Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Personvernerklæring

Du kan se denne siden i:

Personvernerklæring for registering av jobbsøkere

ABB respekterer dine personvernrettigheter

Dine personvernrettigheter har høy prioritet i ABB. Denne erklæringen forklarer hvorfor og hvordan vi samler data om deg, hvordan vi behandler opplysningene, og hvilke rettigheter du har med hensyn til dine personopplysninger.

 

Dine personopplysninger

ABB er ansvarlig for dine personopplysninger. Med ABB menes ABB Ltd med alle datterselskaper. For de forhold som omfattes av personvernloven vil behandlingsansvarlig være den ABB-enhet du søker stilling hos. For ytterligere informasjon om ABBs enheter, klikk her. Denne personverneklæringen gjelder for alle disse selskapene.

Vi har mottatt dine personopplysninger via ABBs jobbsøkerportal.

I enkelte tilfeller har vi også samlet dine opplysninger indirekte, via tredjepartselskaper, for eksempel byråer som tilbyr bakgrunnssjekk, rekrutteringsselskaper som du har benyttet til din jobbsøknad og andre som tilbyr administrative tjenester.

I noen tilfeller vil vi også samle personopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, som jobb- og stillingsorienterte sosiale nettverkstjenester (for eksempel LinkedIn, Glassdoor) og fra karrieremesser.

Personvernombud

ABBs Personvernombud kan kontaktes på følgende e-postadresse: privacy@abb.com.

Hva vi trenger

Vi samler og bruker dine personopplysninger i forbindelse med ansettelsesprosessen i ABB. Til dette formålet kan vi innhente følgende typer av personopplysninger:

Personlige opplysninger og identitet, som navn, alder, fødselsdato, privat- og jobbadresse, privat telefonnummer, privat e-postadresse eller andre kontaktdetaljer, fødested, bilde og statsborgerskap.

Opplysninger om kompetanse og erfaring, som kvalifikasjoner og sertifiseringer, nåværende og tidligere stillinger, utdannelse og kurs, resymé/CV, vitnemål og arbeidsprestasjoner, i noen tilfeller kontaktopplysninger til referanser og resultater fra ferdighetsevalueringer og intervjuevalueringer/tilbakemeldinger og annen personlig informasjon du velger å dele med oss.

Avhenging av hvilken stilling det gjelder gjennomfører vi også interne/eksterne evalueringer hvor vi samler ytterligere opplysninger, som testresultater og opptak/notater fra telefon- eller videointervjuer.

I enkelte land vil det i tillegg være nødvendig å behandle opplysninger om fagforeningsmedlemskap, religiøs/filosofisk trosretning og straffedommer (bare når det er påkrevet av lokal lov eller det er nødvendig for å sikre like muligheter og lik behandling av alle kandidater og ansatte i ABB, i samsvar med lokale lover). Om vi foretar en bakgrunnssjekk i forbindelse med din jobbsøknad, vil vi kun samle inn data som er i samsvar med gjeldende rett.

Bare opplysninger som er nødvendig for inngåelse av ansettelsesavtale og påmønstring for valgte kandidater, som aktuelt identitesnummer (skatt, statsborgerskap, trygd, personnummer eller annet registreringsnummer som måtte være aktuelt for deg avhengig av land); opplysninger om slektninger (navn på ektefelle/partner, barn osv.); underskrift, bank og kontonummer, opplysninger om hvem som skal kontaktes i et nødstilfelle, forsikringsopplysninger, førerkortnummer, opplæringsjournaler; sko- og klesstørrelser der dette er nødvendig.

I enkelte land kan det som en del av ansettelsesprosessen være nødvendig å behandle opplysninger om din helse og om din etniske opprinnelse (bare når det er påkrevet av lokal lov eller det er nødvendig for å sikre like muligheter og lik behandling av alle kandidater og ansatte i ABB, i samsvar med lokale lover). Tilsvarende vil ingen personopplysninger som nevnt ovenfor bli innhentet der dette er i strid med lokale lover og forskrifter.

For ytterligere detaljer om personopplysninger vi samler inn i ditt land kan du sende en forespørsel til privacy@abb.com.

Hvorfor vi trenger disse opplysningene

Personopplysningene vi samler vi bli benyttet til følgende formål:

 • Din jobbsøknad for den spesifikke stillingen innen ABB eller joint venture av ABB og en tredjepart, som vi behandler som en del av kontraktsforberedelsene ved ansettelser og relaterte kontrakter (for å ta nødvendige skritt før inngåelse av en arbeidsavtale) ;
 • Vurderingen av din jobbsøknad skjer på grunnlag av ABBs (eller et joint venture ABB er en del av) legitime interesse for å finne den best egnede kandidaten til den ledige stillingen, og ABB må derfor gjennomføre undesøkelser og intervjuer for å finne den stillingen som passer deg best, noe som også er i din interesse.
 • Din jobbsøknad kan bli benyttet i fremtidige rekrutteringsprosesser i ABB eller et Joint Venture mellom ABB og en tredjepart, basert på ditt samtykke.
 • Ved inngåelse av arbeidsavtale – å iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle kontrollforpliktelser som følger av arbeidsavtalen og gjeldende juridiske bestemmelser, som å bekrefte at du oppfyller de interne og juridiske krav som er relevante for stillingen, for opprettelse og signering av arbeidsavtalen og annen ansettelsesdokumentasjon, til oppretting av nødvendige kontoer i vår informasjonssystemer; gi deg tilgang til ABB-lokalene; å gi obligatoriske varsler til statlige myndigheter; gi deg arbeidsuniform og personlig verneutstyr der det er nødvendig, og gjennomføre en onboarding-økt som er nødvendig for å gi deg utstyr, trening og informasjon som kreves for stillingen du er ansatt i.

Du kan be om en kopi av hva vi legger til grunn ved vurderingen av vår legitime interesse for å behandle dine personopplysninger ved å besøke www.abb.com/privacy.

For ytterligere informasjon om formålenene nevnt ovenfor, vennligst send en forespørsel til privacy@abb.com.

Vi samler bare inn personopplysninger som vi trenger for disse formålene. Bruken personopplysningene du gir under jobbsøknaden din vil være begrenset til det som er helt nødvendig og deles bare med ansatte og tredjeparter som er direkte involvert i rekrutteringsprosessene for den aktuelle stillingen.

Dersom dine opplysninger i søknaden er ufullstendige eller upresise kan søknaden din bli avvist. For vi skal kunne kontakte deg og behandle søknaden din må kontaktopplysningene dine være riktige, og profilen fullstendig.

Hva vi gjør med opplysningene

Vi deler personopplysningene dine kun med andre ABB-selskaper eller tredjeparter som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen.

Vi deler dine personopplysninger med følgende ABB-tilknyttede selskaper og tredjeparter for følgende formål som en del av behandlingsaktivitetene:

Mottakers navn eller kategori
Mottaker lokasjon
Formål
Sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine personopplysninger
ABB Ltd
(EU ABB tilknyttet selskap)
CH, Zürich Lagre dine personopplysninger på våre servere Dette ABB-selskapet er lokalisert i Sveits, som anses å gi tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger i henhold til EU-kommisjonens beslutning
ABB-tilknyttet selskap innen Europa
EU

Dele søknaden din med ABB-tilknyttede selskaper som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen for den aktuelle stillingen og eventuelle fremtidige rekrutteringsprosesser basert på ditt samtykke.
Ved inngåelse av arbeidsavtale må vi dele dataene dine med enheter som er ansvarlige for å opprette nødvendige kontoer i informasjonssystemene våre, vedlikeholde servere og systemer som brukes til å lagre og dele ansattes personopplysninger som omfattes av formål beskrevet i denne erklæringen.

Dette ABB-tilknyttede selskapet er lokalisert i EU, som anses å gi tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger
ABB-tilknyttet selskap utenfor Europa
Utenfor EU

Dele søknaden din med de tilknyttede selskaper som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen for den aktuelle stillingen og eventuelle fremtidige rekrutteringsprosesser basert på ditt samtykke.
Ved inngåelse av arbeidsavtale må vi dele dataene dine med enheter som er ansvarlige for å opprette nødvendige kontoer i informasjonssystemene våre,
vedlikeholde servere og systemer som brukes til å lagre og dele ansattes personopplysninger som ofattes av formål beskrevet i denne kunngjøringen.

Dette er et  ABB-selskap, og den juridiske mekanismen for overføringen er EU-modellklausuler og bindende selskapsregler ved effektuering.
Tredjeparter i EU (inkludert ABB forretningspartnere og joint ventures med tredjeparter, programvareleverandører, HR-leverandører, advokatfirmaer og offentlige etater)
EU

Dele søknaden din med tredjepartene som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen for den aktuelle stillingen for å gjennomføre vurderinger, utstede arbeidstillatelser, visum og andre lovpålagte dokumenter.
Ved avtaleinngåelse, må vi dele personopplysningene dine med enheter som er ansvarlige for å gi deg tilgang til ABB-lokaler; gi obligatoriske varsler til myndighetene som arrangerer medisinsk undersøkelse av potensielle ansatte og gjennomfører bakgrunnssjekk på våre vegne.

 

Denne tredjeparten er lokalisert i EU, som anses å gi tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger
Tredjeparter utenfor EU (inkludert ABB forretningspartnere og joint ventures med tredjeparter, programvareleverandører, HR-leverandører, advokatfirmaer og offentlige etater)
Utenfor EU

Dele søknaden din med tredjepartene som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen for den aktuelle stillingen for å gjennomføre vurderinger, utstede arbeidstillatelser, visum og andre lovpålagte dokumenter.
Ved avtaleinngåelse, må vi dele dataene dine med enheter som er ansvarlige for å gi deg tilgang til ABB-lokalene; gi obligatoriske varsler til myndighetene som arrangerer medisinsk undersøkelse av potensielle ansatte og gjennomfører bakgrunnssjekk på våre vegne.

Denne tredjeparten er lokalisert utenfor EU, og anses ikke å gi tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger, og den juridiske mekanismen for overføringen er EU-modellklausuler eller tilsvarende.
Potensielle eller nåværende erververe av ABB-virksomheter eller eiendeler
EU og utenfor EU
For evaluering av den aktuelle virksomheten eller eiendelene
Når den potensielle eller nåværende erververen er lokalisert utenfor EU, og ikke anses å gi tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger, er den juridiske mekanismen for overføringen EU-modellklausuler eller tilsvarende.

Om nødvendig vil vi dele dine personopplysninger med en tredjepart i det landet du har søkt jobb i, eller med tredjepart i land som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen for den aktuelle stillingen du har søkt. Dette kan være tilfelle når du søker om en stilling i et annet land enn der du har tilhold. Hensikten er å opprette og organisere visum og arbeidstillatelse.

Du kan lese mer om de sikkerhetstiltakene vi bruker for å beskytte dine personopplysninger ved å sende inn en forespørsel via www.abb.com/privacy.

Søker du om en stilling utenfor EU, vil dataene dine bli overført fra EU til landet der du søker den aktuelle stillingen. EU-kommisjonen vurderer at dette landet ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for dine personopplysninger, og vi bruker europeiske modellklausuler for å beskytte dine personopplysninger.

Det kan bli brukt automatiserte metoder for å ta beslutninger basert på dine personlige data. Logikken som blir brukt for å ta slike beslutninger er basert på kravene i stillingsprofilen og hvorvidt din erfaring og bakgrunn oppfyller disse kravene. De potensielle konsekvensene og betydningen av slike automatiserte beslutninger er at søknaden din kan bli avvist i tilfelle profilen din ikke oppfyller minimumskravene i stillingsbeskrivelsen. I tilfelle automatiserte metoder blir brukt, har du rett til å få søknaden vurdert av en fysisk person, til å uttrykke ditt synspunkt og til å bestride beslutningen ved å sende inn en dataforespørsel på www.abb.com/privacy.

Etter søknadsprosessen din, uavhengig av om du er ansatt eller ikke, kan vi sende deg en e-post der vi ber deg om å delta i en undersøkelse relatert til rekrutteringsprosessen. Det ber frivillig å delta i denne undersøkelsen.

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Generelt, selv om det kan være begrensede unntak på grunn av lokale lovkrav (for eksempel skatt eller kommersiell lov), blir dine personopplysninger behandlet i opptil 24 måneder. Denne oppbevaringsperioden starter med hver innlogging på din konto.  Etter dette vil opplysningene bli slettet på en sikker måte. Opplysningene kan bli lagret over lengre tid dersom det er nødvendig for å ivareta juridiske eller lovbestemte krav og/eller løse tvister.

Ved inngåelse av arbeidsavtale vil vi behandle dine personopplysninger i  henhold  til varigheten av denne kontrakten.

Basert på obligatorisk lovgivning, må ABB oppbevare visse personopplysninger i et minimum av tid. For eksempel må ansettelseskontrakter, informasjon om lønnsutbetalinger og refusjon oppbevares i en minimumsperiode basert på lokal selskaps- og skattelovgivning.

Etter oppbevaringsperioden blir dine personopplysninger slettet.

For mer informasjon om spesifikke oppbevaringsperioder som gjelder dine personopplysninger, vennligst send en forespørsel til privacy@abb.com.

Hvilke rettigheter har du?

 • Du har rett til å be om umiddelbar retting av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.
 • Du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har om deg.
 • Du har rett til å be om at personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendig
 • Du har rett til å motta dine personlige data i et strukturert, maskinlesbart format for eget bruk, eller for å be oss om å dele det med en tredjepart.
 • Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger basert på berettiget interesse, hvor dine personvernrettigheter veier tyngre enn våre begrunnelser for berettiget interesse.
 • Du kan også be oss om å slette personopplysninger der du har trukket tilbake ditt samtykke for behandling, eller motsatt deg den. Dette er imidlertid ikke en generell rett til sletting - det finnes unntak.
 • I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe.

Dersom du har spørsmål om bruken av dine personopplysninger eller ønsker å klage på hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, ta kontakt med vår Group Data Protection Officer på privacy@abb.com, eller send inn en klage på www.abb.com/privacy.

Dersom du ikke er fornøyd med vår tilbakemelding eller du mener at vi ikke har behandlet dine personopplysninger i henhold til loven, ta kontakt med datatilsynsmyndighetene i landet du bor eller arbeider i, eller der du mener lovbruddet har funnet sted.

Meld deg opp på rekrutteringslisten vår

Vi vil gjerne bruke e-postadressen din for å informere deg om ledige stillinger hos ABB, spesifisert til landet og området du er interessert i. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på "avmeld" -lenken i fremtidig kommunikasjon, eller ved å fylle ut skjemaet på www.abb.com/privacy.

Ytterligere informasjon

Ved å sende inn søknaden din bekrefter du at personopplysningene du oppgir er riktige og oppdaterte. Videre bekrefter du at du har lest og forstått denne personvernerklæringen, og at du er klar over at du ved å sende inn søknaden din samtykker i at vi behandler dine personopplysninger for å gjennomgå og vurdere søknaden din (hvis vi er avhengige av et samtykke) eller å gjøre det samme i forbindelse med utarbeidelse av en arbeidsavtale.

o "Jeg samtykker til behandling av personopplysningene mine i forbindelse med fremtidige rekrutteringsprosesser"