ABB, dijital endüstrilere odaklı bir lider yaratıyor

Müşteri değeri ve hissedar kazancını artırmak için dijital endüstrilere odaklı, yalın, ve öncü adımlar atıldı.

- Güç Şebekelerinden çekilerek portföyü dijital endüstrilere odaklıyor

 • Güç Şebekelerinin Hitachi'ye devri, mevcut ortaklığı genişletiyor ve Güç Şebekelerinin piyasalara ve finansmana erişim kabiliyetini artırarak onu küresel bir altyapı lideri yapıyor.
 • Güç Şebekelerinin %100'üne karşılık 11 milyar dolarlık Kurumsal Değer, EV/op. EBITDA çarpanı 11,2x katına eşdeğerdir
 • Güç Şebekelerinin dönüşümüyle 2014 'den bu yana netleşen değer, operasyonel EBITA marjının iki katını içermektedir
 • Geçiş aşamasında ABB öncelikle, Güç Şebekelerinin net değerinin yüzde 19,9'unu elinde tutacak; bu, üzerinde anlaşılan Kurumsal Değerin yüzde 90'ındaki taban fiyatıyla adil piyasa değerindeki, önceden tanımlanmış yüzde 19,9 net değer üzerinden çıkış opsiyonu olarak satışın kapanmasından üç yıl sonra uygulanabilecektir.
 • Satışı kapatma işleminin 2020'nin ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir
 • ABB, hisse geri satın alımı veya benzer bir mekanizma üzerinden oluşacak hızlı ve etkili bir yolla, hissedarlar için %80,1'lik satıştan, yani tahmini 7,6-7,8 milyar Dolarlık nakit tahsilattan %100 kazanç beklemektedir.

- İş modeli ve yapısının yalınlaştırılması

 • Mevcut matris yapısına son verilecektir
 • İşkolları tamamen müşteriyle bire bir ilişki faaliyetleri ve işkolu işlevleri ve bölgeleri çerçevesinde çalışacak, böylece ABB'nin girişimciliğe dayalı iş kültürü geliştirilecektir.
 • İşkolları, deneyimli ülke yönetim kaynakları transfer edilerek güçlendirilecektir.
 • Satış işleminin kapanışından sonra, bölgesel İcra Kurulu görevleri dahil, mevcut ülke ve bölge yapıları sona erecektir.
 • Kurumsal faaliyetler Grup stratejisine, portföy ve performans yönetimine, sermaye dağılımına, temel teknolojilere ve ABB Ability™ platformuna odaklanacaktır

- Dört öncü işkolunun müşterilere göre biçimlendirilmesi

 •  Büyüyen cazip pazarlarda küresel çapta 1. veya 2. sıradaki tüm işkolları:

- Elektrifikasyon yönetiminde Tarak Mehta,
- Endüstriyel Otomasyon yönetiminde Peter Terwiesch,
- B&R ile Robotik'in benzersiz bir kombinasyonu olan Robotik ve İmalat Otomasyonu yönetiminde Sami Atiya,
- ABB'nin motorlar ve sürücülerde pazar lideri ürünlerini bir araya getiren Hareket Sistemleri işkolu yönetiminde Morten Wierod görev alacaktır; Wierod, 1 Nisan 2019'da İcra Komitesinde göreve başlayacaktır.

 • ABB Ability™ özelleştirilmiş dijital çözümler, ortak platformla sinerji yaratarak her işkolunda müşteri değerini öne çıkartacak
 • Atılan bu adımlar, ABB'yi dijital çözümlerde ve yapay zeka gibi gelişen teknolojilerde lider olarak konumlandıracaktır.

- Yeni ABB'nin finansal etkisi

 • Grup genelinde yılda 500 milyon dolarlık işletme maliyeti azaltma
 • Yaklaşık 500 milyon dolarlık operasyonel olmayan yeniden yapılandırma giderleri

 - Kapanış sonrası için tanımlanan yeni finansal çerçeve

 • Grubun yeni hedef çerçevesi
 • Sermaye dağılım önceliklerinde değişiklik yoktur
 • Hisse başına yükselen sürdürülebilir dağılıma göre kâr payı
 • ABB kapanış sonrasında hisselere kâr payı düzeyini korumayı istemektedir
 • ABB uzun dönemli “tek A” kredi notunu korumayı istemektedir
 • İşkolu hedefleri ve ileriye dönük finans raporları strateji güncellemesiyle birlikte açıklanacaktır

- 2018'in dördüncü çeyreği ve Tüm Yıl sonuçlarıyla birlikte 28 Şubat 2019'da açıklanacak strateji güncellemesi, ABB'nin yeni stratejisini, işkollarını ve finans raporlarını ortaya koyacaktır

ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer: “ABB global teknoloji öncüsü olarak yüz yıldan fazladır endüstriyel değişimin itici gücü konumundadır. Next Level stratejimizin bir sonucu olarak, işkollarımızın tümü, bugün ilgili piyasalarda 1. veya 2. sırada yer almaktadır. Beklenmedik teknolojik değişimlerin ve dijitalleşmenin yaşandığı bir dünyada, müşterilerimizi desteklemek için işimize, yalın ve yeniden biçimlendirici bir anlayışla odaklanmak zorundayız. Bugün attığımız adımlar, yeni ABB'yi, dijital endüstrilere odaklanmış bir lideri yaratacaktır” dedi.

“Güç Şebekeleri Hitachi'nin enerji altyapısındaki global liderliğini kuvvetlendirecek, aynı şekilde Hitachi de Güç Şebekeleri bölümünün bu alandaki dünya liderliğini pekiştirecektir. Bu işlemle birlikte, Güç Şebekelerinin son dört yıldaki dönüşümü sayesinde ürettiğimiz değeri gerçekleştiriyoruz. Hissedarlarımız, bu işkolunun  devredilmesiyle oluşan geri dönüşten doğrudan yararlanacaklardır. 2014'te ilan edilen ve üzerine inşa edilen ilk ortak girişim müşteriler ve global ekibimiz için devamlılık sağlayacaktır.”

“Günümüzün hızla değişen dünyasında rekabet edebilmek için mevcut matris yapımıza son veriyor, müşterilerle aramızdaki uzaklığı ortadan kaldırarak ve karar alma becerilerimizi hızlandırarak, işkollarımızı bütünüyle güçlendiriyoruz. Yeni biçimlendirdiğimiz ve her biri dünya lideri olan dört işkolumuzu, müşterilerimizle aynı safta buluşarak yapay zeka gibi gelişen teknolojilere daha fazla odaklanacak şekilde düzenliyoruz. İşkolu model ve yapımızı sürekli yalınlaştırmak, işkollarımızdaki büyüme ve verimliliğin artması için katalizör olacak. İşkollarımız, bugünkü ülke organizasyonlarından gelen deneyimli kaynakların transferiyle daha fazla desteklenecek.”

“Tüm bunlar ancak, bugün ABB'yi ABB yapan global ekibimizin bağlılığı sayesinde mümkün olacaktır. İnovasyon gücümüz, kapsayıcı kültürümüzle bir araya gelerek şirketimizi farklı kılan kuvvet olmaya devam edecek. Müşteri odaklılıkta daha ileri bir anlayışı hayata geçirecek, çalışanlarımıza cazip fırsatlar sunacak ve hissedarlarımıza değer üreteceğiz.”

ABB Yönetim Kurulu Başkanı Peter Voser, “Bugün yapılan açıklama ABB tarihinde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Teknolojimizi ve dünya genelindeki yetenek sahibi çalışanlarımızı temel alarak, dijital endüstrilere daha fazla odaklanacak, hissedarlarımıza, taahhüt edilen kar payı politikamız dahil, rekabetçi kazançlar sağlayacağız. ABB'nin son beş yıl içindeki planlı uygulama statejisi, işkollarımızın hızla değişen dijital endüstrilerde rekabet edeceği ve kârlı büyüme sağlayacağı temeli oluşturmaktadır.” dedi.

“Güç Şebekelerinin karlılaştırılması için gereken eylemlerin en iyi şekilde ABB içinde başarılacağını daha önce net biçimde belirtmiştik. Bu adımın tamamlanmasını takiben Güç Şebekelerini yeniden ele aldık ve işkolunun ileriye dönük gelişimi bakımından en iyisinin, Hitachi ile birleşimi olacağına karar verdik. Yeni ABB, geleceği yazmak için, dijital endüstrilerde müşteri odaklı teknoloji lideri olarak konumlandırılacaktır.”

Güç Şebekelerinin devriyle portföyümüzü dijital endüstrilere odaklıyoruz

ABB bugün Hitachi'nin, ABB'nin Güç Şebekeleri işkolunu satın alacağını duyurdu, bu, Hitachi ile olan mevcut ortaklığın genişlemesi anlamına geliyor. Üzerinde uzlaşılan satın alma fiyatı Güç Şebekeleri bölümünün %100'üne karşılık 11 milyar Dolar Kurumsal Değerdir. Bu da kurumsal maliyetler öncesinde EV/op. EBITDA çarpanı 11,2x ile eşdeğerdir. ABB ilk başta Güç Şebekelerinin %80.1'inin satışından yaklaşık 9.1 milyar Dolar kredilendirilmiş bedel elde edecektir. Buna satış öncesi net borçlanma (transfer edilen nakitten arındırılmış firma içi borç), bir kerelik işlem ve ayrılma ile ilgili maliyetler ve nakit olarak vergilendirme ile ilgili giderler dahildir.

Enerji altyapı sektörünün hızla değiştiği, müşterilerin farklılaştığı, finansman ihtiyacının ve kamu yönetim etkisinin arttığı bir dünyada ABB, Güç Şebekelerine sahip olacak en iyi şirketin Hitachi olduğunu düşünmektedir. 2014'ten bu yana, stabil ve uzun dönemli bir şirket sahibi olarak Hitachi, ABB ile güçlü bir iş ortaklığı geliştirerek, gerek yeni ve büyüyen pazarlara, gerekse finansmana ulaşarak, işkolunu daha da kuvvetli hale getirecektir. Hitachi, ABB'nin daha önce oluşturduğu sağlam temel üzerinde yükselerek Güç Şebekelerine, gelişiminin bir sonraki aşamasında ivme kazandıracaktır.

Güç Şebekeleri ABB'nin sahipliği altında 2014'ten bu yana önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Son sonuçlar (2018 üçüncü çeyrek) marjın iki katından fazla olmak üzere hedef marj koridorunda bulunmaktadır ve ard arda altı çeyrekte üçüncü taraf bazlı pozitif sipariş gelişimi kaydedilmiştir.

ABB başlangıçta, daha rahat bir geçiş süreci için ortak girişim net varlığı hissesinin yüzde 19,9'unu elinde tutacaktır. İşlem sözleşmesi kapsamında, ABB'nin elinde tuttuğu yüzde 19,9'luk hisseden çıkışı için, kapanış işleminden üç yıl sonra, ve adil piyasa değerindeki taban fiyatı, uzlaşılmış Kurumsal Değerin yüzde 90'ı olarak uygulanmak üzere, önceden tanımlanmış bir opsiyon bulunmaktadır.

 • Ortak girişimin genel merkezi İsviçre'de bulunacak, Hitachi, işkolu sürekliliğini sağlamak amacıyla yönetim ekibini muhafaza ederek çalışmaya devam edecektir.
 • 2018 dördüncü çeyreğinden işkolunun kapatılmasına kadar ABB, Güç Şebekelerini faaliyeti durdurulan işkolu olarak raporlayacaktır. Bunun sonucunda ABB üstlenilen maliyet veya biçimlendirilmiş diğer maliyetlerle bağlantılı olarak 350-400 milyon Dolar maliyet kaydı yapacaktır, ki şu anda bir kısmı, büyük ölçüde Güç Şebekeleri baz maliyeti olarak kaydedilmiş bulunmaktadır. Bunlar ABB'nin kurumsal ve diğer operasyonel EBITA çerçevesinde tanınacaktır. ABB bu maliyetlerin büyük bölümünü, anlaşmalı kapatma yoluyla Güç Şebekelerine geri aktararak gidermeyi tahmin etmektedir. ABB, 2018'in dördüncü çeyreğinde, ağırlıklı olarak, asli olmayan kurumsal ve diğer operasyonel EBITA çerçevesinde raporlanan eski EPC trafo merkezi işkoluyla bağlantılı yaklaşık 200 milyon Dolar gider beklemektedir.
 • ABB, bir kerelik ve operasyonel olmayan ticari işlem ve ayrılma bağlantılı 500-600 milyon Dolarlık bir maliyet çıkacağını tahmin etmektedir. ABB nakit vergi etkisiyle bağlantılı 800-900 milyon Dolar öngörmektedir. Satın alma işleminin 2020'nin ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir ve düzenleyici merci onaylarına ve kapatma koşullarının yerine gelmesine bağlıdır. ABB, hisse geri satın alımı veya benzer bir mekanizma üzerinden oluşacak hızlı ve etkili bir yolla, hissedarlara %80,1'lik satıştan, yani tahmini 7,6-7,8 milyar Dolarlık nakit tahsilattan %100 kazandırmak istemektedir.

İş modeli ve yapısının yalınlaştırılması

1 Nisan 2019’da yürürlüge girmek üzere ABB, mevcut matris yapısına son vererek organizasyonel yapısını yalınlaştıracak, böylece müşterilere daha iyi hizmet sunmak üzere dört öncü işkolunu güçlendirmiş olacak, öte yandan sorumlulukları yükseltecek ve verimliliği arttıracaktır.

ABB'nin yeni organizasyonu her işkoluna; ürünler, fonksiyonlar, Ar-Ge ve bölgelerde tam operasyonel sahiplik sağlayacaktır. İşkolları, müşterilerle ilişkide tek arayüz olacak, yakınlık ve hız en yüksek seviyeye çıkartılacaktır.

Kurumsal merkezi yapı düzenlenecektir. ABB'nin değerleri kılavuzluğunda, grubun uzun vadeli vizyon ve stratejisini belirleyecektir. Sermaye dağılımını, portföy ve performans yönetimini, ABB Ability™ temel teknolojilerini, ABB markasını ve insana yatırımı yönlendirecektir. Yalınlaştırma sürecinin asli ayağı olarak, bölgesel İcra Kurulu görevleri dahil olmak üzere, mevcut ülke ve bölge yapılarına, satın alma işleminin tamamlanmasıyla son verilecektir. Ülke düzeyindeki mevcut kaynaklar yeni işkollarına güç katacaktır. ABB grup genelinde işletme maliyetlerinde orta vadede yıllık toplam 500 milyon Dolar azalma beklemektedir. Operasyonel olmayan yeniden yapılanmayla bağlantılı olarak, önümüzdeki iki yıl içinde üstlenilmek üzere yaklaşık 500 milyon Dolar maliyet beklenmektedir.

Dört öncü işkolunun müşterilere uygun biçimlendirilmesi

ABB müşteri odaklı, girişimci dört işkolu biçimlendirecektir: Elektrifikasyon, Endüstriyel Otomasyon, Robotik ve İmalat Otomasyonu, ve Hareket Sistemleri. Her işkolu cazip pazarlarda, güçlü ve ayrı yönetimlerle 1 veya 2 numaralı oyuncu olacaktır. ABB'nin bilgi altyapısı, birinci sınıf mühendisliği ve teknoloji uzmanlığı, bu dört işkolunu, daha fazla müşteri değeri üretmek üzere, iyi konumlandırarak yenilikçi ürün ve çözümleri sunacaktır. ABB'nin yönelebileceği pazar her yıl yüzde 3,5-4 büyüyerek 140 milyar Dolar artmakta, 2025'te 550 milyar Doları bulması beklenmektedir.

ABB'nin ortak dijital platformu ABB Ability™ temel alınarak, işkolları müşteriye özel dijital çözümler sunacak ve daha fazla müşteri değeri üretecek. ABB Ability™, yapay zeka ve buna dayalı güçlü yazılım ürünleri gibi gelişen teknolojilere dayanarak, hızla değişen endüstriyel dünyada müşterilerinin giderek artan dijital çözüm taleplerini karşılayacaktır.

Elektrifikasyon güvenli, akıllı ve sürdürülebilir elektrifikasyonun geleceğini yazmak

Mevcut işkolu, trafo merkezinden sokete, kapsamlı bir yenilikçi ürün, dijital çözüm ve servis portföyü sunacaktır. Dünya pazarındaki 2 numaralı konumuyla, işkolunun yöneleceği piyasa, şu anda 160 milyar Dolarlık ve uzun vadede yıllık yaklaşık yüzde 3 büyüyecek. Yenilenebilir enerjiler, e-mobilite, veri merkezleri ve akıllı binalar gibi hızla büyüyen müşteri segmentlerinin elektrifikasyon işkoluna etkisi büyük olacaktır. İşkolunu, Elektrifikasyon Ürünleri bölümünün şu anki başkanı Tarak Mehta yönetecek. Elektrifikasyon işkolunun, 30 Haziran 2018'de satın alınan GEIS’ten sonraki dönemin tahmini genel katkısı da dahil, on iki aylık dönemde 2018 Eylül sonuna kadar yaklaşık 13 milyar Dolar ciro elde etmesi bekleniyor.

Endüstriyel Otomasyon – güvenli ve akıllı operasyonların geleceğini yazmak

Yeniden biçimlendirilen işkolu, müşterilerine süreçlerini güvenli ve enerji-verimli şekilde yönetmelerini sağlayan, daha fazla otonom özellik taşıyan yenilikçi tam kapsamlı çözümler sunacaktır. Endüstriyel Otomasyon işkolunda, ABB'nin endüstriye özgü entegre otomasyonu, elektrifikasyon ve dijital çözümler, kontrol teknolojileri, yazılım ve gelişmiş hizmetler kadar, ölçüm ve analiz, denizcilik ve turbo şarj ürünleri de bulunacaktır. Endüstriyel Otomasyon küresel pazarda 2 numara olacaktır. İşkolunun yöneleceği 90 milyar Dolarlık pazarın uzun vadede yıllık ortalama yüzde 3-4 büyüyeceği tahmin ediliyor. İşkolunu, hali hazırda Endüstriyel Otomasyon bölümü başkanı olarak görev yapan Peter Terwiesch yönetecek. Endüstriyel Otomasyonun on iki aylık dönemde 2018 Eylül sonuna kadar yaklaşık 7 milyar Dolar ciro elde etmesi bekleniyor

Robotik ve İmalat Otomasyonu – esnek üretimin ve akıllı makinelerin geleceğini yazmak

Yeni biçimlendirilen işkolu, özellikle, büyük bir kısmı B&R’dan gelen, makine ve fabrika otomasyon çözümleri ile piyasadaki en kapsamlı robotik çözümleri ve robotik uygulamaları ürün gruplarını biraraya getirecek. İşkolu robotikte dünyada 2, hızlı büyüyen ve önemi artan Çin pazarında ise 1 numaralı konumda olacaktır. İşkolunun yöneleceği pazarın büyüklüğü şimdiden 80 milyar Dolardır ve uzun vadede yıllık ortalama yüzde 6-7 artış göstermesi beklenmektedir. İşkollarının dijital çözümleri ve servisleri müşterilere daha fazla güvenlik, verimlilik, operasyon süresi ve hız sağlamakta; müşterilerin esnek ve entegre üretim çözümleri konusunda giderek artan taleplerini karşılamaktadır. Robotik ve İmalat Otomasyonu, şu anda Robotik ve Hareket Sistemleri bölümü başkanlığını sürdüren Sami Atiya tarafından yönetilecektir. Robotik ve İmalat Otomasyonu’nun on iki aylık dönemde Eylül 2018 sonuna kadar yaklaşık 4 milyar Dolar ciro yapması bekleniyor.

Hareket Sistemleri – akıllı hareketin geleceğini yazmak.

İşkolu, müşterilerine elektrik motorları, generatör, sürücü, servis ve entegre dijital güç aktarım çözümlerinden oluşan geniş kapsamlı yenilikçi bir ürün portföyü sunacaktır. Hareket, her yıl ortalama yüzde 3 civarında büyüyen 80 milyar Dolarlık bir pazar içinde, kurulu en büyük sisteme sahip, dünya genelinde 1 numaralı oyuncu olacaktır. İşkolu, şu anda Sürücüler İş Birimi Yöneticisi olan Morten Wierod tarafından yönetilecektir. Wierod 1 Nisan 2019'da İcra Kurulu üyesi olacaktır. Hareket Sistemleri işkolunun, on iki aylık dönemde Eylül 2018 sonunda yaklaşık 6 milyar Dolar ciro yapması bekleniyor.

Cazip finansal profil

ABB işkollarının ticari kalitesinde iyileşme, yüksek katma değerde çözümlere ağırlık vererek ve büyük siparişlerde dalgalanmanın azalmasını sağlayarak, hızlı büyüyen pazarlarda daha çok etki ve dijital çözümler, yazılım ve servisler üzerinden elde edilen cirolarda daha fazla artış ortaya koyacaktır.

ABB'nin yatırım önerisi yeni bir orta vadeli grup hedefi çerçevesinde yansıtılmıştır:

 • yıllık yüzde 3-6 kıyaslanabilir ciro büyümesi
 • yüzde 13-16 operasyonel EBITA marjı
 • yüzde 15-20 Kullanılan Sermayenin Getirisi (ROCE)
 • yaklaşık yüzde 100 net gelirin nakde dönüşümü ve
 • ciro artışının üzerinde Temel EPS artışı

ABB'nin, 30 Haziran 2018'de GEIS firması alındıktan sonraki dönemin tahmini genel katkısı dahil, Güç Şebekelerinden gelen katkı hariç, on iki aylık dönemde 2018 Eylül sonuna kadar yaklaşık 29 milyar Dolar ciro elde etmesi bekleniyordu.

Sermaye dağılımı

ABB'nin sürdürülebilir sermaye dağılımı öncelikleri değişmedi, şöyle ki:

 • cazip kazançlardan verim almak amacıyla organik büyümeye, Ar-Ge'ye ve sermaye giderlerine kaynak ayırmak
 • sürdürülebilir kâr payında artış
 • değer yaratan satın almalar
 • hissedarlara ek nakit kazandırmak

Güç Şebekelerinden çekilme süreci tamamlanınca ABB hızlı ve etkili bir yolla hissedarlara nakit tahsilattan yüzde 100 kazandırmak ve sürdürülebilir kâr payında artış politikası uygulamaya niyetlidir. ABB, işkolunun kapatılması sonrasında hisse başına kâr payı düzeyini korumaya niyetlidir ve uzun dönemli “tek A” kredi notunu korumayı amaçlamaktadır.

Strateji güncellemesi

ABB, 2018 dördüncü çeyreği sonuçları yanında bir strateji güncellemesi yapmaya niyetlidir. Strateji güncellemesinde, ABB'nin dört işkolu alanındaki liderleri ve yönetim ekipleri, pazarlarını, stratejilerini, işkollarını ve hedeflerini ayrıntılı olarak ortaya koyacaklardır.

Revize edilen tarihler

Bu köklü değişimlerin ışığında, ABB duyurulan tarihleri şu şekilde değiştirmiştir:

 • 2018 Dördüncü Çeyrek ve Mali Yıl sonuçları: 28 Şubat 2019
 • 2019 Birinci Çeyrek ve Yıllık Genel Toplantı: 2 Mayıs 2019

ABB’nin mali danışmanı Credit Suisse AG ve Dyal Co. LLC, hukuk danışmanı Freshfields Bruckhaus Deringer LLP’dir.

Daha fazla bilgi için

Bugünkü duyuru hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ABB.com/writing-the-future sayfasını inceleyin.

ABB bugün Orta Avrupa Saatiyle (CET) 10:00'da (BST 9:00, EDT 4:00) bir basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantıya https://swisscomstream.ch/abb/20181217/en adresinden webcast ile ulaşılabilir

ABB analistler ve yatırımcılar için Orta Avrupa Saatiyle 14:00'te (GMT 13:00, EST 8:00) bir konferans bağlantısı yapacaktır. Bağlantıya https://swisscomstream.ch/abb/20181217/en adresinden webcast yoluyla ulaşılabilir

Etkinliğe konferans bağlantısından ulaşılabilir. Katılmak isteyenlerin çağrı başlamadan 10 dakika önce telefon etmeleri gerekmektedir. Analist ve yatırımcı konferansı çağrı numaraları şöyledir:
İngiltere +44 207 107 0613
İsveç +46 8 5051 0031
Diğer Avrupa ülkeleri, +41 58 310 5000
ABD ve Kanada +1 866 291 4166 (ücretsiz) veya +1 631 570 5613 (uzun mesafe ücretli)
Hatlar çağrının başlamasından 10-15 dakika önce açılacaktır.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) kamu, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterilerine  güç şebekeleri, elektrifikasyon ürünleri, endüstriyel otomasyon ve robotik ve hareket alanlarında küresel hizmet sunan öncü bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geleneğini sürdüren ABB bugün, iki belirgin değer önerisiyle sanayide dijitalleşmenin geleceğini yazıyor: Herhangi bir santraldan herhangi bir prize elektrik getirmek ve doğal kaynaklardan bitmiş ürüne kadar endüstrileri otomatikleştirmek.  Tam elektrikli uluslararası FIA motor sporları sınıfı olan Formula E'nin isim ortağı ABB, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere e-mobilitenin sınırlarını zorlamaktadır. ABB 100’den fazla ülkede yaklaşık 147,000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. new.abb.com/tr

Bu bilgiler, AB Pazarında Kötüye Kullanma Yönetmeliğine göre, ABB'nin kamunun takip etmesini sağlamaya mecbur olduğu bilgilerdir. Bilgiler, aşağıda belirtilen bağlantı kişisinin ajansı üzerinden yayınlanmak üzere, 17 Aralık 2018'de, Orta Avrupa Saatiyle 7:00'de gönderilmiştir.

İleriye yönelik bilgiler hakkında önemli not

Bu basın bülteninde ileriye yönelik bilgi ve belirlemeler ile şirketimizin genel görünümüne ilişkin başka belirlemeler bulunmaktadır. Bu belirlemelerde, küresel ekonomik koşullar, ABB Şirketi için önemli pazarlar oluşturan bölge ve endüstrilerin ekonomik koşulları gibi, ileriye yönelik performansımızı etkileyebilecek faktörler hakkında mevcut beklentiler, tahminler ve projeksiyonlar temel alınmıştır. Bu beklentiler, tahminler ve projeksiyonlar genellikle, "beklemek", "inanmak/düşünmek/istemek", "tahmin etmek", "öngörmek", "hedefler", "planlar", "gibi görünmek", "niyetli olmak", "amaçlamak", "çerçevesinde" gibi kelimeler veya benzer ifadeler içeren belirlemelerle tanımlanabilir. Öte yandan, çoğu bizim kontrolümüz dışında olan pek çok risk ve belirsizlik de bulunmaktadır ve bunlar gerçek sonuçlarımızın, bu basın bülteninde yer alan ileriye yönelik bilgi ve belirlemelerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir ve koyduğumuz hedeflerin herhangi birine veya tümüne ulaşabilmemize etki edebilir. Böyle farklara neden olabilecek önemli faktörler arasında, küresel ekonomik ortam ve politik koşullardaki dalgalanmayla bağlantılı iş riskleri, uyumluluk faaliyetleriyle bağlantılı maliyetler, yeni ürün ve hizmetlerin pazara kabulü, resmi düzenlemeler ve döviz kurlarındaki değişmeler ve diğer unsurların yanısıra, ABB Şirketinin ABD Sermaye Piyasası Kurumuna Form 20-F Yıllık Rapor başvurularının zaman zaman tartışılabilmesi gibi başka faktörler de bulunmaktadır. ABB Şirketi her ne kadar, ileriye dönük herhangi bir belirlemesinde yansıttığı beklentilerini makul varsayımlara dayandırdığına inansa da, bu beklentilerin gerçekleşeceğinin hiçbir garantisi yoktur.

Planlanmış değişiklikler, yereldeki çalışan temsilcilerinin/çalışanların ilgili angajman süreçlerine bağlı olabilir. ABB bu türden herhangi bir yasal yükümlülüğe tamamen saygı gösterecektir.

 • Endnotes

  1. EV/LTM operasyonel EBITA çarpanı, operasyonal EBITA kurumsal maliyetler öncesinde, on iki aylık periyodun 2018 üçüncü çeyreği sonundan alınan sonuçlara göre hesaplanmıştır
  2. 2014 operasyonel EBITA marjı Güç Şebekeleri eski portföy yapısına göre hesaplanmıştır
  3. Düzenleyici merci onaylarına ve kapatma koşullarının yerine gelmesine bağlıdır
  4. İleriye dönük bir kerelik ticari işlem ve ayrılmayla bağlantılı tahmini 500-600 milyon Dolar maliyet ve 800-900 milyon Dolar nakit vergi çıkışı. 2,7 milyar Dolar net kaldıraç (transfer edilen net nakdin şirketlerarası kredisi) ve yaklaşık 0,3 milyar Dolar vergi sonrası fonsuz emeklilikler ve diğer yükümlülükler dahil toplam kurumsal değer olarak yaklaşık 3,0 milyar Dolarlık düzeltme.
  5. İleriye dönük bir kerelik ticari işlem ve ayrılmayla bağlantılı tahmini 500-600 milyon Dolar maliyet ve 800-900 milyon Dolar nakit vergi çıkışı. 2,7 milyar Dolar net kaldıraç (transfer edilen net nakdin şirketlerarası kredisi) ve yaklaşık 0,3 milyar Dolar vergi sonrası fonsuz emeklilikler ve diğer yükümlülükler dahil toplam kurumsal değer olarak yaklaşık 3,0 milyar Dolarlık düzeltme.
  6. İleriye dönük bir kerelik ticari işlem ve ayrılmayla bağlantılı tahmini 500-600 milyon Dolar maliyet ve 800-900 milyon Dolar nakit vergi çıkışı. 2,7 milyar Dolar net kaldıraç (transfer edilen net nakdin şirketlerarası kredisi) ve yaklaşık 0,3 milyar Dolar vergi sonrası fonsuz emeklilikler ve diğer yükümlülükler dahil toplam kurumsal değer olarak yaklaşık 3,0 milyar Dolarlık düzeltme.

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp