Fakturainformasjon

For korrekt fakturering av ABB, klikk her.

Vi forbeholder oss retten til å returnere faktura med manglende informasjon.

Spørsmål vedrørende fakturaer fra ABB:
Vennligst kontakt oss på ar@no.abb.com eller på telefon.

For øvrig rettes spørsmål knyttet til en konkret faktura til kontaktpersonen som er oppført på gjeldende faktura.

OBS! Vennligst benytt engelsk ved alle skriftlige henvendelser om inngående og utgående fakturaer .

Spørsmål vedrørende fakturaer elektronisk til ABB (e-faktura):
Vennligst kontakt siw-lill.johansen@no.abb.com

Select region / language