Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Erklæring om mangfold og inkludering

Du kan se denne siden i:

Mangfold og inkludering hjelper oss til å levere kraft og produktivitet.


I ABB jobber vi kontinuerlig for å løse noen av de største globale utfordringene i vår tid. Dette er bare mulig takket være våre dyktige kolleger  som hver dag jobber for en bedre fremtid.  Vår framgang er avhengig av at vi klarer å skape en mangfoldig og inkluderende kultur hvor alle føler seg velkomne .En slik kultur gjør oss sterkere sammen og er svært viktig for at vi skal lykkes. I denne kulturen ønskes individuelle forskjeller velkommen og vi står alle samlet for å utforme vår fremtid sammen.

Mangfold støtter innovasjon og suksess, men vi ønsker å gå lenger. I ABB setter vi pris på ulike måter å tenke og handle på, ulike kvaliteter og ferdigheter, ulike erfaringer og bakgrunner. Vi setter pris på dette fordi vi er opptatt av å være inkluderende, erkjenne og respektere alle aspekter av forskjellighet.

Hvordan kan vi sette dette ut i praksis?


Vi bygger de rette strukturene, skaper de rette strategiene og iverksetter de rette tiltakene. Deretter måler vi effekten og setter oss enda mer ambisiøse mål.

Som en del av vårt arbeid, refererer vi de prinsipper som er skissert her:
  • The Organization for Economic Cooperation and Development's Guidelines for Multinational Enterprises
  • The International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles, and
  • The United Nations Universal Declaration of Human Rights

For å finne ut mer om de sentrale elementer i vår strategi, vennligst se: