Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

SmartPrat - Grønt skifte med smarte næringsbyggEr du opptatt av å bevare kloden?

SmartPrat er en serie av Podcaster fra ABB som alle tar for seg hvordan eksisterende teknologi kan bidra til økt bærekraft, som «det grønne skiftet» og bedre bruk av ressurser. 

I podcasten gir eksperter innen byggautomatisering, hybride kraftsystem og elektriske motorer innsikt i hvordan næringsbygg kan bli mer energieffektive og bærekraftige.

 
November 2019: Grønt skifte med smarte næringsbygg