Strategiskt partnerskap mellan ABB och Jämtkraft

Strategiskt partnerskap mellan ABB och Jämtkraft

Genom ett partnerskap mellan ABB och Jämtkraft (energibolag i Östersund), kan Jämtkraft förlänga livslängden på sina motorer och frekvensomriktare och möjliggöra cirkulär verksamhet.

ABB har levererat livscykeltjänster för motorer och frekvensomriktare som styr kritisk utrustning i Jämtkrafts energibolag i mer än 20 år. Utförda moderniseringstjänster förlängde utrustningens livslängd och bidrog till att undvika skrotning i förtid och minska avfallet genom att återanvända den befintliga infrastrukturen. Ett beprövat långsiktigt samarbete som resulterade i tecknandet av ett serviceavtal mellan Jämkraft och ABB.

Strategiskt partnerskap i över 20 år med ABB

Jämtkraft, ett innovativt, svenskbaserat energibolag med över 125 år på nacken, erbjuder förnybara energitjänster till privat- och företagskunder. Företaget inledde sitt strategiska partnerskap med ABB på 2000-talet genom att köpa ABB:s motorer och frekvensomriktare. Under de följande åren har Jämtkrafts förtroende för ABB som partner, bevisats genom att utföra tillförlitliga och proaktiva supporttjänster på plats, verkstadsreparationer och reaktiva tjänster, som resulterat i ett serviceavtal.

Livscykelhantering och moderniseringstjänster för ökad tillförlitlighet

ABB Motions tjänster för livscykelplanering hjälper kunderna att öka produktionskapaciteten, sänka energiförbrukningen och underhållskostnaderna samt förlänga livslängden på kritisk utrustning för att garantera att affärs- eller processmålen uppnås.

Under årens lopp har ABB Motions Service-team levererat skräddarsydda lösningar som har hjälpt Jämtkraft att förlänga livscykeln för motorer och frekvensomriktare, förbättrat deras prestanda och som ett resultat bidragit till deras hållbarhetsmål. De utförda moderniseringstjänsterna gjorde det möjligt för kunden att behålla den befintliga infrastrukturen och endast byta ut de ingående komponenterna. Detta bidrar till att undvika för tidig skrotning och minska avfallet, vilket resulterade i att ~10 ton koldioxidutsläpp sparades jämfört med ett fullständigt utbyte av utrustningen1. Som referens kan nämnas att detta motsvarar en bil som körs på bensin i ~57 000 km eller ~5 år.

ABB har varit vår pålitliga servicepartner i många år. De tjänster som erbjuds är skräddarsydda för våra driftskrav. Vi har till exempel genomfört nio ombyggnader av våra befintliga drivsystem för att föra dem in i den aktiva fasen av deras livscykel. Eftersom befintliga skåp användes för ombyggnationerna var det inga väsentliga ändringar av den nuvarande infrastrukturen. Detta minskade de totala utgifterna för moderniseringsprojektet, samtidigt som vi kunde genomföra det på ett mer hållbart sätt", säger Anders Gjerstad, automationsingenjör på Jämtkraft.

Digital övervakning förhindrar oväntade driftstopp

Sedan 2020 har Jämtkraft dragit nytta av ABB Ability™ Condition Monitoring för drivlinor på sina två drifter som en del av det skräddarsydda serviceavtalet som möjliggjorde bättre beslutsfattande för en smidig drift. Den digitala lösningen hjälper till att samla in alla data om drivningens prestanda, inklusive driftsparametrar och felhändelser. Tekniken levererar exakt information i realtid om drivningshändelser för att säkerställa att utrustningen är tillgänglig, tillförlitlig och underhållbar. Detta har hjälpt Jämtkraft att ligga steget före och identifiera eventuella fel innan de inträffar. Om ett fel upptäcks kommer ABB:s serviceteam att få fjärråtkomst till drivenheterna och felsöka dem.

ABB Ability™ Condition Monitoring, som nyligen installerades, gör det möjligt för oss att övervaka och utvärdera prestandan och driftförhållandena för vår utrustning och varnar oss för potentiella problem. Detta gör det möjligt för oss att enkelt planera underhåll, vilket gör att vi undviker oväntade driftstopp, oplanerade stopp och förlorad produktion", tillägger Anders Gjerstad.

1Baserat på interna ABB-beräkningar, utförda vid Corporate Research Center i Sverige.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp