Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Fakturainformasjon

Organisasjonsnummer: 982 085 160


Fakturaer til ABB skal enten sendes elektronisk som EHF eller som PDF via mail til noabb.invoice@recall.com

Spørsmål vedrørende fakturaer til ABB:
Vennligst kontakt oss på leverandor.team@no.abb.com

Spørsmål vedrørende fakturaer fra ABB:
Vennligst kontakt oss på ar@no.abb.com eller på telefon 22 87 49 50.

For øvrig rettes spørsmål knyttet til en konkret faktura til kontaktpersonen som er oppført på gjeldende faktura.

OBS! Vennligst benytt engelsk ved alle skriftlige henvendelser om inngående og utgående fakturaer .

Spørsmål vedrørende fakturaer elektronisk til ABB (e-faktura):
Vennligst kontakt siw-lill.johansen@no.abb.com