men vid ett haveri 2016 föddes behov av ännu en. ABB:s verkstad i Storvik hade kompetensen och fick uppdraget att bygga en ny rotor till de gamla likströmsmotorerna. Den levererades sommaren 2017. Ännu en rotor lämnades senare in till ABB Storvik för helrenovering. Men historien om rotorerna slutar inte där. Magnus Thorslund berättar om en julhelg med minimalt med helgfrid.

- Den 22 december 2017 larmade en rotor om dåliga isolationsvärden. Då valde vi att byta ut den direkt innan den gick sönder. Bytet innebar fullt jobb dygnet runt hela helgen utom själva julafton. ABB:s tekniker var med hela tiden, de ställde upp väldigt bra.

På annandagens eftermiddag var reservrotorn installerad i motorn och allt klart för fullgod produktion. Den larmande rotorn fick transport till ABB Storvik för reparation.

- Nu får vi extra driftsäkerhet med två rotorer i drift och två i reserv – en omlindad och en upputsad som nödreserv. Det känns tryggt.

Ständig underhållsutveckling

När det trots allt planerat underhållsarbete blir ett haveri är det dags för ett djupare steg i underhållsstrategin. Dags för haverianalys som driftsäkerhetsingenjören gör tillsammans med respektive processgrupp. Det innebär en större utredning för att ta reda på vad som gått fel och varför, allt för att kunna sätta in rätt åtgärder för att förhindra nya haverier. Men även om inget händer sitter de inte sysslolösa; det finns fler steg i underhållsstrategin.

- De senaste månaderna har inga större akuta händelser inträffat. Så då har vi börjat titta närmare på statistiken över störningar för att hitta dem som återkommer. Vad har gett problem i ugnar? I förparet? I haspel och steckel? Kan vi hitta och permanent åtgärda problemen så ger det ett bra bidrag till ökad tillgänglighet.

Ett kvalificerat detektivarbete med problemutredningar och ett professionellt förebyggande underhållsarbete. Varmvalsverkets underhållsavdelning har målet i sikte: högsta möjliga tillgänglighet och högsta möjliga produktkvalitet.

  • Jan Boije diskuterar dagens underhållsåtgärder med Magnus Thorslund
  • Samtliga serviceprotokoll lagras alltid i kundens myABB-portal
  • Magnus Thorslund, Underhållschef vid varmvalsverket på Outokumpu i Avesta
  • DC-motorer från ASEA
  • Marika Haarahiltunen och Ankie Nyman Stridh arbetar med helrenovering av en DC-rotor på ABB i Storvik
  • Hög precision och kvalitet i varje moment
  • Marika Haarahiltunen på ABB Motor- och generatorservice i Storvik
  • Marika och Ankie är ett av flera serviceteam som arbetar på motorverkstaden i Storvik

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp