2021 Üçüncü Çeyrek Sonuçları

2021 Üçüncü Çeyrek Sonuçları

Güçlü talep ve tedarik zincirindeki sınırlamalar gelirleri etkiledi

SIX Swiss Exchange İsviçre Borsası Kurallarının 53. Maddesi uyarınca Özel Duyuru

  • Siparişler $7,9 milyar, +%29; karşılaştırılabilir1 +%26
  • Gelirler $7,0 milyar, +%7; karşılaştırılabilir +%4 
  • Operasyonlardan elde edilen kar $852 milyon; marj %12,1
  • Operasyonel EBITA $1.062 milyon; marj %15,1
  • Temel hisse başı kazanç EPS $0,33; -%852
  • İşletme faaliyetlerinden nakit akışı $1.104 milyon; devam eden işletme faaliyetlerinde nakit akışı $1.119 milyon
ÖNEMLİ NOKTALAR 

DEĞİŞİM DEĞİŞİM
(Aksi belirtilmedikçe milyon dolar üzerinden) Q3 2021 Q3 2020 US$ Karşılaştırılabilir1 9M 2021 9M 2020 US$ Karşılaştırılabilir1
Siparişler 7,866 6,109 %29 %26 23.611
19.509
%21
%16
Gelirler 7,028 6,582 %7 %4 21.378 18.952 %13 %8
Brüt Kar 2,294 1,834 %25
7.070 5.731 %23
    Gelirlerin yüzdesi olarak %32.6 %27.9 +4.7 puan
%33,1 %30,2 +2,9 puan
Operasyonlardan elde edilen kar 852 71 n.a.

2.743 1.015 %170
Operasyonel EBITA1 1,062 787 %35 %323 3.134 2.074 %51 %433
    Operasyonel gelirlerin yüzdesi olarak1 %15.1 %12.0 +3.1 puan

%14,6 %10,9 +3,7 puan
Devam eden operasyonlardan
elde edilen kar (kayıp), vergiler hariç
687 (503) n.a.
2.027 218 %830
ABB’ye isnat edilebilir net kar 652 4,530 -%86
1.906 5.225 -%64
Temel hisse başı kazanç ($) 0.33 2.14 -%852
0,95 2,45 -%612
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı4 1,104 408 %171
2.310 511
%352
Devam eden işletmelerde işletme
faaliyetlerinden nakit akışı
1,119 398 %181
2.305 650 %255

1“Non-GAAP” hesapların mutabakatı için ekteki Q3 2021 Financial Information içinde yer alan “supplemental reconciliations and definitions” konusuna bakın.
2 EPS büyüme oranları, yuvarlatılmamış miktarlar kullanılarak hesaplanır.
3 Sabit para birimi (portföy değişiklikleri için ayarlanmamıştır).
4 Bu rakam hem devam eden hem de durdurulan faaliyetlerin toplamını yansıtır. 

“Bu çeyrekte, zor bir tedarik zinciri ortamı karşısında iyi bir marj elde ettiğimiz için memnunum. Nakit üretimi açısından çok güçlüydük ve bu sayede hem organik büyümenin hem de satın almaların desteklenmesi ve hissedarların ödüllendirilmesi için bilançomuzda yeterli alan yarattık.”

Björn Rosengren, CEO

CEO’nun özeti

Üçüncü çeyrek, bir yandan siparişlerin artmasını sağlayan yüksek düzeyde taleplerin bulunduğu, diğer yandan da tedarik zincirindeki sıkışıklıklar nedeniyle gelirlerimizin beklenenden daha fazla etkilendiği karmaşık bir tablo çizdi. Ancak yine de temelde hem operasyonel kazançları hem de marjımızı iyileştirdik, güçlü nakit akışları sağladık, portföy düzenlemelerinde aşama kaydettik ve bazı önemli ürünlerin lansmanını gerçekleştirdik.

Siparişler, önceki yıla göre %29 (%26 karşılaştırılabilir) oranında arttı. Kabul ettiğimiz siparişlerin arkasında gerçek bir talebin mevcut olduğunu tespit etmek için bilinçli bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz, fakat çeşitli sınırlamaların bulunduğu mevcut tedarik zinciri ortamında, gelecekteki teslimatlarını güvence altına almak adına ihtiyatlı siparişler veren belirli bir müşteri kitlesinin var olduğunu varsaymak da doğru olacaktır. Bütün iş kolları çift haneli büyüme oranları yakaladı ve tüm segmentler ve bölgeler olumlu gelişmeler kaydetti. Sıralı olarak, temel müşteri faaliyeti Amerika'da bir miktar arttı, Avrupa'da azaldı ve Çin'de sabit kaldı.

Müşteri teslimatlarının gecikmesine sebep olan tedarik zincirindeki sınırlamalar, gelirleri aksattı. Bu, öncelikle en somut hali Elektrifikasyon ve Robotik ve İmalat Otomasyonu kollarında gözlenen etkiyle birlikte genel tedarik zinciri kapsamındaki yarı iletkenler ve dengesizliklerle ilgiliydi. Gelirler %7 oranında artış gösterdi (%4 karşılaştırılabilir).

Operasyonel EBITA önceki yıla göre %35 oranında arttı ve marj ise 310 baz puan değerinde artarak %15,1’e ulaştı. Ancak bu iyileşme, önceki yıla ait sonuçlarda yer alan geçici olumsuz kalemlerin ortadan kalkmasından, iş kollarının birçoğunda görülen olumlu gelişmeden ve cari çeyrekteki sıra dışı düzeyde düşük kurumsal maliyetlerden yararlandı.

Önceki yıla göre iki kattan fazla artarak 1,1 milyar ABD dolarına ulaşan güçlü bir nakit akışını yakaladığımız bir başka çeyreğin sonuçlarını bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bilançomuz, 0,5’lik bir net borç/EBITA oranına sahip ve oldukça güçlü görünüyor.

Aktif portföy yönetimi stratejimiz doğrultusunda dönem içerisinde çeşitli elden çıkarma ve satın alma işlemlerini duyurduk. Mekanik Güç Aktarımı divizyonunu (Dodge) 2,9 milyar ABD doları değerinde nakit karşılığında elden çıkarmayı kabul ettik ve anlaşmanın bu yılın bitiminden önce tamamlanmasını bekliyoruz. Robotik ve İmalat Otomasyonu, alanında lider bir küresel otonom mobil robot (AMR) üreticisi olan ASTI Mobile Robotics Group’u (ASTI) satın aldı. Bu anlaşma, lojistik ve depo otomasyonu gibi alanlarda görülen potansiyelin yakalanması yolunda bize destek olacak. Bunun yanında diğer portföy faaliyetlerinde de aşama kaydediyoruz.

E-mobilite iş kolunun dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj ünitesi olan Terra 360’ın lansmanını gerçekleştirdiğini görmekten büyük bir mutluluk duydum. Ünite, dinamik güç dağılımı ile piyasada aynı anda dört aracı şarj etmek üzere tasarlanmış tek şarj ünitesi olma özelliğini taşıyor. Maksimum 360 kW’lık bir çıkışa sahip olmasının yanında herhangi bir elektrikli arabayı 15 dakika veya daha kısa sürede tamamen şarj edebiliyor. Bu, elektrikli araç şarjı alanında bir lider olarak konumumuzu daha da güçlendirecek.

Madencilik sektörü odaklı ancak yine de benzer olan bir başka konu ise Proses Otomasyonu iş kolunun, enerji kullanımının izlenmesi ve optimize edilmesi de dahil olmak üzere tamamen elektrikli madenciliği kolaylaştıran bir teknoloji portföyü içeren ABB Ability™ eMine’ı piyasaya sürmesiydi. Portföy, 2022 yılından itibaren nakliye kamyonları için yüksek güçlü elektrik şarjı imkanı sağlayan ABB Ability™ eMine FastCharge’ı da içerecek. Buna ek olarak dizel tüketimini %90’a kadar azaltabilen ABB Ability™ eMine Trolley System de portföye dahil edildi.

Ayrıca, 0 ile 5 arasında bir ölçekte değerlendirilen FTSE4Good Endeks Serisine toplamda 4,2 puanla (en iyi puan 5) dahil olarak sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarımız sayesinde büyük bir takdir topladık. Endekse göre dünya çapında en iyi performans gösterenlerin arasında ve sektör ortalamasının üzerinde yer alıyoruz.

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO

Genel Bakış

ABB, tedarik zincirindeki kısıtlamaların 2021 yılının dördüncü çeyreğinde müşteri teslimatlarını etkilemeye devam edeceğini öngörüyor. Karşılaştırılabilir gelir artışının, genel olarak üçüncü çeyrek ile benzer olacağı tahmin ediliyor.

Ardından, geçmişte tanık olduğumuz modele uygun olarak Operasyonel EBITA marjının dördüncü çeyrekte düşüş göstermesi bekleniyor.

ABB, 2021 yılının tamamına yönelik olarak %6-8’lik karşılaştırılabilir bir gelir artışı (güncellenmeden önce %10’un hemen altındaydı) bekliyor ve gelir artışı, yıl sonuna doğru tedarik kısıtlamaları nedeniyle aksatılmış durumda.

2021 yılında ABB, 2020’den başlayarak 2023 operasyonel EBITA marjının %13-16 aralığının üst yarısı hedefine ulaştırılması için güçlü bir iyileşme bekliyor.

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp